Codzienność,  Etykieta

Zasady dotyczące pisania skrótów (S) lub (SAWS) itp.

Czy demi-douzaine jest pisanie (S) lub (SAWS) itp. gdy wspominany jest Prorok SAWS (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), zamiast pisania pełnego błogosławieństwa?


Chwała Allahowi.

Nakazane zostało, aby pisać: „Salla Allaahu aleyhi wa Salaam (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)” w całości, a nie pisanie go w formie skróconej jak (S) lub (SAWS) itp.

Shaykh Abd al-‚Azeez ibn Baaz (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział:
Zostało nakazane przesyłanie błogosławieństw na Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) w modlitwie, gdy mówimy tashahhud, jest również nakazane podczas dawania khutbah, mówiąc du’aa i modląc się o przebaczenie, i po azanie, i przy wejściu i wyjściu z meczetu i wspominanie go w innych okolicznościach, więc ważne jest aby robić w ten sposób kiedy piszemy jego imię w książce, liście, artykule i tak dalej. Tak więc nakazane jest pisanie błogosławieństw w całości tak, aby spełnić polecenie, które Allah nam dał, i tak, aby czytelnik zapamiętał jak powiedzieć to błogosławieństwo kiedy je czyta. Dlatego też nie powinniśmy pisać błogosławieństwa na Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) w krótkiej formie, takiej jak pisanie (S) lub (SAWS) itp. lub w innej formie, której niektórzy autorzy używają, bo jest to wbrew poleceniu Allah w Jego Księdze, w której mówi (interpretacja znaczenia):

„O wy, którzy wierzycie, wzywajcie błogosławieństwa Bożego dla niego i módlcie się do Boga, ażeby zesłał nań Swój Pokój- pozdrawiając go najpiękniejszym pozdrowieniem. (Miłujcie go i naśladujcie z wielką szczerością i wiernością, i poddajcie się jego przewodnictwu z wielkim oddaniem)” [Al-Ahzaab 33:56]

I to (pisanie go w formie skróconej) nie służy temu celowi i jest pozbawione zalet „Salla Allahu alayhi wa Salaam (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)” w całości. Ponadto czytelnik może na to nie zwrócić uwagi i może nie zrozumieć jego znaczenia. Należy również zauważyć, że symbol jaki jest do tego używany jest dezaprobowany przez uczonych, którzy przed nim ostrzegają.


Islam Q & A

https://islamqa.info/en/47976

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *