Zaćmienie słońca i księżyca

Jednym z najbardziej smutnych dni w życiu Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim) był dzień, kiedy jego ukochany, półtoraroczny syn Ibraheem umarł. Wszystkie dzieci Proroka zmarły za jego życia, oprócz jego córki Fatimy, która umarła niedługo po śmierci Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim). 

W tym dniu coś wspaniałego wydarzyło się na niebie, nastąpiło zaćmienie słońca i ludzie zaczęli rozpowszechniać pogłoski, że zaćmienie słońca nastąpiło z powodu śmierci syna Proroka (pokój i błogosławieństwo z nim). Jaki lepszy dowód mógłby być dla koczowniczej grupy beduińskich pogan, którzy czcili słońce i księżyc, niż to, że ich fałszywy bóg zaszedł z powodu śmierci syna Proroka (pokój i błogosławieństwo z nim). Ale Prorok (pokój i błogosławieństwo z nim) nie był tym, kto wierzy w zabobony i nasza religia nie uczy dziwacznych mitologii, aby udowodnić swoją autentyczność.

Kiedy nastało zaćmienie słońca Prorok (pokój i błogosławieństwo z nim) odpowiedział:

„Zaćmienie słońce i księżyca nie następuje z powodu śmierci czy narodzin kogokolwiek, ale są to dwa znaki wśród Znaków Boga Jedynego. Więc jeśli zobaczycie je, śpieszcie się wspominać Boga (dua, szukanie wybaczenie) i wykonujcie specjalną modlitwę [Salaat al-Kusoof]. (modlitwa w chwili zaćmienia słońca, aby wychwalać Boga Jedynego). [Sahid Buhari]

Słońce i księżyc są wspaniałymi stworzeniami Boga Jedynego (Allah), a ich zaćmienie jest niesamowitym wydarzeniem, które są Znakami Potęgi i Siły Boga Jedynego.

„On jest Tym, który uczynił słońce jasnością, a księżyc światłem; i który wyznaczył dla niego fazy, abyście znali liczbę lat i rachunek. Bóg stworzył to niewątpliwie w całej prawdzie, rozdzielając znaki dla ludzi, którzy wiedzą. Zaprawdę, w kolejnej zmianie nocy i dnia, jak i w tym, co stworzył Bóg w niebiosach i na ziemi, są znaki dla ludzi bogobojnych!” [Koran 10:5-6]

„Wśród Jego znaków są: noc i dzień, słońce i księżyc. Nie wybijajcie pokłonów ani słońcu, ani księżycowi! Wybijajcie pokłony przed Bogiem, który je stworzył – jeśli Jego czcicie!” [Koran 41:37]

.

Salaat al-Kusoof jest Sunnah mu’akkadah (uzgodnioną sunną) zgodnie z konsensusem uczonych.

Czas Salaat al-Kusoof trwa od początku zaćmienia, aż się skończy, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: “Kiedy widzisz to, módl się” (uzgodnione). Według innego hadisu: “Jeśli zobaczysz cokolwiek z tego (zaćmienia),módl się, aż się skończy.” (Przekazane przez Muslim).

Salaat al-Kusoof nie powinna być wykonywana, gdy zaćmienie się skończy, bo czas tej modlitwy minął.

Sunną jest modlić się Salaat al-Kusoof w jamaa’ah (zgromadzenie), bo to jest to, co Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) robił, ale jest dopuszczalne, aby modlić się indywidualnie, tak jak w przypadku wszystkich innych naafil (nadobowiązkowych) modlitw. Jednak, modlitwa w zgromadzeniu jest lepsza.


Autor: Izabela Sanak

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.