Piekło. Jego wygląd, jedzenie i picie. Horror Piekła

 
Bismillahi Ar RahmaniAr Rahim
.
Islam naucza, że Piekło jest prawdziwym miejscem przygotowanym przez Allah dla tych, którzy nie wierzą w Niego, buntują się przeciwko Jego prawom i odrzucają Jego posłańców. Piekło jest miejscem rzeczywistym, a nie jedynie stanem umysłu i duchowej istoty. Okropności, ból, cierpienie i kara wszystkie są prawdziwe, ale mają inny charakter niż ich ziemskie odpowiedniki. Piekło jest ostatecznym upokorzeniem i stratą, a nie ma nic gorszego niż to:
 
„Panie nasz ! Zaprawdę,kogo Ty wprowadzisz do ognia, tego okryłeś hańbą. Dla ludzi niesprawiedliwych nie będzie pomocników!” (Koran, 3: 192)
 
„Czyż oni nie wiedzą, że dla tego, kto się sprzeciwia Bogu i Jego Posłańcowi – będzie przygotowany ogień Gehenny, w którym on będzie przebywał na wieki? To jest hańba ogromna!” (Koran 9:63)
.
Nazwy Piekła
.
Ogień Piekielny ma różne nazwy w tekstach Islamskich. Każda nazwa daje osobny opis. Niektóre z jego nazw to:
  • Jaheem – ogień – ze względu na jego płonący ognień.
  • Jahannam – Piekło – ze względu na jego głębokość – według al-Qaamoos Lazaa – płonący ogień – ze względu na jego płomienie.
  • Sa’eer – płonący płomień – bo jest rozżarzony i rozpalony (słowo to pochodzi od głównego sa’ara oznacza rozpalać).
  • Saqar – z powodu intensywności jego gorąca.
  • Hatamah – złamane kawałki lub gruz – bo łamie i kruszy wszystko, co jest do niego wrzucane.
  • Haawiyah – przepaść lub otchłań – bo ten, który zostanie do niego jest wrzucony od góry do dołu.

.

Raj i Piekło Obecnie Istnieją i są Wieczne Piekło istnieje w chwili obecnej i będzie istnieć zawsze. Nigdy nie umrze , a jej mieszkańcy pozostaną w nim na zawsze. Nikt nie wyjdzie z Piekła z wyjątkiem grzesznych ludzi wierzących, którzy wierzyli w Jedność Allah w tym życiu i wierzyli, że konkretny Prorok został do nich wysłany (przed przyjściem Muhammada pokój z nim). Bałwochwalcy i niewierzący będą przebywać w nim na zawsze. Ta wiara utrzymuje się od czasów starożytnych i jest oparta na jasnych wersetach Koranu i potwierdzonymi przekazami od Proroka Islamu. Koran mówi o Piekle w czasie przeszłym i stwierdza, że zostało już stworzone:
 
„I bójcie się ognia, który został przygotowany dla niewiernych.” (Koran, 3: 131)
.
Prorok Islamu powiedział: „Kiedy ktoś z was umrze, zostaje mu pokazane jego miejsce (w Następnym Życiu) rano i wieczorem. Jeśli jest on jednym z ludzi Raju, pokazane jest mu miejsce ludzi Raju. Jeśli jest on jednym z ludzi Piekła, pokazane jest mu miejsce ludzi Piekła. Jest mu powiedziane: „To jest twoje miejsce, dopóki Allah wskrzesi cię w dniu Zmartwychwstania.” (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 
W innym przekazie, Prorok (pokój z nim) powiedział: „Zaprawdę, dusza wierzącego jest ptakiem zawieszonym na drzewach Raju, dopóki Allah nie zwróci jej do jej ciała w Dniu Zmartwychwstania.” (Muwatta Malik)
.
Te teksty obrazują jasno, że Piekło i Raj istnieje, i że dusze mogą wejść do nich przed Dniem Zmartwychwstania. Mówiąc o wieczności Piekła, Allah mówi:
 
„Będą chcieli wyjść z ognia, lecz w żaden sposób z niego nie wyjdą. Ich kara będzie wiecznie trwająca.” (Koran 5:37)
 
… Nie wyjdą nigdy z ognia!” (Koran 2: 167)
 
„Zaprawdę, tym którzy nie uwierzyli i którzy byli niesprawiedliwymi – tym nie przebaczy Bóg i nie poprowadzi ich drogą prostą, tylko – drogą Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. A to jest dla Boga łatwe!” (Koran, 4: 168-169)
 
„Zaprawdę, Bóg przeklął niewiernych i przygotował dla nich ogień płonący! Będą tam będą przebywać na wieki.” (Koran 33:64-65)
 
„A wszyscy, którzy zbuntują się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi, to zaprawdę, dla nich będzie ogień Gehenny – oni tam będą przebywać nieśmiertelni na zawsze.” (Koran 72:23)
.
Strażnicy Piekła
.
Potężni i silni aniołowie stoją dookoła Piekła, oni nigdy nie są nieposłuszni Allah. Robią dokładnie tak, jak nakazał. Allah mówi:
 
