Moralność i Etyka Muzułmanina

Bismillah-Rahmani-Rahiim


 Cierpliwość

W warunkach kryzysów i ich skomplikowanego, długotrwałego przebiegu jedynie cierpliwość oświetla muzułmaninowi drogę, chroni przed zbłądzeniem i depresją. Cierpliwość jest cnotą przydatną muzułmaninowi w jego wierze i życiu doczesnym, toteż musi on wyćwiczyć w sobie zdolność stawiania czoła przeciwnościom i oczekiwania na pomyślny ich koniec, jakkolwiek… Czytaj więcej


Uśmiechnij się ! Jak Prorok Muhammad

Islam to więcej niż religia; to cały sposób życia. Uczy nas jak postępować od rana aż do nocy, a nawet jaka jest najlepsza pozycja podczas snu. Dla niektórych może to brzmieć jak zasady i przepisy 24 godziny na dobę, lecz prawda jest taka, iż Islam jest tak naturalnym stylem życia, że reguły te staja się tak łatwe jak oddychanie. Jedną z takich prostych rzeczy jest uśmiech.  Czytaj więcej


Kultura rozmowy

Dar przekazywania informacji jest jednym z największych darów, jakimi Allah obdarzył człowieka i wywyższył go ponad inne. Czytaj więcej


Filantropia – sposobem na powiększenie majątku

Czasem przychodzi taka myśl, że dawanie jałmużny uszczupla nasz stan posiadania, zbliża do ubóstwa, odbiera ten rodzaj spokoju i pewności, której doświadcza się w blasku bogactwa. Myśl taka powstaje za sprawą szatana i wzrasta w umysłach płytkich i chciwej natury. Jest faktem, ze jałmużna to środek uzyskania pożywienia i rozwoju. To zdawanie bogactwa jest długą i szeroką drogą.  Czytaj wiecej


Aspekt Moralny Islamu

Islam został objawiony po to, by udoskonalić system moralny. Prorok (SAAWS) powiedział: Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić szlachetne cechy moralności. Czytaj wiecej


Zło dobrem zwyciężaj

{Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.} znaczy, jeśli ktoś ciebie źle traktuje, odsuwaj to dobrze go traktując, jak to powiedział `Umar, „Nie ma lepszej kary wobec tego który nieposłuszny jest Bogu względem ciebie, niż twoje posłuszeństwo Bogu względem niego.” Czytaj wiecej


Haja – Nieśmiałość

Co oznacza wyraz Haja (w oryg. Haya)? Haja pochodzi od słowa Hajat które oznacza życie. Wrócimy jednak do tego tematu w późniejszej części niniejszego opracowania. Termin ten ma wiele znaczeń. W języku polskim może być przetłumaczony jako nieśmiałość, skromność, szacunek dla własnej osoby, wstydliwość, wstyd, honor. Czytaj wiecej


Pokora i Skromność/Uniżoność wobec Allah (Tadaru’)

Tadaru’ to termin, który oznacza ogromną pokorę i skromność/uniżoność spowodowaną zwątpieniem/rozpaczą i wyraża się, gdy dana osoba osiągnęła swój ostateczny punkt. Czytaj wiecej


Pokładanie Zaufania w Allah

Czy kiedykolwiek miałeś wątpliwości co do Kompetencji Allaha? Niekoniecznie pokazując, ale głęboko w środku czy znajdziesz siebie mówiącego: “Nie … Nie sądzę, żeby Allah mógł to zrobić?”. Jako Muzułmanie powinniśmy mieć niezachwianą pewność, że Allah ma Ostateczną Suwerenność nad tym Wszechświatem. On kontroluje wszystko i nic nie dzieje się bez Jego Woli. Czy wiesz, dlaczego czasami wpadamy w taką pomyłkę? Czytaj więcej


Jedność. Jesteśmy Jedną Społecznością (Ummah)

Jednym z głównych czynników, które doprowadziły do powstania tej Ummy jest jej jedność i dlatego Islam zorganizował nasze życie w sposób, który utrzymuje tę jedność i rozwija ją. To jest Boskie Prawo “Jeśli jesteście zjednoczeni, staniecie się potężni”. Czytaj więcej


