ROZDZIAŁ 69. Zalety odosobnienia w czasach zepsucia popełnianego przez ludzi na świecie

Allah Wywyższony, powiedział:

„Więc uciekaj się do Allah (od Jego Kary do Miłosierdzia – Islamski Monoteizm), zaprawdę ja (Muhammad, pokój z Nim) ostrzegam was przed Nim.” (51:50)

 

  1. Sa’d bin Abu Waqqas (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Wysłannik Allah (pokój z Nim) powiedział: „Allah kocha tego, który jest pobożny, wolny od wszelkich pokus i od niezauważalnego.” (Muslim)

 

Komentarz: Według tego hadisu izolacja jest zalecana dla posłuszeństwa i oddawania czci Allah. Jest to szczególnie polecane, kiedy przeważające zepsucie i stosunki społeczne zagrażają religii, albo wprowadzenie praktyk religijnych nie jest dłużej możliwe.

 

  1. Abu Sa’id Al-Khudri (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Ktoś spytał Wysłannika Allah (pokój z Nim): „Kto jest najlepszym mężczyzną?” On (pokój z Nim) odpowiedział: „Wierzący, który zmaga się w sprawie Allah swoim życiem i bogactwem.” Mężczyzna spytał: „Kto jest następny?” Powiedział: „Ten, kto wycofuje się do wąskiej doliny i czci swojego Pana.”

 

Inna narracja brzmi: Wysłannik Allah (pokój z Nim) powiedział: „Ten, kto boi się Allah i chroni ludzi przed krzywdą spowodowaną przez niego samego.” (Al-Bukhari i Muslim)

 

Komentarz: Tutaj, dżihad jest liczony jako wyjątkowa zaleta i równie cenionym przedsięwzięciem jest odosobnienie z intencją czczenia Allah i nie szkodzenia ludziom poprzez swoje złe ego.

 

  1. Abu Sa’id Al-Khudri (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Wysłannik Allah (pokój z Nim) powiedział, „Najlepszym mianem dla Muzułmanina będzie trzoda owiec, z którą uda się na szczyt góry lub tam, gdzie zapowiada się deszcz, aby swoją wiarą uchronić siebie przed udręką.” (Al-Bukhari)

 

Komentarz: Hadis mówi, iż w pewnym okresie w historii, nadejdzie czas, kiedy wirus moralnego zepsucia będzie niebezpiecznie rozsiewany na szeroką skalę pomiędzy ludźmi, że żyjąc między nimi, ciężko będzie uchronić swoją religię. W takich okolicznościach jedynym wyjściem będzie ucieczka z miast, aby chronić religię. Obecnie, kraje muzułmańskie borykają się z kryzysem moralnym. W rezultacie, ludzie oddalają się od religii każdego dnia i cierpią z powodu utraty religijnych wartości i zasad. Nie ma co się dziwić, że wysiłek w utrzymanie i praktykowanie  religii staje się coraz to większym wyzwaniem dla uduchowionych, religijnych osób.

 

  1. Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Wysłannik Allah (pokój z Nim) powiedział, „Każdy Prorok pilnował owiec.” Został spytany: „A Ty?” Odpowiedział: „Tak, pilnowałem owiec Mekkańczyków za kilka karatów.” (Al-Bukhari)

 

Komentarz: Prorok (pokój z Nim) zwykł paść owce Mekkańczyków za kilka karatów (karat jest równy 1/20, lub trochę więcej dinara). Praktyka ta była doprawdy treningiem od Boga aby było im łatwiej radzić sobie z ludźmi i znosić nieszczęścia, jakich doznali od ludzi. Pasterz z pewnością potrzebuje większej cierpliwości oraz wyrozumiałości aby opiekować się swoim stadem. Praktyka ta okazała się być użyteczną dla Proroków. Ponadto, hadis ten zachęca do podejmowania się prawowitej pracy, nie zważając na krzywe spojrzenia ludzi. Dlatego też, Prorocy podejmowali się takich prac.

 

  1. Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Wysłannik Allah (pokój z Nim) powiedział, „Najlepszym z ludzi jest ten, kto trzyma wodze swojego konia na drodze Boga (podczas dżihadu) i galopuje do miejsca, skąd dobiega wołanie na wojnę lub wyczuwa niebezpieczeństwo, posuwa sie on do przodu, wypatrując na męczęństwo lub śmierć, gdziekolwiek jest oczekiwana. Także mężczyzna, który udaje się ze swoimi owcami w góry lub do doliny. Odmawia regularnie modlitwę, płaci zakat, nie przestaje wielbić swego Pana aż do śmierci. Nie ingeruje w sprawy ludzi, chyba że w celu poprawy. (Muslim)

 

Komentarz: Przedstawiono tutaj 2 rodzaje mężczyzn, uznanych za najlepszych ze wszystkich. Pierwszym jest mężczyzna, który angażuje się w przygotowania do dżihadu, będąc zawsze na niego gotowym. Drugim jest ten, który ucieka z miasta i znajduje schronienie w górach lub dżungli, utrzymując się dzięki kilku owcom. Motywem jego przemieszczenia jest zachowanie wiary i praktyki religijnej.

 

Tłumaczenie: Maja Mamy

 

 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.