„O wy, którzy wierzycie! Strzeżcie się sami i wasze rodziny od ognia; którego strawą będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.” (Koran, 66: 6)
 
Jest dziewiętnastu strażników Piekła jak mówi Allah:
 
„Ja narażę go na palenie się w ogniu – sakar. A co ciebie pouczy co to jest sakar? On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza, palący na czarno skórę. Nad nim czuwa dziewiętnastu.” (Koran, 74: 26-30)
 
Nie należy myśleć, że mieszkańcy Piekła będą w stanie pokonać strażników Piekła, ponieważ jest ich tylko dziewiętnastu. Każdy z nich z osobna ma siłę podbicia całej ludzkości. Te anioły są nazywane Strażnikami Piekła przez Allah w Koranie:
 
„I ci, którzy są w ogniu, będą mówili do strażników Gehenny: „Proście waszego Pana, aby nam złagodził choćby jeden dzień kary!” (Koran 40:49)
.
Naczelny anioł strzegący Piekła to Malik, jak wspomniano w Koranie:
 
„Zaprawdę, grzesznicy w karze Gehenny będą przebywać na wieki! Nie doznają w niej ulgi i pozostaną tam w rozpaczy. I nie My byliśmy dla nich niesprawiedliwi, lecz oni sami czynili niesprawiedliwość. I będą krzyczeć:”O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami! On powie:”Wy musicie pozostać na zawsze!” My przyszliśmy do was z prawdą, lecz zaiste, większość z was odczuwa wstręt do prawdy.” (Koran 43: 74-78)
 
Jego wygląd
 
Jego Lokalizacja
.
Nie ma dokładnej wzmianki z Koranu lub powiedzeń Proroka Muhammada (pokój z nim), które wskazywałoby lokalizację Piekła. Nikt nie zna jego dokładnego miejsca, z wyjątkiem Allah. Ze względu na pewne dowody językowe i kontekst niektórych hadisów, niektórzy uczeni stwierdzili, że Piekło jest w niebiosach, jeszcze inni twierdzą, że jest w dolnej ziemi.
.
Jego Rozmiar
.
Piekło jest ogromne i niezwykle głębokie. Wiemy to z kilku informacji.
Po pierwsze, niezliczona ilość ludzi wejdzie do Piekła, każdy, jak opisano w hadisach, z zębami trzonowymi tak dużymi jak Uhud (góra w Medynie) [1]. Odległość między ramiona jego mieszkańców została również opisana jako równoważność trzech dni chodzenia. [2] Piekło pomieści wszystkich niewiernych i grzeszników od początku czasu i nadal będzie miejsce na więcej. Allah mówi:
 
„Tego Dnia, kiedy My powiemy do Gehenny:”Czy jesteś już zapełniona?” A ona powie:”Czy jest więcej? (do przybycia)?” (Koran 50:30)
 
Ogień Piekielny jest porównywany do młyna, który miele tysiące ton zboża, a następnie czeka na więcej do przybycia.
.
Po drugie, kamień rzucony z wierzchu Piekła będzie bardzo długo spadał, aby osiągnąć dno. Jeden z towarzyszy Proroka, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z nim, opisuje jak siedzieli z Prorokiem i usłyszał on, że coś spada. Prorok zapytał czy wiedzą co to było. Gdy wyrazili brak wiedzy, powiedział: „To był kamień wrzucony do Piekła siedemdziesiąt lat temu i jest jeszcze w drodze (inna strona) Piekła aż do teraz.” [3]
Kolejny przekaz stwierdza: „Jeśliby kamień wielki jak siedem wielbłądzic w ciąży został wrzucony z krawędzi Piekła, leciałby przez nie siedemdziesiąt lat, a mimo to jeszcze nie osiągnąłby dna.” [4]
.
Po trzecie, bardzo wiele aniołów przyprowadzi Piekło w Dniu Zmartwychwstania. Allah mówi o nim:
 
„I kiedy zostanie ukazana Gehenna, tego Dnia…” (Koran 89:23)
 
Prorok (pokój z nim) powiedział: „Piekło zostanie przyprowadzone tego Dnia za pomocą siedemdziesięciu tysięcy lin (sznurów), z których każda będzie trzymana przez siedemdziesiąt tysięcy aniołów.” [5]
.
Po czwarte, kolejny przekaz, który wskazuje na ogromny rozmiar Piekła jest taki, że słońce i księżyc będą zwinięte w Piekle, w Dniu Zmartwychwstania. [6]
.
Jego Poziomy
.
Piekło ma różne poziomy gorąca i kary, każdy jest zarezerwowany w zależności od stopnia ich niewiary i grzechów tych, którzy zostali ukarani. Allah mówi:
 
„Zaprawdę, obłudnicy znajdą się na samym dnie ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika”. (Koran 4: 145)
 
