Towarzysze Proroka Muhammada

Bismillah-Rahmani-Rahiim


BILAL IBN RABAH


“Byłem obecny …. kiedy Muhammed, Wysłannik Allah chodził po ziemi. Słyszałem co powiedział i widziałem co robił …”.  Tak zaczyna się książka o życiu jednego z najbliższych towarzyszy Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) – Bilala Ibn Rabah (Radi Allahu ‘anhu).

I. Bilal Ibn Rabah: Od Niewolnictwa do Wolności (1), Pierwszy Muazzin Islamu (2)


ABU BAKR


Gdybym wziął kogoś jako mojego najbliższego przyjaciela wziąłbym Abu Bakra, ale on jest moim bratem i towarzyszem.” Są to słowa proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), a Abu Bakr (Radi Allahu ‘anhu) był jego najbliższym ziemskim towarzyszem. Abu Bakr (Radi Allahu ‘anhu) był znany jako Siddeeq (prawdomówny). Arabskie słowo Siddeeq oznacza więcej niż brak fałszu; oznacza to osobę w stanie ciągłej prawdomówności. Ktoś, kto uznaje prawdę i dotrzymuje jej. Słowo Siddeeq implikuje prawdziwość do samego siebie, do tych którzy są wokół nas, a przede wszystkim do Allah. Abu Bakr (Radi Allahu ‘anhu) był takim człowiekiem.

II. Abu Bakr: Prawdomówny (1 z 3)

    Abu Bakr: Jesteśmy Dwaj A Allah Jest Naszym Trzecim (2 z 3)

    Abu Bakr: Obrońca (3 z 3)


OMAR, AL-FAROOK


Gdy wrogowie Islamu usłyszeliby imię Omara (radi Allahu anhu), ich kolana by drżały. Gdyby Szatan widział Omara (radi Allahu anhu),idącego ulicą, chciałby skręcić w drugą stronę. Nawet znajomi Omara (radi Allahu anhu) czasami czuli się w jego obecności zastraszeni i bali się jego gniewu. Jednak, ten człowiek siły i mocy, płakał łatwo i miał miękkie i współczujące serce. Omar (radi Allahu anhu) był pokorny, nie będąc słabym. Omar (radi Allahu anhu) łączył dwie przeciwstawne cechy charakteru które uczyniły go unikalnym wśród mężczyzn znajdujących się wokół Proroka Muhammeda (pokój z Nim). Ścieżka Omara (radi Allahu anhu) do prawdy zaczęła się od gwałtownej nienawiści Muhammeda (pokój z Nim) i religii Islamu, ale nienawiść szybko zamieniła się w ostrą miłości. Omar ibn al Khattab (radi Allahu anhu) wzmocnił Islam.

III. Omar, Al-Farook (część 1 z 3): “Wzmocnienie Islamu z Omarem”

     Omar, Al-Farook (część 2 z 3): “Człowiek jako Naród”

     Omar, Al-Farook (część 3 z 3): “Komendant Wiernych”


SALMAN PERS


Błogosławiony Towarzysz Proroka Muhammada, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z nim, Salman al-Farisi (radi Allahu anhu) opowiada  swoją podróż do Islamu w sposób następujący: “Byłem Perskim człowiekiem z ludu Isfahaan  z miasta znanego jako Jayi. Mój ojciec był majorem miasta. Dla niego byłem najbardziej ukochaną istotą Boga. Jego miłość do mnie dotarła do punktu, do którego ufał mi aby nadzorować ogień który on rozpalił. Nie pozwoliłby mu umrzeć (wygasnąć). Mój ojciec miał duży obszar żyznej ziemi. Pewnego dnia, gdy był zajęty jego zabudową, powiedział mi abym poszedł na jego ziemię i spełnił pewne obowiązki jakich pragnął. W drodze, przechodziłem obok kościoła Chrześcijańskiego. Usłyszałem odgłos ludzi modlących się w środku. Nie wiedziałem, jak ludzie żyli na zewnątrz, mój ojciec trzymał mnie ograniczając tylko do jego domu! Więc kiedy natknąłem się na tych ludzi [w kościele] i usłyszałem ich głosy, wszedłem do środka, by obserwować, co robią. “

IV. Salman Pers, Zoroastrian, Persja (część 1 z 2): Od Zoroastrianizmu do 

      Chrześcijaństwa

      Salman Pers, Zoroastarian, Persja (częsć 2 z 2): Od Chrześcijaństwa do Islamu