Rodzicielstwo

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Prawa dzieci

Wśród praw jakie należą się dzieciom jest prawo do ochrony życia, troski o ich sprawy, zapewnienie odpowiedniego wychowania, wypełnienia ich potrzeb: jedzenie, picie, odzież i mieszkanie. Czytaj wiecej


Szacunek dla Rodziców

Dzieci odpowiedzialne są za udzielenie wszelkiej pomocy i utrzymanie rodziców. Religijnym obowiązkiem jest posłuszeństwo względem rodziców oraz uczynienie ich życia jak najmniej uciążliwym. Prorok Allaha (sal allahu alejhi ła sallam) podkreślał wielokrotnie, iż niewłaściwe zachowanie w stosunku do rodziców jest rzeczą naganną. Czytaj więcej


Zasady dotyczące zapłodnienia in-vitro

Dzieci bez wątpienia są jednym z błogosławieństw i ozdób tego świata, a jednym z największych celów małżeństwa jest posiadanie potomstwa. Dobre i sprawiedliwe dziecko jest skarbem dla swoich rodziców w tym świecie oraz w życiu ostatecznym, a jego prawe uczynki będą rejestrowane w bilansie czynów jego rodziców. Czy to mężczyzna, czy kobieta mogą stanąć w obliczu sytuacji, gdy nie będą mogli mieć dzieci lub będzie to opóźnione. Czytaj więcej


Wszystko, co powinieneś wiedzieć o adopcji w Islamie

Nieskończone pochwały i podziękowania należą się Allahowi, który stwarza to, co chce; obdarowuje żeńskimi potomkami tego, kogo chce, a męskimi, tego kogo chce; oraz zarówno płci męskiej jak i żeńskiej, kogo chce; a także pozostawia bez potomstwa tych, których chce. Niech Jego pokój i błogosławieństwo będzie z najlepszymi wśród tych, którzy wykazują współczucie i sympatię sierotom i nieznajomym; z najdroższym Muhammadem (pokój z Nim), jego rodziną, jego towarzyszami i wszystkimi, którzy za nim podążają, aż do Dnia Zmartwychwstania. Adopcja dzieci była powszechnie praktykowane w przeszłości, i staje się (o ile jeszcze nie jest) zjawiskiem przybierającym na sile. Adopcja praktykowana jest na całym świecie, jednak w krajach rozwiniętych jest ona bardziej sformalizowana i zorganizowana. Różni ludzie adoptują dzieci z różnych powodów. Czytaj więcej


Edukację dziecka rozpoczyna się, kiedy jest ono jeszcze w łonie!

Nauka potwierdziła , że płód potrafi również myśleć. Przed pierwsze120 dniami płód nie myśli: „Mózg u płodu wydaje się nie wysyłać sygnałów elektrycznych podczas pierwszych sześciu tygodni życia. Po tym czasie powoli zaczyna występować niezbyt intensywna działalność. Choć mózg już ‘porusza się’, to jeszcze nie ‘myśli’ w rzeczywistym tego słowa znaczeniu” Czytaj więcej


Jak przygotować dzieci do Ramadanu ?

Wiele aspektów Ramadanu – post, modlitwy, wartości moralne, jałmużna, czytanie Koranu, Eid, rodzina – dostarcza nam możliwości edukacyjnych. Mając swoje dzieci lub będąc nauczycielem łatwo zauważysz, że edukacja nie jest łatwym, automatycznym procesem. Dzieci zwykle nie są pustymi kartami, które zapisane zostają przez wyłącznie to, co im powiemy. Wymagane jest od nas zarówno energia jak i stosowanie odpowiednich technik w celu osiągnięcia optymalnego efektu. Czytaj więcej