Im niższy poziom Piekła, tym większa jest intensywność ciepła. Tak jak hipokryci będą cierpieć najgorszą karę, więc będą w najniższej części Piekła. Allah odnosi się do poziomów piekła w Koranie:
 
„Dla wszystkich są stopnie stosownie do tego, co uczynili.” (Koran 6: 132)
 
„Czy ten, kto postępuje za upodobaniem Boga, jest podobny do tego, kto ściągnął gniew Boga? Jego miejscem schronienia będzie Gehenna. A jakże to złe miejsce przybycia!” (Koran, 3: 162-163)
 
Bramy Piekła
.
Allah mówi o siedmiu Bramach Piekła w Koranie:
 
„Zaprawdę, Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich! Posiada ona siedem bram; do każdej bramy jest przydzielona jakaś ich część.” (Koran, 15: 43-44)
 
Każda brama ma przydzielony udział potępionych, którzy przez nią wejdą. Każdy wejdzie według jego czynów i przypisanego odpowiednio poziomu Piekła. Kiedy niewierzący będą przyprowadzeni do Piekła, jego bramy się otworzą, wejdą do niego, i pozostaną w nim na zawsze:
 
„zostaną zapędzeni do Gehenny ci, którzy nie uwierzyli. A kiedy tam przybędą, otworzą się jej wrota i powiedzą im jej strażnicy:”Czy nie przychodzili do was posłańcy pochodzący spośród was? I czy nie głosili wam znaków waszego Pana, i czy nie ostrzegali was przed spotkaniem tego oto Dnia?” Oni powiedzą:”Tak” Lecz ziści się słowo kary nad niewiernymi.” (Koran 39:71)
 
Zostanie im powiedziane po przyjęciu:
 
„Wejdźcie we wrota Gehenny, będziecie tam przebywać na wieki!” Jakże nieszczęsna to przystań dla dumnych.” (Koran 39:72)
 
Bramy zostaną zamknięte i nie będzie żadnej nadziei na ucieczkę, jak Allah mówi:
 
„Lecz ci, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki – to towarzysze lewicy. Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.” [7] (Koran, 90: 19-20)
.
Co więcej, Allah mówi w Koranie:
 
„Biada każdemu oszczercy zniesławiającemu! który gromadzi bogactwo i przygotowuje je! Sądzi on, że jego bogactwo uczyni go nieśmiertelnym. Wcale nie! Zostanie on wrzucony do Al-Hutama! A co ciebie pouczy, co to jest Al-Hutama? To jest ogień Boga, buchający płomieniem, który wznosi się ponad serca! On nad nimi tworzy sklepienie na wydłużonych kolumnach.” (Koran 104: 1-9)
 
Bramy Piekła są również zamknięte przed Dniem Sądu. Prorok Islamu mówił o ich zamknięciu w miesiącu Ramadan. [8]
.
Jego Paliwo
.
Kamienie i uparci niewierzący będą paliwem Piekła jak mówi Allah:
 
„O wy, którzy wierzycieI Strzeżcie się sami i wasze rodziny od ognia; którego strawą będą ludzie i kamienie!” (Koran 66: 6)
 
„… to bójcie się ognia a paliwem jego będą ludzie i kamienie – który został przygotowany dla niewiernych.” (Koran 2:24)
 
Innym źródłem paliwa dla Piekła będą pogańscy bogowie, którzy byli czczeni obok Allah:
 
„Zaprawdę, wy i to, co czcicie poza Bogiem, będziecie drewnem dla Gehenny! Wy tam przybędziecie! Gdyby oni byli naprawdę bogami, to by tutaj nie przybyli. Oni wszyscy pozostaną tam na wieki.” (Koran, 21: 98-99)
.
Ubrania Jego Mieszkańców
.
Allah mówi nam, że strojem ludzi Piekła będą ubrania z ognia dostosowane dla nich:
 
„… Ci którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; a głowy ich polewane będą wrzącą wodą.” (Koran 22:19) „Zobaczysz tego Dnia przeszników zakutych w kajdany; ich szaty będą ze smoły, a ich twarze będzie pokrywał ogień.” (Koran, 14: 49-50)
.
.
Przypisy:
[1]Saheeh Muslim
[2] Saheeh Muslim
[3] Mishkat
[4] Sahih al-Jami’
[5] Saheeh Muslim
[6] Tahawi in Mushkal al-Aathaar, Bazzar, Baihaqi, i inni.
[7] Na podstawie wyjaśnienia Ibn Abbas (‘Tafsir Ibn Kathir’).
[8] Tirmidhi.
 
