Opowieść o proroku Izaaku i Jakubie

Koran nie mówi zbyt wiele na temat Izaaka (pokój z Nim). Jego narodziny były cudem, ponieważ przyszedł na świat, gdy jego matka była już starą i niepłodną kobietą. Aniołowie przyszli do niej z dobrą nowiną o jego narodzinach i narodzinach jego syna – Jakuba. Izaak urodził się kilka lat po Izmaelu. Sara była szczęśliwa z narodzin Izaaka, a potem swego wnuka Jakuba. Nie wiemy nic natomiast o życiu Izaaka, ani jak jego lud przyjął jego nauki. Wiemy zaś, że Allah zaliczył go do grona proroków.

Jakub był pierwszym prorokiem z linii Izaaka. Jakub, wnuk Abrahama. Bóg wspomina go w Koranie trzykrotnie: gdy aniołowie obwieścili nowinę o jego narodzinach, gdy Izaak składał swoje ostatnie prośby do Allaha na łożu śmierci, gdy Pan opowiadał historię Józefa. Wspomniany był również pośrednio.

Wiemy o ogromnej pobożności Jakuba. Śmierć jest wydarzeniem, które dotyka każdego z nas, ale nie zawsze pamiętamy wówczas o Bogu. Jakub jednak na łożu śmierci nie zapomniał się do Niego zwrócić. Allah mówi w Surze Bakara:

„Czy wy byliście świadkami, kiedy zjawiła się przed Jakubem śmierć? On powiedział do swoich synów: „Co wy będziecie czcić po mnie?” Oni powiedzieli: „Będziemy czcić twego Boga i Boga twoich ojców – Abrahama, Isma`ila i Izaaka Boga Jedynego! I my Jemu poddajemy się całkowicie.” Koran 2:133

Scena z Jakubem i jego synami na łożu śmierci zawiera wiele ważnych treści. Stoimy w obliczu uchodzącego życia. Co w tym momencie zajmowało Jakuba? O czym myślał? Jakiej szlachetnej sprawy chciał być pewien przed śmiercią ? I jakie istotne prawo chciał przekazać synom i wnukom ? Jaką ważną sprawę chciał przekazać następnym pokoleniom i całej ludzkości ? Odpowiedź na to znajdujemy w pytaniu do synów: „ Co wy będziecie czcić po mnie?”

Kwestia ta nie dawał mu spokoju na łożu śmierci. Dzieci Izraela powiedziały:

„Będziemy czcić twego Boga i Boga twoich ojców – Abrahama, Isma`ila i Izaaka Boga Jedynego! I my Jemu poddajemy się całkowicie.” Koran 2:133

Jakub zmarł zatem upewniwszy się co do ciągłości wiary. Przed tym został jednak wystawiony przez Allaha na próbę. Dotyczyło to jego syna Józefa, który był prorokiem , zesłanym przez Allaha do ludu egipskiego.

Źródło: „Opowieści o Prorokach. Od Adama do Muhammada (Pokój z Nim), Ahmad Bahgat

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.