Przed ablucją i po jej zakończeniu

Przed ablucją

1. Bismillaah

W imię Allah
(Abu Dauud, Ibn Madziah, Ahmad)


Po zakończeniu ablucji

1. Aszhadu an laa illaaha illallaah, łahdau laa szariika lah, ła asz`adu anna Muhammadan `abduhu ła rasullluh  

Zaświadczam, iż nie ma boga nad Allacha, iż nie ma On żadnych wspólników oraz zaświadczam, iż Muhammad jest jego sługą oraz Posłańcem.
(Muslim 1/209)


2.Subhaanaka Allaahumma ła bi hamdika, aszhadu an laa illaaha illa Ant, astaghfiruka ła atuubu ilaik 

Sława Tobie Boże oraz chwała. Zaprawdę jedynie Allachowi przynależna jest cześć. Pokornie błagam Cię Panie o Twoje zmiłowanie.
(An-Nasa`i, al-Albani)

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.