Zasady dotyczące umieszczania przez kobietę zdjęć na Facebooku

Pytanie:
Jakie są zasady dotyczące umieszczania zdjęć przez kobiety na Facebooku, zwłaszcza że niektóre z sióstr, które noszą hidżab, są przekonane że umieszczanie swoich zdjęć w hidżabie jest czymś co nie jest zabronione zgodnie z szariatem? Czy mogę prosić o wyjaśnienie, tak aby łatwiej było udzielić im rad?

 

Odpowiedź:
Chwała Allahowi
Jest haram dla kobiety umieszczać jej zdjęcia na Facebooku lub na czatach oraz innych stronach internetowych z wielu powodów:

1. Jest to sprzeczne z wynikającym z Koranu i Sunny nakazem zakrywania. Allah, niech On będzie uwielbiony i wywyższony, mówi o najszlachetniejszych kobietach i najdalszych od wszelkich podejrzeń, a mianowicie o żonach Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z Nim):

A kiedy prosicie je o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest przyzwoitsze – dla waszych serc i dla ich serc.” [al-Ahzaab 33:53]

O Proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy!” [al-Ahzaab 33:59]

I zabronił On mówić kobiecie łagodnie (pokornie), jak mówi (interpretacja znaczenia):

O żony Proroka! Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. Jeśli jesteście bogobojne, nie bądźcie pokorne w słowach, aby nie pożądał was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie słowa odpowiednie!” [al-Ahzaab 33:32]

Tym samym Allah, niech będzie uwielbiony i wywyższony, nakazał żonom Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z Nim) oraz ogółowi wierzących kobiet, aby przestrzegały zasad hidżabu, co oczyści ich serca i będzie je chronić od wszystkiego co może stwarzać pokusę lub podejrzenia oraz aby zachować ich cnotę, jako Jego  wierzących poddanych. Kiedy to jest zrozumiale, stanie się dla kobiety jasne, że umieszczanie jej zdjęć na takich stronach internetowych, gdzie mogą być one widziane zarówno przez tych, którzy są prawi, a także tych, którzy postępują niewłaściwie, jest sprzeczne z naukami Allaha.

2. Otwiera to drzwi do fitnah (pokusy) i zła dla kobiety oraz dla tych którzy widza jej zdjęcia. Jakże często słyszeliśmy i czytaliśmy bolesne historie spowodowane przez takie działania. Jak wiele czystych i cnotliwych kobiet wpadło w pułapkę tych, którzy nie boja się Allaha, złoczyńców którzy kusili je słodkimi słowami i obietnicami dopóki osiągnęli swój cel, potem odwracając się od nich i porzucając je, zostawiając je z poczuciem żalu i straty i prawdopodobnie wstydu na tym świecie i w życiu ostatecznym –  niech Allah broni. Jak wielu złoczyńców manipulowało tymi zdjęciami i przetwarzało je dzięki nowoczesnej technologii i umieszczało twarz przyzwoitej kobiety na tułowiu niemoralnej kobiety, co prowadzi do ogromnego żalu o to, co sprowadziła ona na sobie i swoją rodzinę, kiedy to żal nie przyniesie już żadnych korzyści.

3. W odniesieniu do tego, co wspomniane w pytaniu, że kobiety noszące hidżab są przekonane, iż publikowanie ich zdjęć w hidżabie  nie jest zabronione zgodnie z Islamem, jeżeli mamy na myśli właściwy hidżab zgodny z szariatem masz na myśli właściwy shar`i hidżab, który zasłania twarz, wtedy, zgodnie z Islamem,  nie jest to zabronione, szczególnie jeżeli jest ku temu potrzeba. Jednak w tym przypadku nie mamy z tym do czynienia, gdyż takie działanie nie przynosi żadnych korzyści – jaki jest cel publikowania zdjęcia czarnego kształtu na którym nic nie widać?

Jeżeli jednak mówimy o umieszczaniu zdjęć kobiety z odkrytą twarzą, nawet jeśli reszta jej ciała jest zakryta, to wyjaśnione zostało, że niesie to ze sobą poważne konsekwencje, które wystarczają, aby uznać iż jest to zakazane, nawet jeśli nie stwierdzimy, że zasłanianie twarzy jest obowiązkowe, a co jeśli byłoby to obowiązkowe? W tym przypadku grzech jest powielony i niebezpieczeństwo jest dużo większe. Poprzez takie zachowanie kobieta łamie zasady, z którymi wierzące kobiety były obyte od wieków.

Al-Ghazaali (niech Allah będzie dla niego miłosierny) powiedział w Ihya„Uloom ad-Deen (2/53): Mężczyźni od wieków zawsze mieli swoje twarze odkryte, a kobiety zawsze miały swoje twarze zakryte. Koniec cytatu. Podobnie mówi o tym Fath al-Baari, 9/337.

Al-Haafiz Ibn Hajar (niech Allah będzie dla niego miłosierny) powiedział w Fath al-Baari (9/424): Zwyczajem kobiet w przeszłości, jak i obecnie było i jest zasłanianie twarzy w obecności mężczyzn nie będących jej mahram. Koniec cytatu.

Ponadto każdy, kto ma zdrowy rozsadek, zdaje sobie sprawę z tego, że centralnym punktem piękna i fitnah (pokusy) w kobiecie jest twarz, która jest właśnie tym, co mężczyźni chcą widzieć i dzięki czemu kobieta jest określana jako piękna lub nie. Tym samym publikowanie zdjęć w sposób opisany powyżej otwiera drzwi kobietom by ulec pokusie, być źródłem pokusy i aby ją samą i jej zdjęcia traktować bez szacunku, jako że będą one widoczne dla każdego kto będzie chciał je zobaczyć.

Allah wie najlepiej.


Źródło: https://islamqa.info/en/165186
Tłumaczenie: siostra Monika

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.