Jego jedzenie i napoje
 
 
Jego Gorąco
.
Allah mówi:
 
„A towarzysze lewicy – Co to są towarzysze lewicy? ”- będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie, w cieniu czarnego dymu, ani nie orzeźwiającego , ani dobroczynnego” (Koran, 56: 41-44)
 
Wszystko czego ludzie używają do ochłody na tym świecie – powietrze, woda, cień – będzie bezużyteczne w Piekle. Powietrze Piekła będzie gorącym wiatrem a woda będzie wrzała. Cień nie będzie komfortowy lub chłodzący, cień w Piekle będzie cieniem czarnego dymu, jak wspomniano w wersie:
 
„w cieniu czarnego dymu.” (Koran 56:43)
 
W innym fragmencie Allah mówi:
 
„a ten, którego szalki będą lekkie, pogrąży się w Czeluści. A co ciebie pouczy, co to jest Czeluść? To jest Ogień Palący.” (Koran 101: 8-11)
.
Allah opisuje jak cień Piekielnego dymu wzrośnie powyżej Ognia. Dym, który wzrasta z Piekła będzie podzielony na trzy kolumny. Jego cień nie będzie ani chłodził ani dawał żadnego zabezpieczenia od szalejącego Ognia. Latające iskry będą jak ogromne wieże podobne do ciągu maszerujących żółtych wielbłądów:
 
„Idźcie do cienia o trzech kolumnach nie ocieniającego, nie chroniącego od płomienia! Rzuca on iskry na podobieństwo baszty, jakby to były żółte wielbłądy.” (Koran, 77: 30-33)
 
Ogień pochłania wszystko, nie pozostawiając niczego nietkniętego. On pali skórę docierając aż do kości, stapia zawartość żołądka, zrywając się do serc i ukazując żywotne organy. Allah mówi o intensywności i wpływu Ognia:
 
„Ja narażę go na palenie się w ogniu-sakar. A co ciebie pouczy co to jest sakar? On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza, palący na czarno skórę.” (Koran, 74: 26-29)
 
Prorok Islamu powiedział: „Ogień jak wiemy jest to 1/70 część Ognia Piekielnego. Ktoś powiedział:” O Wysłanniku Allah, wystarczający taki jaki jest!” On powiedział:”To tak, jakby sześćdziesiąt dziewięć równych części zostało dodanych do ognia tak jak wiemy.” (Sahih Al-Bukhari)
 
Ogień nigdy nie gaśnie:
 
„Zakosztujcie więc! My nie zwiększymy dla was niczego oprócz cierpienia.” (Koran 78:30)
 
„… Za każdym razem kiedy będą przygasać, My zwiększymy dla nich ogień palący.” (Koran 17:97)
 
Męka nigdy nie zostanie zmniejszona, a niewierni nie będą mieli żadnej przerwy:
 
„… Nie będzie im zmniejszona kara i nie otrzymają żadnej pomocy.” (Koran 2:86)
.
Jedzenie jego mieszkańców
.
Pokarm mieszkańców Piekła jest opisany w Koranie. Allah mówi:
 
„Pożywieniem ich będą tylko suche ciernie, które nikogo nie utuczą i nie zaspokoją głodu.” (Koran, 88: 6-7)
 
Jedzenie nie będzie ani odżywiać ani dobrze smakować. Będzie ono służyć jedynie jako kara dla mieszkańców Piekła.
 
W innych fragmentach, Allah opisuje drzewo Zakkum, specjalny pokarm Piekła. Zakkum jest odrażającym drzewem, jego korzenie sięgają głęboko w dno Piekła, jego gałęzie rozciągają się dookoła. Jego szkaradne owoce są jak głowy szatanów. On mówi:
 
„Zaprawdę, drzewo az-Zakkum – to pożywienie grzesznika. Ono jest jak miedź roztopiona, gotuje się we wnętrznościach, jak wrząca woda.” (Koran, 44: 43-46)
 
„Czyż to jest lepsze jako ugoszczenie, czy też drzewo az-Zakkum? Oto my umieściliśmy je jako próbę dla sprawiedliwych. To jest bowiem drzewo, które wyrasta z dna Piekła. Jego owoce są jak głowy szatanów. Oni będą z niego jedli i będą napełniali swoje brzuchy. Potem otrzymają do picia mieszaninę z wrzącej wody. Potem, zaprawdę, nastąpi ich powrót do Piekła.” (Koran, 37: 62-68)
 
„Potem, zaprawdę, wy bładzący, oskarżający o kłamstwo, będziecie jesć z drzewa Zakkum; wypełnicie nim swe brzuchy; będziecie potem pić wodę wrzącą; będziecie pić jak wielbłądy udręczone pragnieniem.” (Koran, 56: 51-56)
.
Ludzie Piekła będą tak głodni, że będą jeść z nieprzyjemnego drzewa Zakkum. Kiedy wypełnią nim swoje brzuchy, zacznie kipieć jak wrzący olej powodując ogromne cierpienia. W tym momencie będą spieszyć do picia bardzo gorącej wody. Będą pić jak spragnione wielbłądy, ale to nigdy nie ugasi pragnienia. Raczej ich wnętrzności zostaną rozdarte. Allah mówi:
 
„… jak ci, którzy będą pojeni wrzącą wodą, rozrywającą im wnętrzności?” (Koran 47:15)
 
Kolczaste krzewy i Zakkum będą ich dusić i stawać w ich gardłach z powodu ich smrodu:
 
„Zaprawdę, My posiadamy łańcuchy i ogień palący, pożywienie, które staje w gardle, i karę bolesną.” (Koran, 73: 12-13)
.
Prorok Islamu powiedział: „Jeśli kropla z Zakkum miałaby wylądować na tym świecie, ludzie ziemi i wszystkie ich środki utrzymania zgniłyby. Więc jak to musi być dla kogoś, kto musi je jeść?” (Tirmidhi)
Innym jedzeniem podawanym ludziom Piekła będzie cuchnąca ropa, która sączy się z ich skóry, wydzielina, która wypływa z prywatnej części cudzołożników i rozkładająca skórę i ciało tych, którzy są paleni. Jest to „sok” ludu Piekła. Allah mówi:
 
„I nie ma tutaj dla niego przyjaciela, nie ma pożywienia oprócz cuchnącej ropy; i nie je tego nikt oprócz grzeszników.” (Koran, 69: 35-37)
 
„Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzacej, i napoju cuchnącego, i innych tego rodzaju podwojonych mąk.” (Koran, 38: 57-58)
 
Wreszcie, niektórzy grzesznicy będą karmieni ogniem z Piekła jako kara. Allah mówi:
 
„Zaprawde, ci, którzy zjadają dobra sierot, popełniając niesprawiedliwość, zjadają to, co w ich trzewiach będzie ogniem; i będą wystawieni na ogień płonący.” (Koran 4:10)
 
„Zaprawdę, ci: którzy ukrywają to, co zesłał im Bóg z Księgi, i sprzedają to za niską cenę – oni nie będą napeniać trzewi niczym innym jak tylko ogniem.” (Koran 2: 174)
.
Jego Napój
.
Allah mówi w Koranie o napoju ludzi Piekła:
 
„… jak ci, którzy będą pojeni wrzącą wodą, rozrywającą im wnętrzności?” (Koran 47:15)
 
„…Jeśli będą wzywać pomocy, to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do roztopionego metalu, który pali twarze. Jakże to nieszczęsny napój! Jakże to złe miejsce wypoczynku!” (Koran 18:29)
 
„Za nim jest Gehenna, gdzie będzie on pojony wodą cuchnącą. Będzie ją połykał, lecz tylko z trudem będzie mógł ją przełknąć. Śmierć będzie do niego przychodzić z każdego miejsca, lecz on nie będzie mógł umrzeć; a z tyłu za nim – sroga kara.” (Koran, 14: 16-17)
 
„Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzącej, i napoju cuchnącego.” (Koran 38:57)
.
Rodzaje napojów ludzi Piekła które dostaną do picia przedstawiają się następująco:
Ekstremalnie gorąca woda, jak Allah mówi:
 
„Krążą oni między nią a wrzącą wodą.” (Koran 55:44)
„będą pojeni ze źródła wrzącego.” (Koran, 88: 5)
 
Płynąca ropa z ciała i skóry niewierzącego.
Prorok powiedział: „Każdy, kto pije środki odurzające będzie miał przygotowany napój z błota khabal. Oni zapytali: „O Wysłanniku Allah, co to jest błoto khabal?” Powiedział: ” Pot ludzi Piekła „czy „sok ludzi Piekła.” (Sahih Muslim)
 
Napój jak wrzący olej opisany przez Proroka jako: „To jest jak wrzący olej, gdy jest doprowadzony w pobliżu twarzy danej osoby, skóra twarzy spada z niego.” (Musnad Ahmad, Tirmidhi)
 
Horror Piekła
 
Intensywność ognia Piekła będzie taka, że ludzie będą gotowi oddać swoje najukochańsze posiadłości, by go uniknąć:
 
„Zaprawdę, od tych, którzy nie uwierzyli i zmarli, będąc niewiernymi, nie zostanie przyjęta nawet ziemia pełna złota, jeśliby oni chcieli się dzięki niej wykupić. Czeka ich kara bolesna i nie będą mieli pomocników.” (Koran 3:91)
.
Prorok Islamu powiedział:
 
„Jeden z mieszkańców Piekła, którzy miał najwięcej przyjemności w życiu tego świata zostanie przyprowadzony w Dniu Zmartwychwstania i będzie zanurzony w Ogień Piekielny. Następnie będzie on zapytany: „O synu Adama, czy widziałeś kiedykolwiek coś dobrego? Czy kiedykolwiek cieszyłeś się jakąś przyjemnością?” On powie: „Nie, na Allah, O Panie.” [1]
.
Kilka chwil w Piekle i osoba zapomni o wszystkich dobrych chwilach jakie miała. Prorok Islamu informuje nas:
„W Dniu Zmartwychwstania, Allah zapyta się tego, którego kara w Ogniu jest najlżejsza,”Gdybyś miał cokolwiek chcesz na ziemi, oddałbyś to by uratować siebie?” On powie: „Tak.” Allah powie „Chciałem mniej niż to od ciebie, gdy byłeś jeszcze w lędźwiach Adama, Ja poprosiłem cię abyś nie dodawał mi niczego gdy Mnie czcisz, ale nalegałeś aby dodawać innych podczas oddawania Mi czci.” [2]
.
Groza i intensywność Ognia wystarczy, aby człowiek stracił swoje zmysły. Byłby gotów porzucić wszystko co posiada drogiego aby zostać ocalonym od niego, ale nigdy nie będzie. Allah mówi:
 
„… Tego dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami, swoją towarzyszką i swoim bratem, i swoim klanem, który mu dawał schronienie, i wszystkimi, którzy są na ziemi, żeby tylko mógł być uratowany. Wcale nie! Zaprawdę to jest ogień piekielny, zrywający skalp.” (Koran, 70: 11-16)
.
Kary Piekła będą różnić się stopniami. Męka niektórych poziomów Piekła będzie większa niż innych. Ludzie będą umieszczani na poziomach według ich czynów. Prorok Islamu powiedział:
„Tam są tacy, do których Ogień dotrze do kostek, innym do kolan, innym do ich talii, a jeszcze innym aż do szyi.” [3]
Mówił o najlżejszej karze w Piekle:
„Osoba, która otrzyma najmniejszą karę wśród ludzi Piekła w Dniu Zmartwychwstania będzie człowiek, któremu tlący się żar zostanie umieszczony pod łukiem jego stopy. Jego mózg będzie sie gotować z tego powodu.” [4]
Ta osoba będzie myśleć, że nikt inny nie został tak surowo ukarany niż on sam, mimo że będzie od jednym z tych którzy otrzymają najlżejszą karę. [5]
.
Wiele wersetów Koranu mówi o różnych poziomach kary dla ludzi Piekła:
 
„Zaprawdę obłudnicy znajdą się na samym dnie ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika.” (Koran 4: 145)
 
„… a w Dniu, kiedy nadejdzie Godzina: „Wprowadźcie ród Faraona na najstraszniejszą karę!” (Koran 40:46)
 
Ogień rozpalony przez Allah będzie palił skórę mieszkańców Piekła. Skóra jest największym organem ciała i miejscem wrażliwym, gdzie ból palenia jest odczuwalny. Allah będzie wymieniał spaloną skórę na nową, by była ponownie spalana, a to ciągle się będzie powtarzać:
 
„Zaprawdę, tych którzy nie uwierzyli w Nasze znaki, będziemy palić w ogniu. I za każdym razem, kiedy się ich skóra wypali, zamienimy im skóry na inne, aby zakosztowali kary.” (Koran 4:56)
.
Kolejna kara Piekła to stapianie. Gdy super-nagrzana woda będzie wylewana na ich głowy, będzie roztapiać wnętrzności:
 
„… a ich głowy polewane będą wrzącą wodą, która roztopi ich wnętrzności i skórę.” (Koran, 22: 19-20)
 
Prorok Muhammad (pokój z nim) powiedział:
„Super-nagrzana woda będzie wylewana na ich głowy i będzie rozpuszczać przez nią aż porozcina ich wnętrzności, i je wydali; dopóki to nie wyjdzie z ich stóp, i wszystko będzie rozpuszczone. Potem zostaną przywróceni do stanu w jakim byli wcześniej.” [ 6]
.
Jedną z dróg Allah, którą upokorzy grzeszników w Piekle jest poprzez zgromadzenie ich w Dniu Sądu na ich twarzach, ślepych, głuchych i niemych.
 
„My zbierzemy ich w Dniu Zmartwychwstania – na ich twarzach, ślepych, głuchych, niemych. Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Za każdym razem kiedy będą przygasać, My zwiększymy dla nich ogień palący.” (Koran 17:97)
 
„A ci, którzy przyjdą ze złym dziełem, będą wrzuceni twarzami w ogień: „czyż nie otrzymaliście zapłaty jedynie za to, co czyniliście?” (Koran 27:90)
 
„Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi, ukazując zęby.” (Koran, 23: 104)
 
„W tym Dniu, kiedy ich twarze będą odwracane w ogniu, oni powiedzą: „Biada nam! Gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy słuchali Posłańca!” (Koran 33:66)
.
Kolejna bolesna kara niewierzących będzie ciągnięciem ich na twarzach do Piekła. Allah mówi:
 
„Zaprawdę, grzesznicy znajdują się w zabłądzeniu i obłąkaniu. W tym Dniu, kiedy będą wleczeni twarzami po ziemi do ognia: „Zakosztujcie dotknięcia ognia piekielnego!” (Koran, 54: 47-48)
 
Będą oni ciągnięci na ich twarzach, aż zostaną powiązani w łańcuchy i skrępowani:
 
„Ci, którzy uznali za kłamstwo Księgę i to, z czym wysłaliśmy Naszych posłańców, niebawem się dowiedzą, kiedy z obrożami na szyi i w łańcuchach będą wleczeni do wrzącej wody; potem do ognia zostaną wrzuceni.” (Koran, 40: 70-72)
.
.
Przypisy:
[1] Saheeh Muslim
[2] Saheeh Al-Bukhari
[3] Saheeh Muslim
[4] Saheeh Al-Bukhari
[5] Saheeh Muslim
[6] Tirmidhi
 
