W momencie zwątpienia i trudności

W momencie zwątpienia

Aamantu billaahi ła Rasulih.

Wierzę w Allacha oraz Jego Posłańca.
(Muslim 1/119-20)

W momencie trudności

Allaahumma laa sahla illa maa dża `altahu sahlan, ła Anta tadź`alul-huzna ida szi`ta sahlan.

Boże, nic nie jest łatwe, za wyjątkiem tego co sprawisz by było. Jeżeli zechcesz, złagodzisz smutek.
(Ibn Hibban (no 2427), Ibn As-Sunni (no 351) al-Hafidh, Abdul-Qadir al-Arna`ut)

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.