Charakter i Emocje,  Codzienność

Prawdziwe znaczenie „sabr”

Cierpliwość jest tylko małą częścią „sabr”, zawiera również wyrozumiałość, wytrzymałość, niezłomność, wytrwałość, powstrzymanie się. Wszystkie te znaczenia tworzą prawdziwe znaczenie „sabr” po arabsku. Bóg stworzył ludzi i umieścił nas na tej ziemi, aby nas sprawdzić. Powodem dlaczego tu jesteśmy na tej ziemi jest zdanie testu, jakim Bóg zdecydował nas poddać. Dlatego powinniśmy być świadomi tego w każdym momencie naszego zycia. Każda minuta jest testem od Boga. Musimy go zdać i ochronić siebie przed niepowodzeniem. Bóg wciąż nas ostrzega i przypomina nam. Prosi nas, abyśmy szukali pomocy pozostając „sabr”, co oznacza pozostanie cierpliwym, praktykowanie powściągliwości, bycie wyrozumiałym, wytrzymałym itd. 

Bóg w Koranie mówi:

{Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych,..} [2:45]

{O wy, którzy wierzycie! Poszukujcie pomocy w cierpliwości i modlitwie! Zaprawdę, Bóg jest z cierpliwymi!} [2:153]

Bóg mówi, żeby szukać pomocy w sabr i modlitwie i że pozostanie cierpliwym w chwilach trudności jest bardzo trudne, ale nie dla pokornych, tych, którzy przyjmą i zastosują prawo Boga, dla nich to będzie łatwe. Allah jest z tymi, którzy pozostają cierpliwi.

Allah mówi w surze al-Imran: 

{O wy, którzy wierzycie! Bądźcie cierpliwi i współzawodniczcie w cierpliwości! Bądźcie wytrwali i bójcie się Boga! Być może, będziecie szczęśliwi!} [3:200]

Istnieją trzy główne rodzaje sabr:

  • wytrzymałość wymagana, aby wypełnić polecenia Boga
  • powściągliwość wymagana, aby powstrzymać się od zakazanego przez Boga
  • akceptacja zarządzenia przeznaczonego dla nas przez Boga (przeznaczenia) podczas nieszczęścia.

Wielu ludzi myśli, że tylko trzeci oznacza sabr. Podczas nieszczęścia mówią: „Bądź cierpliwy bracie, bądź cierpliwa siostro. Nie! W rzeczywistości, aby recytować modlitwę, potrzebujesz dużo sabr. Kiedy robisz wudu (ablucje) musisz znieść czasem zimną wodę lub zrezygnować ze snu. Aby powstrzymać się od obgadywania musisz powstrzymać siebie. To jest również sabr, tak samo kiedy akceptujesz zarzadzenie Boga podczas trudności. Kiedy potrafisz być szczęśliwy i zadowolony z wszystkiego, co Bóg ci przeznaczył.

Islam jest jedyną religią gdzie, jako warunek wiary musisz zadeklarować:

 „Oświadczam, że wierzę mocno, że dobre i złe przeznaczenie pochodzi od Boga Wszechmocnego. Jego zarządzenie jest ostateczne i jestem zawsze szczęśliwy z tym i nie będę z tym walczyć.”

 Jeśli nie wierzymy w to, nie jesteśmy Mu’meneen. Czy nie powiedzieliśmy?:

„wal qadri khayrihi wa sharirihi min Allahi ta’ala” –Wierzymy, że dobre i złe przeznaczenie pochodzi od Wszechmogącego Allah.

Islam pomaga nam żyć, ponieważ całe to życie jest testem. Bóg obiecuje nam, że podda nas testom i odrazu wcześniej oświadczyliśmy, że nie będziemy walczyć z przeznaczeniem pochodzącym od Boga.

Wierzymy, że to on zarządza. My będziemy wypełniali swoją rolę, a resztę pozostawimy Bogu. Cokolwiek on zadecyduje, my się temu poddamy. 

Oby Allah nie uczynił nas z tych, którzy kwestionują Jego zarządzenie i którzy kwestionują Jego Moc i Niezależność i że to On wszystko kontroluje.

__________________________________________________________________________________

 źródło: [na podstawie wykładu „The real Definition of Sabr” Mufti Menk]

Autor: Izabela Sanak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *