Tajammum czyli sucha ablucja

Oczyszczenie za pomocą kurzu lub pyłu oraz okoliczności, które zezwalają na tajammum.

Allah rzekł: [Koran 4:43] „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi- chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podróży, albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!”

Tajammum jest dozwolony jako substytut wudu lub gusl, podczas podróży czy też w domu, jeżeli zachodzą następujące warunki:

1. Nie mamy dostępu do wody. Prorok (pzn) rzekł: „Kurz jest oczyszczeniem dla tego, kto nie znajdzie wody, nawet jeżeli trwa to 10 lat.” (Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa’i, oraz Tirmidhi, dobry i autentyczny).

2. Osoba ranna lub chora obawia się, iż woda może pogorszyć chorobę lub opóźnić wyzdrowienie, niezależnie czy przeświadczenie oparte jest na osobistym doświadczeniu, czy na zaleceniu lekarza godnego zaufania.

3. Woda jest bardzo zimna i jej użycie może w odczuciu człowieka mu zaszkodzić, pod warunkiem, iż nie jest on w stanie jej ogrzać, nawet jeżeli wymagało by to uiszczenia opłaty i jeżeli sprawia mu trudność udanie się do łazienki.

4. Woda znajduje się niedaleko, ale człowiek obawia się o swoje życie, honor czy majątek, lub oddzielenia od towarzyszy, lub jeżeli wróg znajduje się między nim a wodą, czy jest to człowiek czy zwierze; jeżeli jest uwięziony; nie jest w stanie wydostać się ze studni albowiem nie posiada ku temu odpowiednich przyrządów takich jak wiadro, czy sznur – w tych wszystkich przypadkach, obecność wody jest niczym jej brak. Podobnie, jeżeli obawia się oskarżenia, a jest niewinny; z powodu wykonania gusl; wówczas tajammum staje się dozwolony.

5. Jeżeli ma trochę wody, lecz potrzebuje jej do ugaszenia pragnienia, teraz czy później, lub potrzebuje wody, aby napoić zwierze, potrzebuje jej do pieczenia ciasta, gotowania, obmycia nieczystości (nadżsah), z której oczyszczenie ciała, ubrania, miejsca do modlitwy jest konieczne, może wykonać tajammum, zachowując wodę do innych celów.

Jak wykonać tajammum

1. Najpierw, powinna być intencja – w myślach, oczyszczenia siebie i naszego ciała poprzez tajammum z mniejszej lub większej nieczystości.

2. Mówimy: „Bismillahi

3. Wcieramy kurz w palce dłoni, zdmuchując nadmiar, następnie przecieramy twarz i obie ręce do nadgarstków. Prorok (pzn) rzekł: „Wystarczy wam, jeżeli tak uczynicie.” Wówczas potarł obiema rękoma o ziemie, dmuchnął w nie oraz przetarł twarz i obie dłonie. (Uzgodniony) 

Kurz, który może zostać użyty do tajammum

Wolno wykonać tajammum czystym kurzem lub jakąkolwiek inną substancją, pochodzącą z ziemi, piasku, skały, kamieni, opierając się na oświadczeniu Allaha:

[Koran 4:43] „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi – chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podróży, albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!”

Uczeni specjalizujący się w języku arabskim zgodni są co do tego, iż Sa’id oznacza – powierzchnię ziemi, czy to „brud” czy jakąkolwiek inną kategorię genealogiczną.

Rzeczy dozwolone dla osoby która wykonuje tajammum

Tajammum zastępuje wudu oraz gusl, kiedy woda jest nieosiągalna, zatem to co możemy robić po wudu lub gusl, możemy robić po tajammum. Dotyczy to modlitwy, trzymania Koranu, etc. Nastanie czasu modlitwy nie jest konieczne dla ważności tajammum. Po jednym tajammum, możemy modlić się tyle razy ile chcemy, oferując obowiązkowe i nadobowiązkowe modlitwy. Zatem tajammum jest niczym wudu; opierając się na wypowiedzi Proroka (pzn):

„Czysta ziemia jest oczyszczeniem dla muzułmanina, nawet jeżeli nie znajduje on wody przez dziesięć lat. Jednak jeżeli ją znajdzie, powinien nią oczyścić skórę (użyć jej do wudu) albowiem tak jest lepiej.” (Ahmad oraz Thimidri). 

Czynniki, które unieważniają tajammum

1. Wszystko co unieważnia wudu, unieważnia tajammum, albowiem tajammum jest substytutem wudu/gusl. Również dostępność wody unieważnia tajammum, dla tych osób, które wykonały tajammum, ze względu jej brak oraz dla tych, które nie były w stanie użyć wody z innych względów. Jeżeli przyczyny się wyczerpały i jesteśmy w stanie użyć wody, tajammum staje się nieważny.

2. Aczkolwiek, jeżeli ofiarowaliśmy modlitwę z tajammum, a następnie znaleźliśmy wodę lub odzyskaliśmy sposobność jej użycia, nie musimy powtarzać modlitwy, nawet jeżeli pozostał ku temu czas.


Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.