Obmawianie i Oszczerstwo

Islam jest religią pokoju, miłości i współczucia, który uczy nas, że powinniśmy szanować honor, reputację i prywatność innych osób. Kłamstwa, podejrzenia, obmawianie, pomówienia i plotki są destrukcyjne, główne grzechy które wykraczają przeciwko temu za czym stoi Islam i sianie nienawiści i niezgody wśród Muzułmanów. Powodują one wrogość między członkami rodziny, sąsiadami i przyjaciółmi. Dlatego Islam jasno definiuje i zakazuje ich w najostrzejszy sposób. Czytaj więcej


Zastanów się …

Za czasów Proroka Muhammada pokój z nim, w całej Makkah było około dziesięciu osób, które umiały pisać i czytać, Jak wiadomo, Prorok pokój z nim, był niepiśmienny. W tym czasie Półwysep Arabski był tak zacofany, że nie posiadał nawet najbardziej podstawowego rządu. Nie mieli książek, nie było nawet jednej biblioteki. Ówczesne mocarstwa, jak Persja i Rzymianie nawet nie byli zainteresowani podbiciem tych terenów . Dlatego zadziwiające jest, że ktoś z tak zacofanej społeczności, kto nawet nie umiał pisać ani czytać, kto nie był ani pisarzem ani poetą, przyszedł z objawieniem, które jest uniwersalne i do dnia obecnego nikt nie był w stanie napisać czegoś podobnego. Bóg w Koranie namawia ludzi do spróbowania napisania choćby jednej sury podobnej do Koranu. Czytaj więcej


Jak osiągnąć szczęście?

Każdy pragnie osiągnąć szczęście, zrobiono wiele filmów, napisano wiele książek, porad na ten temat. Ogólne przesłanie brzmi, że jeśli dobrze wyglądasz, jesteś bogaty i slawny, to wówczas musisz być szczęśliwy. Czytaj więcej


Bycie życzliwym dla niemuzułmanów – sura Mumtahina 60:8

{Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!}[Quran, Mumtahina 60:8] Ten werset obala błędne przekonanie, że islam promuje terroryzm i fanatyzm. Stwierdza jasno, że wersety odnoszące się do wojny i walki dotyczą tylko tych, którzy atakują muzułmanów lub uciskają ich. Do wszystkich innych, odnoszą się zasady sprawiedliwości i życzliwości w traktowaniu. Czytaj więcej


Sprawiedliwość ponad wszystko! Sura Maaida, werset 8 – wyjaśnienie

{O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!} [Surah Maa’ida 5:8] Czytaj więcej


Piękne ubrania oraz arogancja

Dozwolone jest muzułmaninowi noszenie ładnych ubrań. Zachęca się muzułmanów, aby wyglądali prezentacyjnie i ładnie. Allah mówi:{O synowie Adama! My zesłaliśmy wam ubranie, aby zakrywało waszą nagość, i jako ozdoba; lecz szata bogobojności jest lepsza. Takie są znaki Boga. Być może, oni sobie przypomną!} [Koran, 7:26] Czytaj więcej


Sposoby Proroka na poprawianie ludzkich błędów

Nauczanie ludzi jest jednym z najlepszych czynów, którego korzyści obejmują innych. Taki jest udział nawołujących i nauczycieli w spuściź nie Proroków i Wysłanników. „Allah i anioły, a nawet mrówka w mrowisku i wieloryb w morzu, będą modlić się za tego, kto naucza ludzi dróg dobra”. Istnieją różne rodzaje i sposoby nauczania, wykorzystuj ące różne środki i metody, a jednym z nich jest poprawianie błędów. Poprawianie błędów jest częścią wychowania; są one jak nierozłączne bliźnięta. Czytaj więcej


Etykieta jedzenia

W Islamie istnieje etykieta jedzenia, która jest podzielona na kategorie:
I kategoria – Etykieta Przed Jedzeniem:
Czytaj więcej


Golenie brody jako oznaka współczesnego zniewieścienia

Za brodę (po arabsku lihija) uważa się zarost pojawiający się na policzkach I na szczękach, włączając w to włosy rosnące na skroniach, pod dolną wargą, na podbródku oraz na dolnej szczęce. Czytaj więcej


Rosnąca tendencja, by piętnować muzułmanów jako niewierzących.

Ostatnimi czasy w społeczności muzułmańskiej rozpowszechniło się zjawisko określania innych wierzących muzułmanów jako niewierzących (kafir). Wielu ludzi ma bardzo lekki stosunek do określania innych jako niewiernych; wyrażenie „ty kafirze” stało się ostatnio niemalże normą. Czytaj więcej