Obmycie zmarłego

1. Należy obmyć zmarłego, najszybciej jak jest to tylko możliwe.

2. Kto dokonuje obmycia?

a) Ten, kogo zmarły wyznaczył w testamencie.
b) Dzieci, wnukowie, rodzice, dziadkowie.
c) Każdy kto wie jak należy dokonać obmycia.

– Mężczyźni obmywają mężczyzn, a kobiety kobiety, wyjątek stanowią tu małżonkowie.
Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział do Aiszy: „Jeśli umrzesz przede mną, osobiście dokonam obmycia twojego ciała.” Ahmad i Ibn Madża.

3. Procedura obmycia zmarłego:

– Ciało zmarłego powinno być odsłonięte, za wyjątkiem intymnych części ciała.
– Zmarły powinien zostać obmyty w sposób w jaki żywi wykonują Łudu.
– Następnie należy przemyć prawą stronę, najpierw z przodu potem z tył, a potem lewą – w tej samej kolejności, od góry do dołu.

4. Ile razy powinien być obmywany zmarły?

– 1, 3, 5, 7, itd. Sunną jest obmycie zmarłego nieparzystą ilość razy, zazwyczaj robi się to 3 razy.

5. Obmywając zmarłego można użyć mydła.

– Zgodnie z sunną na sam koniec używa się kamfory, której ładny zapach .

6. Należy użyć zimnej i ciepłej wody.

– Więcej zimnej niż ciepłej. Jeśli zmarły jest bardzo brudny, można użyć ciepłej/gorącej wody, by zmyć z niego bród.

7. Sunną jest przycięcie wąsów i paznokci.

8. Należy uczesać włosy zmarłemu.

9. Sunną jest, by kobiety miały włosy zawiązane w trzy warkocze.

10. Na koniec należy wysuszyć zmarłego i przykryć go całunem.

Umm Atija powiedziała: Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) przyszedł do nas gdy obmywałyśmy ciało jego córki (Zajnab) i powiedział: „Obmyjcie ją trzy lub pięć razy jeśli będzie to konieczne, użyjcie wody i kwiatów lotosu, a pod sam koniec użyjcie kamfory.” Gdy obmyłyśmy ją całkowicie (ghusl) poinformowałyśmy o tym Wysłannika Allaha (sallallahu alayhi wa salam), a on przykrył ją swoim Izarem i poprosił nas byśmy owinęły ją w niego (Izar). Zgodnie z inny przekazem Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Rozpocznijcie od obmywania prawej części ciała i w sposób w jaki wykonujecie Łudu.” , Zgodnie z przekazem al-Buchariego: „Zawiązałyśmy jej włosy w trzy warkocze.”

11. Ten kto dokonywał obmycia, nie może później mówić o żadnych wadach i defektach zmarłego, jakie widział.

12. Jeśli obmycia dokonano dla Allaha, a nie pieniędzy, wtedy nagrodą jest raj.

13. Sunną jest samemu wziąć kąpiel, zaraz po obmyciu zmarłego.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Ten kto obmywa zmarłego, niech weźmie kąpiel (ghusl). A ten kto przenosi zmarłego niech zrobić łudu. Abu Daud i Ibn Madża.

14. Nie obmywa się jedynie męczenników, którzy chowani są w stanie takim, w jakim polegli.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) kazał zawinąć w jeden materiał dwóch męczenników, poległych pod Uhud i spytał: „Który z nich zapamiętał więcej Koranu?” Ten który został wskazany, został jako pierwszy wniesiony do grobu. Nie zostali oni obmyci i Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) nie prowadził za nich modlitwy pogrzebowej. Al-Buchari.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.