Czy powinniśmy się modlić – podsumowanie

Czy modlimy się jak należy? Czy nasza modlitwa jest wspominaniem Allaha, czy jest to tylko nawyk? Czy też modlimy się nawet nie rozumiejąc, dlaczego to robimy?

Pozostawanie w takim stanie świadomości jest rzeczą bardzo niebezpieczną, ponieważ wiadomo, że modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą wierzący zostanie zapytany w Dniu Sądu, a jeśli była poprawna, wtedy odniesie on triumf i pomyślność. Czy życzymy sobie pomyślności i triumfu?

Wysłannik Allaha  powiedział:
„Pierwszą rzeczą, za którą sługa Allaha zostanie rozliczony w Dniu Zmartwychwstania będą jego modlitwy. Jeśli będą poprawne, odniesie pomyślność i triumf…” [at‐Tirmizi, Abu Daud, an‐Nasai, Ahmad i Ibn Madża].

Moi bracia i siostry, czy nie powinniśmy być wobec siebie sprawiedliwi i zrobić, co w naszej mocy, by modlić się jedynie do Allaha? Czyż nie powinniśmy starać się okazać wdzięczności naszemu Stwórcy, Który pobłogosławił nas wszystkimi niezliczonymi łaskami? Postarajmy się przynajmniej wypełnić Jego prosty nakaz:

[Koran 20:14] {i odprawiaj modlitwę, aby Mnie wspominać}.

Autor