Omar, Al-Farook (częśc 3 z 3): Komendant Wiernych

 
Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim
.
Omar Ibn Al-Khattab (radi Allahu anhu) był drugim Kalifem Muzułmańskiej Ummy (Naród), i pierwszym Przywódcą Muzułmańskim nazywanym mianem Komendanta Wiernych. Po śmierci Proroka Muhammada (pokój z Nim), jego najbliższy przyjaciel Abu Bakr (radi Allahu anhu) został jego następcą i prowadził Muzułmanów przez około dwa lata. Kiedy Abu Bakr (radi Allahu anhu) czuł, że jego własna śmierć się zbliża, zebrał swoich najbliższych przyjaciół i doradców wokół siebie i poinformował ich, że ich przywiązanie do niego skończyło się. Abu Bakr (radi Allahu anhu) miał nadzieję, że ci ludzie wybiorą jego następcę spośród siebie. Jednak po wielu dyskusjach towarzysze Abu Bakra (radi Allahu anhu) powrócili do niego i poprosili go, aby wybrał dla nich, ponieważ ufali jego wyborowi ponad wszelką wątpliwość. Abu Bakr (radi Allahu anhu) wybrał Omara (radi Allahu anhu).
.
Niektórzy mężczyźni wokół Abu Bakra (radi Allahu anhu) wyrazili obawę, że Omar (radi Allahu anhu), znany jako bardzo ostry i twardy człowiek byłby zbyt surowy dla ludzi. Abu Bakr (radi Allahu anhu) odpowiedział, że uważa Omara (radi Allahu anhu) za najlepszego spośród nich. Mimo tych początkowych zastrzeżeń wśród niektórych ludzi z Medyny, Omar (radi Allahu anhu) został wyznaczony jako drugi Kalif Muzułmanów. Zaczął swoje panowanie poprzez zwrócenie się do ludzi od razu i wyjaśnienie im swoich oczekiwań. Omar (radi Allahu anhu) wiedział, że ludzie byli ostrożni jeśli chodzo o jego reputacjęczłowieka surowego, a on odniósl się do tej kwestii.
.
On powiedział: “O ludzie, wiem, że zostałem powołany do kierowania waszymi sprawami, więc zdajcie sobie sprawę, że moja szorstkość jest teraz osłabiona, ale będę nadal kontynuował aby być surowym i twardym dla ludzi opresji i transgresji i “wcisnę ich twarz w ziemię”. Wiedzcie również, że przyłożę moją własną twarz do ziemi, aby bronić ludzkiej pobożności “.
.
Omar (radi Allahu anhu) zaczął tłumaczyć ludziom, że nie weźmie nic z tego, co wydaje ich ziemia lub z łupów wojennych, z wyjątkiem tego, co Allah (Subhan Wa Ta’ala) ustanowił i że wyda tylko te pieniądze w sposób, który jest miły Allah (Subhan Wa Ta’ala). Omar (radi Allahu anhu) był świadom znaczenia sprawiedliwości finansowej oraz że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za każdy grosz lub dirham, który należał do muzułmańskiej Ummy. Omar (radi Allahu anhu) poinformował również ludzi, że zwiększy ich pensje i ich zaopatrzenie i będzie pilnować ich granic.
.
Młody Muzułmański naród, dla którego Prorok Muhammad, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z nim, i jego towarzysze pracowali tak ciężko aby go ustabilizować, był Ummą jak żadna inna. Świadczenia były wypłacane każdemu członkowi Ummy z Muzułmańskiego skarbca; bogactwo coraz większego narodu dzielone było równo. Omar (radi Allahu anhu) nie zaprowadzał tego, podążał za ustalonym sposobem jego poprzedników, ale uczynił obietnicę zwiększenia płatności.
