Rodzaje wody

Zwykła woda jest tahur[1], co oznacza, iż jest czysta sama w sobie oraz oczyszcza inne rzeczy. Zaliczamy do niej:

1. Deszcz, śnieg i grad.

Allah rzekł: [Koran 25:48] „On jest Tym, który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. I My spuściliśmy z nieba wodę czystą,”

2. Wodę źródlaną oraz rzeczną.

3. Wodę morską Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Woda morska oczyszcza a zwierzęta morskie są halal (nie wymagają rytualnego zarżnięcia), (przekazane w czterech zbiorach sunna, Ahmad, autentyczny)

4. Wodę zam-zam. Ustalono, iż Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) poprosił o wiadro wody zam-zam, wypił z niego a następnie wykonał wudu. (Ahmad, dobry)

5. Wodę, tzw. odstałą, taką po której pływają liście, czy wodę porośniętą mchem. Nadaje się ona do oczyszczenia. 

Allah rzekł: [Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być może, będziecie wdzięczni!”

6. Woda używana, która spływa z kończyn podczas wudu czy gusl utrzymuje swoje właściwości oczyszczające, tak jak zwykła woda. Opiera się to na fakcie, iż zaczęła się jako oczyszczająca i nie ma dowodu w szariacie (prawie islamskim) wskazującego na zmianę jej statusu.

7.  Woda zmieszana z inną substancją, na przykład mydłem lub szafranem, mąką, zachowuje swoje właściwości oczyszczające (tahur) pod warunkiem, iż ilość „dodatku” nie sprawia, iż mieszanina nie może być dłużej nazywana wodą. Jeżeli dodatek przekracza dozwoloną umownie ilość i nie możemy nazwać substancji wodą, jest ona nadal tahir, czysta sama w sobie, jednak nie posiada właściwości oczyszczających inne rzeczy.

8. Woda zmieszana z nadżsah (jakąkolwiek brudną substancją):

  • Kiedy smak, kolor, zapach wody zmienia się w związku z nadżsah, woda nie może zostać użyta w celu oczyszczenia (uczeni są co do tego zgodni),
  • Kiedy nie ulęgają zmianie takie właściwości wody jak: w tym wypadku ma ona właściwości oczyszczające, niezależnie od tego czy jest jej mało czy dużo. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) powiedział: „woda oczyszcza, nic nie czyni jej nieczystą.” (Ahmad oraz inni, autentyczny) 

[1] Tahur – substancja czysta

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.