Prorok Jezus (ISA)


Diapositive1-1


Jezus jest osobą kochaną i szanowaną przez miliardy ludzi na całym świecie, jednak wokół jego statusu jest spore zamieszanie. Zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie darzą Jezusa wielkim szacunkiem, jednak mają na jego temat zupełnie inny pogląd. Czy był on Bogiem, czy też został przez Boga posłany ? Kim był naprawdę historyczny Jezus?


Kim był Jezus ?

Jezus jest osobą kochaną i szanowaną przez miliardy ludzi na całym świecie, jednak wokół jego statusu jest spore zamieszanie. Zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie darzą Jezusa wielkim szacunkiem, jednak mają na jego temat zupełnie inny pogląd. Czy był on Bogiem, czy też został przez Boga posłany ? Kim był naprawdę historyczny Jezus? Czytaj wiecej


Jezus Chrystus: Syn Boży?

Syn Boży, syn Dawida czy też Syn Człowieczy? Jezus jest zidentyfikowany jako “syn Dawida” czternaście razy w Nowym Testamencie, począwszy od pierwszego wersu (Ew. wg św. Mateusza 1:1). Ew. wg św. Łukasza notuje czterdzieści jeden pokoleń pomiędzy Dawidem a Jezusem, podczas gdy Ew. wg św. Mateusza wymienia tylko dwadzieścia sześć. Jezus, daleki potomek, może nosić tytuł “syna Dawida” jedynie w przenośni. Ale jak mamy zrozumieć tytuł “syn Boży”? Czytaj wiecej


Kim był Jezus według faktów historycznych?

Kim był Jezus według faktów historycznych? To pytanie przez stulecia prześladowało i nadal prześladuje wszystkich, którzy pragną poznać jego osobę. Żydzi mają swój koncept, unitarianie swój, trynitarianie również. Wszystkie one są dobrze znane, jedynie konceptem, o którym niewielu posiada dziś wystarczającą wiedzę, jest spojrzenie na Jezusa z punktu widzenia islamu. Czytaj wiecej


Niepokalane Poczęcie

Zdumiewającym jest fakt, że żydzi oraz niektóre “progresywne” ruchy chrześcijańskie negują istnienie niepokalanego poczęcia, ponieważ Stary Testament przepowiada: ““Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” Czytaj wiecej


Jezus “Zrodzony z Boga Ojca”?

Doktryny boskiego synostwa Jezusa i “zrodzonego, a nie stworzonego” istnieją od tak dawna, że są one dziś przyjmowane bez większego zastanowienia. Aż do początku XIX wieku różniące się poglądy były wypierane środkami na tyle przerażającymi, aby zepchnąć na margines jakąkolwiek intelektualną debatę. Czytaj wiecej


Boskość Jezusa? Dochodzenie.

Istotną różnicą między nauczaniem Jezusa a trynitariańską formułą jest kwestia wywyższenia Jezusa do statusu Boga—czemu sam Jezus zaprzecza w ewangeliach. Czytaj wiecej


Boskość Jezusa? Dowód.

Niektórzy przypisują Jezusowi boskie atrybuty, ponieważ czynił on cuda. Wielu unitariańskich chrześcijan oraz muzułmanów przyznaje, że Jezus rzeczywiście czynił cuda, ale zaznaczają oni, że czynił je z woli Boga a nie wykorzystując swoje własne jakiekolwiek nadprzyrodzone moce. Czytaj wiecej


Baranek Boży

Wielu chrześcijan utrzymuje, że dowód na ukrzyżowanie Jezusa i odkupienie grzechów można znaleźć w Ew.wg św. Jana 1:29, który to wers nazwa Jezusa Chrystusa “Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.” Wielu innych nie bierze jednak tego dowodu poważnie i to z dobrego powodu. Czytaj wiecej


Ukrzyżowanie

Kamieniem węgielnym ortodoksyjnego chrześcijaństwa jest z pewnością doktryna o ukrzyżowaniu Jezusa. Jeśli jednak chrześcijanie oczekują, że inni powinni przyjąć ich wiarę, muszą spełnić wymaganie przedstawienia popierającego ich przekonanie dowodu. Wszyscy dobrze znają historię o ukrzyżowaniu. Czytaj wiecej


Czy Jezus został ukrzyżowany?

Muzułmanin: Koran w Surze (4; 157) twierdzi, że Jezus nie był ukrzyżowany. Czy ty nadal wierzysz w ukrzyżowanie? Czytaj wiecej


Odkupienie Grzechów

Odkupienie grzechów—co za koncept. Kto z nas nie chciałby, aby ktoś inny poniósł winę za wszystkie nasze słabości i przestępstwa? Bez względu jednak na to jak wspaniałym konceptem ono się wydaje, bez względu na to jak bardzo ludzie pragną by było to prawdą, kluczowym pytaniem jest czy odkupienie grzechów ma podstawy w objawionej prawdzie od Boga. Czytaj wiecej


Powrót Jezusa

Co do jednej rzeczy zgadzają się zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie, a jest nią powrót Jezusa Chrystusa. Interesującym jest fakt, że obie religie oczekują zwycięskiego powrotu Jezusa, pokonującego Antychrysta, korygującego wszelkie odchylenia w religii i ustanawiającego prawdę Bożą na całej kuli ziemskiej. Czytaj wiecej