 
Omar (radi Allahu anhu) nie wysyłał wojsk Muzułmańskich “na zniszczenie”, co oznaczało, że nie będzie wysyłać wojska, dopóki zagrożenie nie zostanie ocenione i uznane za dopuszczalne. Obiecał nie trzymać żołnierzy z dala od ich rodzin przez dłuższy czas i zapewnił ludzi, że podczas ich nieobecności walcząc o Muzułmańska Ummę, jeśli nie wrócą, on, Kalif będzie ojcem ich dzieci i dozorcą ich żon. Omar (radi Allahu anhu) wierzył, że rola lidera polegała na ochronie ludzi.
.
Koncepcja ta wydaje się bardzo nietypowa w tych dniach, kiedy widzimy prezydentów i premierów otoczonych ochroniarzami gotowymi stratować każdego, aby chronić siebie i swoją władzę. Omar Ibn al Khattab (radi Allahu anhu), chociaż był przywódcą Imperium nigdy nie uznał za konieczne, aby mieć ochroniarza. Chodził po ulicach Medyny jak każdy zwykły obywatel, nawet w nocy. W rzeczywistości odbywalo się to w nocy, kiedy obchodził ulice sprawdzając co się dzieje u tych którzy byli pod jego opieką i anonimowo dystrybuując jałmużnę.
.
Jedno z lat panowania Omara (radi Allahu anhu) stało się znane jako Rok Popiołów. Ten rok był wielkim sprawdzianem dla Muzułmańskiej Ummy. To był czas suszy i głodu, kiedy wiatr był tak gorący, że palił skórę na popiół. Mięso, masło, mleko stały się niedostępne, a ludzie egzystowali na niewielkiej ilości suchego chleba czasem zamoczonym w oleju. Omar (radi Allahu anhu) złożył przysięgę, że nie będzie nic jeść ani pić co nie byłoby dostępne dla ludzi. Nawet wtedy, gdy żywność stała się dostępna na rynkach, Omar (radi Allahu anhu) nie zgodził się kupić jej po zawyżonych cenach. Słyszano jak mówił: “Jak mogę być zainteresowany i tylko rozumieć własne sprawy, jeśli nie przechodzę tych samych prób przez które oni przechodzą?”
.
Więcej niż tysiąc czterysta lat po panowaniu Omara (radi Allahu anhu), nadal jest on pamiętany jako człowiek sprawiedliwości. Opierając się na zasadach sprawiedliwości, miłosierdzia i współczucia występującego w Islamie, Omar (radi Allahu anhu) traktował wszystkich tych, którzy byli pod jego opieką w równym stopniu, czy byli oni bogaci czy biedni, czarni lub biali, mocni lub słabi. Stale obawiał się, że Allah (Subhan Wa Ta’ala) będzie wypytywał go o jego działania. Obawiał się, że może są chorzy lub biedni ludzie wśród wierzących którymi nie opiekował się poprawnie. Omar ibn al Khattab (radi Allahu anhu) nigdy nie wyznaczył na sędziów i prezesów tych, którzy wyrażali chęć do takiej pracy, ale wybierał mądrze z najbardziej pobożnych członków Ummy.
.
Omar (radi Allahu anhu) uważał się za zwykłego Muzułmanina, ale historia odnotowała, że nie był bynajmniej zwyczajnym. Omar (radi Allahu anhu) był silny fizycznie i duchowo, był wspaniałomyślny, szlachetny i żył życiem pokory. Omar (radi Allahu anhu) poszedł w ślady swojego ukochanego Proroka, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z nim, podążał jego przykładem i podtrzymywał jego tradycje. Cała istota Omara (radi Allahu anhu)była skupiona na podobaniu się Allah (Subhan Wa Ta’ala); bał się kary Bożej, ale miał nadzieję na Raj. Omar (radi Allahu anhu) był w stanie odróżnić prawdę i fałsz, czuł ból, gdy Umma lub jej członek byli zranieni, czuł radość, gdy ci, pod jego opieką byli zadowoleni i szczęśliwi poprzez oddawanie czci ich Panu. Omar (radi Allahu anhu) był jednym z czterech sprawiedliwie prowadzonych Kalifów. Nawet dzisiaj nadal jest on wzorem dla siły, sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia.
.
___________________________________________________________________________
Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.
Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.
.
.
Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.