Allah (Subhan wa Ta’ala) będzie oczerniać twarze ludzi Piekła:
 
„W Dniu kiedy jedne twarze pojaśnieją, a inne pociemnieją. A jeśli chodzi o tych, których twarze pociemniały: „Czy wy staliście się niewiernymi, choć przedtem uwierzyliście? Zakosztujcie więc kary za to, iż nie wierzyliscie!” (Koran 3: 106)
.
Ich twarze będą takie, jak gdyby pokryła je noc:
 
„A ci którzy popełnili złe czyny, otrzymają jako zapłatę zło podobne. I okryje ich poniżenie; nie będą mieli żadnego obrońcy przed Bogiem! Ich twarze zostaną pokryte jakby mrocznymi płatami nocy. Oni będą mieszkańcami ognia, gdzie pozostaną na wieki.” (Koran 10:27)
 
Ogień będzie otaczać niewierzącego ze wszystkich stron, tak jak grzechy otoczają go jak rana cięta wokół jego ciała:
 
„Dla nich (przygotowane) jest łoże z Ognia piekielnego, a nad nimi zasłona (z tego ognia). Tak oto odpłacamy czyniącym niesprawiedliwość.” (Koran 7:41)
 
„Tego dnia, kiedy ogarnie ich kara, 'od góry do dołu’, On im powie: „Zakosztujcie tego, coście czynili!” (Koran 29:55)
 
„… Zaprawdę Gehenna obejmie niewiernych!” (Koran 9:49)
.
Ogień Piekielny będzie dochodził do serca. Ogień będzie przenikał ich super-duże ciała i wchodził w najdalsze głębie:
 
„Wcale nie! Zostanie on wrzucony do Al-Hutama! A co ciebie pouczy, co to jest Al-Hutama? To jest ogień Boga, buchający płomieniem, który wznosi się ponad serca!” (Koran 104: 4-7)
 
Ogień podzieli wnętrzności, jak wspominane zostało przez Proroka:
„Człowiek zostanie doprowadzony w Dniu Zmartwychwstania i wrzucony do Ognia. Wtedy jego wnętrzności zostaną wylane do Ognia, i on będzie zmuszony chodzić w kółko i w kółko jak osioł przy kole młyńskim. Ludzie Piekła zbiorą sie wokół niego i powiedzą: „O taki a taki, co się z tobą dzieje? Czy nie nakazywałeś nam czynić dobro i zabraniałeś czynić nam źle?” On powie: „Zwykłem mówić wam abyście czynili dobro, ale sam nie robiłem tego, i zwykłem zabraniać wam czynić zło, ale sam je czyniłem.” Wtedy on chodził będzie dookoła i dookoła jak osioł przy kole młyńskim.” [1]
.
Allah (Subhan wa Ta’ala) opisał łańcuchy, obroże i kajdany Piekła. Będą oni związani łańcuchami i ciągnięci za obroże na ich szyjach:
 
„Zaprawdę przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy, kajdany i ogień płonący.” (Koran 76: 4)
 
„Zaprawdę, My posiadamy łańcuchy i ogień palący, pożywienie, które staje w gardle i karę bolesną.” (Koran, 73: 12-13)
 
„… I nałożyliśmy obroże na szyje tych, którzy nie uwierzyli. Czyż nie zostało im zapłacone tylko za to, co czynili?” (Koran 34:33)
 
„Kiedy z obrożami na szyi i w łańcuchach będą wleczeni” (Koran 40:71)
 
„Bierzcie go i nałóżcie mu kajdany! Potem w ogniu piekielnym palcie go! Następnie zakujcie go w łańcuch, którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!” (Koran, 69: 30-32)
.
Bożkowie pogańscy i wszystkie inne bóstwa, które były czczone razem z Allah (Subhan wa Ta’ala), o których ludzie myśleli, że będą ich orędownikami u Allah (Subhan wa Ta’ala) i przybliżą go do Niego zostaną wrzuceni z nimi do Piekła. Stanie się tak, aby upokorzyć i pokazać, że ci fałszywi bogowie nie mają żadnej mocy.
 
„Zaprawdę, wy i to, co czcicie poza Bogiem, będziecie drewnem dla Gehenny! Wy tam przybędziecie! Gdyby oni byli naprawdę bogami, to by tutaj nie przybyli. Oni wszyscy pozostaną tam na wieki!” (Koran, 21: 98-99)
.
Gdy niewierzący zobaczy Piekło, wypełnią go wyrzuty sumienia, ale to nie przyniesie mu żadnych korzyści:
 
„I oni będą w głębi żałować, kiedy zobaczą karę. Lecz zostało już rozstrzygnięte między nimi według słuszności i oni nie doznają niesprawiedliwości.” (Koran 10:54)
 
Niewierzący będą modlić się o swoją śmierć, kiedy poczują jego gorąc.
 
