Kobieta

 Bismillah-Rahmani-Rahiim

Kobieta w tradycji Islamskiej i Judeochrześcijańskiej

Większość dowodów przytaczanych jest z Koranu, wypowiedzi Proroka Muhammada (sallallaahu alayhi ła sallam), Biblii, Talmudu, oraz wypowiedzi kilku najbardziej wpływowych ojców kościoła, których poglądy w przeogromny sposób zdefiniowały i ukształtowały chrześcijaństwo. Zainteresowanie tymi źródłami wynika z faktu, iż utożsamianie zasad religii tylko i wyłącznie z zachowaniami oraz przymiotami niektórych z ich głównych wyznawców może być wielce mylące.  Czytaj wiecej


Prawa kobiet w Islamie

Istnieje pogląd, że kobiety w Islamie są podporządkowane, poniżane, uciskane, ale czy tak jest rzeczywiście? Czy miliony muzułmanów są takimi gnębicielami, czy też jest to błędna opinia wytworzona też przez tendencyjne media? Czytaj więcej


Hidżab

Słowo „hidżab” wywodzi się od arabskiego rdzenia „hadżaba” oznaczającego „ukrywać” czy „zakrywać”. W kontekście islamskim hidżab odnosi się do stroju, jaki wymagany jest od muzułmanek, które osiągnęły wiek dojrzałości. Hidżab to wymóg zasłaniania całego ciała, z wyjątkiem twarzy i dłoni. Niektóre kobiety decydują się również zasłaniać twarz i dłonie – taki strój to burka lub niqab. Hidżab nie jest wymagany w sytuacji, gdzie obecne są niektórzy męscy krewni. Czytaj więcej


Podróżowanie bez mahram (opiekuna)

Podstawowa zasada która została przyjęta na podstawie dużej ilości fatw jest taka, że nie jest dozwolone kobiecie podróżować bez opiekuna, nawet jeśli jest to podróż związana z religią, jak odbycie pielgrzymki (Hajj), czy inne dozwolone rodzaje podróży. Jest to potwierdzone poprzez źródła tekstowe jak i zdrowy rozsądek. Czytaj więcej


Polskie prawo zezwala na zakrycie głowy na zdjęciu do dowodu osobistego i paszportu

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarządza się, co następuje … Czytaj więcej


Dokuczliwy zwyczaj w kobietach

Kobieta wierzy że musi być piekna, czarująca i atrakycjna dla świata. Jest ona oceniona jako jedno z najpiękniejszych stworzeń Wszechmogącego. Ale wciąż jest powiedziane, że większą część piekła będą stanowic kobiety. Dlaczego? Czytaj więcej


Sprawiedliwość płci w świetle wiary muzułmańskiej

Zasady sprawiedliwości płci, tj. kobiet i mężczyzn, wywodzą się z Koranu i tradycji Proroka Mohammeda (pzn). Przykład życia samego Proroka dostarcza muzułmanom wskazówek odnośnie tego, jak muzułmanie mogą przełożyć lekcje Koranu i Sunny (narracje ustne tradycji Proroka) w praktykę. Bogate źródła historii rozwoju społeczeństw muzułmańskich dostarczają dodatkowych informacji i przykładów na to, jak pojęcie sprawiedliwości pomiędzy płciami było praktykowane. Czytaj więcej