„A kiedy zostaną weń wrzuceni, w ciasne miejsce, skrępowani razem, będą wzywać zniszczenia. Nie wzywajcie dzisiaj zniszczenia jednego, lecz wzywajcie zniszczeń wielu.” (Koran 25 : 13-14)
 
Ich krzyk będzie stawał się głośniejszy i będą wołać do Allah (Subhan wa Ta’ala) z nadzieją, że On zabierze ich z Piekła:
 
„I będą tam krzyczeć: „Panie nasz, wyprowadź nas! Będziemy czynić dobro, nie to, co czyniliśmy!” (Koran 35:37)
 
Zrozumieją oni swoje grzechy i błędy uporczywej niewiary:
 
„I jeszcze powiedzieli: Gdybyśmy posłuchali albo zrozumieli, to nie bylibyśmy wśród towarzyszy płomienia palącego. I oni przyznali się do swojego grzechu. Precz więc, towarzysze płomienia palącego!” (Koran, 67: 10-11)
.
Ich modlitwy zostaną odrzucone:
 
„Oni powiedzą: „Panie nasz! Opanowało nas nieszczęście. Jesteśmy ludźmi błądzącymi. Panie nasz! Wyprowadź nas z niej! A jeśli będziemy ponownie czynić zło, to wtedy będziemy rzeczywiście niesprawiedliwi. On powie: „Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!” (Koran, 23: 106-108)
 
Po tym, będą wołać do strażników Piekła prosząc ich o wstawiennictwo do Allah (Subhan wa Ta’ala) w ich imieniu do zmniejszenia męki:
 
„I ci, którzy w Ogniu, będą mówili do strażników Gehenny: „Proście waszego Pana, aby nam złagodził choćby jeden dzień kary! Oni powiedzą: „Czyż nie przychodzili do was posłańcy z jasnymi dowodami? Powiedzą: „Tak!” Powiedzą:”Proście więc!” Lecz modlitwa niewiernych jest tylko zbłądzeniem.” (Koran 40: 49-50)
 
Będą nawet prosić o własną destrukcję, aby ulżyć sobie w bólu:
 
„I będą krzyczeć: „O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!” On im powie: „Wy musicie pozostać!” (Koran 43:77)
.
Będzie im powiedziane, że kara nie zostanie zmniejszona, jest wieczna:
 
„Palcie się więc w nim! Znoście go cierpliwie lub nie znoście go cierpliwie! To dla was wszystko jedno! Wy tylko otrzymujecie zapłatę za to, co czyniliście.” (Koran 52:16)
 
Będą płakać przez długi czas:
 
„Niech oni się pośmieją troszkę i niech wiele popłaczą – jako zapłata za to, co oni zarobili!” (Koran 9:82)
 
Będą płakać, aż łzy przestaną płynąć, potem będą płakać krwią, która pozostawi swój ślad w sposób opisany przez Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim):
 
„Ludzie Piekła będą płakać , i płakać dopóki nie pozostanie ani jedna łza. Wtedy będą płakać krwią, dopóki nie pojawią się bruzdy na ich twarzach, jeśli statki zostałyby w nich umieszczone, uniosłyby się. „ [3]
.
Jak widać, opisy Piekła w pismach Islamskich są jasne tak jak są opisani ludzie, którzy zasługują na swój los w nim. Taka jest jasność, że każda osoba, która wierzy w Dzień Sądu i wieczne przeznaczenie Życia Przyszłego musi być zmotywowana przynajmniej spróbować nie zostać człowiekiem w niego wrzuconym. Najlepszym, a tak naprawdę tylko jedynym sposobem na uniknięcie tego losu jest poważne poszukiwanie prawdziwej religii, którą Allah (Subhan wa Ta’ala) obdarzył ludzkość. Osoba nigdy nie powinna podążać za religią tylko dlatego, że się w niej „urodziła”, religia nie powinna również być modnym dodatkiem. Raczej powinna zajrzeć do prawdy o tym świecie i życiu przyszłym, i mieć pewność, że jest ona przygotowana do tego wyroku, od którego nie ma powrotu, żyjąc życiem i systemem wiary objawionym i niezmienionym przez Jedynego Wysoko Ponad.
.
.
Przypisy:
[1] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim
[2] Ibn Katheer, w swoim Tafsirze, wyjaśnia, że pobożni ludzie i prorocy wcześniej, którzy zostali wzięci za bogów przez późniejsze pokolenia bez ich zgody, nie są uwzględnieni jako „paliwo dla ognia”. Tylko ludzie, którzy „lubili być czczeni” przez swoich wyznawców zostaną w niego wrzuceni wraz „z tymi, którzy go czcili” i innych idolami. O ludziach takich jak Jezus (pokój z nim), Koran mówi: „Zaprawdę, ci, którzy już wcześniej otrzymali od Nas najpiękniejszą nagrodę – będą od niej oddaleni!” (Koran 21: 101)
[3] Ibn Majah

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.