MODLITWA

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Modlitwa jest jednym z pięciu filarów islamu, jej wykonanie pięć razy dziennie o określonym czasie obowiązuje każdego dorosłego muzułmanina. Modlitwy w islamie dzielą się na fard – obowiązkowe oraz sunna – nadobowiązkowe. Świadome zaniedbanie, opuszczenie modlitwy fard stanowi grzech, w przeciwieństwie do modlitw nadobowiązkowych, sunna, których wykonanie jest zalecane. 


Modlitwa krok po kroku

Aby przystąpić do odmawiania modlitwy, wierny musi znajdować się w stanie czystości rytualnej, a to oznacza, że musi oczyścić się wykonując wudu lub ghusl. Następnie staje w ustronnym czystym miejscu, zwracając się twarzą w stronę Kaby w Mekce, z intencją odmówienia modlitwy.Czytaj więcej


Czas modlitw

Każda modlitwa ma swój odkreślony czas, podczas którego musi zostać odprawiona. Koran wyznaczył czas modlitw w sposób dość ogólny, natomiast sunna go sprecyzowała.Czytaj więcej


Jak ustalić właściwy czas modlitwy fajr ?

Czas modlitwy Fajr rozpoczyna się, kiedy drugi brzask (świt) zaczyna się, następuje to wtedy, kiedy biała linia rozprzestrzenia się poziomo wzdłuż prawego i lewego horyzontu. Czas kończy się z chwilą wschodu słońca. Czytaj więcej


Czas na odmawianie modlitwy Isha

To pytanie odnosi sie do czasu przeznaczonego na modlitwe Isha. Istnieją różne opinie dotyczące tego, kiedy upływa czas w którym można  ją ofiarować . Niektórzy twierdzą, że można odmawiać modlitwę Isha aż do Azzanu wzywajacego na Fajr, podczas gdy zdaniem innych czas ten upływa wraz z nastaniem czasu na modlitwę Tahajjud. I w końcu są też tacy, którzy wierzą, iż należy podzielić na pół ilość godzin pomiedzy Azzanem wzywajacym na modlitwy Isha i Fajr, tak aby oszacowac ostateczny czas na wykonanie modlitwy Isha. Czytaj więcej

 


Ablucja krok po kroku

Łudu, czyli ablucja – obmycie przed modlitwą należy do obowiązków wszystkich muzułmanów, którzy mają dostęp do wody i są w stanie się umyć. Czytaj więcej


Warunki ważności modlitwy

Aby modlitwa była poprawna, obowiązkiem każdego Muzułmanina przed przystąpieniem do modlitwy jest przestrzeganie następujących warunków. Czytaj więcej


Azan oraz Ikama

Azan to werbalne ogłoszenie nastania czasu konkretnej modlitwy. Azan wykonywany jest w ściśle określony sposób, w celu wezwania ludzi na modlitwę zbiorową. Azan jest cechą charakterystyczną społeczeństwa muzułmańskiego i praktyki religijnej Islamu.Czytaj więcej


Modlitwa piątkowa (salatul Dżumu’a)

Dotychczas omawialiśmy modlitwy codzienne. Omówimy teraz piątkowe zgromadzenia modlitewne. Wspólna modlitwa piątkowa jest obowiązkiem każdego muzułmanina.Czytaj więcej


Dlaczego powinniśmy się modlić ?

Po długim i gorączkowym dniu pracy z wielkim trudem przychodzi zmęczonemu człowiekowi stanąć na dywaniku i skoncentrować się na modlitwie do Allaha Wszechmogącego. Skulonemu w ciepłym i wygodnym łóżku, tak ciężko jest podnieść się z niego, kiedy słyszy głos muezzina (osoby nawołującej wiernych do modlitwy*): „Chodźcie do modlitwy, chodźcie do pomyślności”. Czytaj wiecej


Serce w Modlitwie

Al‐chuszu to duchowy stan skupienia, podniosłości (powagi), uległości i pokory1 wobec Allaha w trakcie wykonywania modlitwy. Czy modlimy się jak należy? Czy nasza modlitwa jest wspominaniem Allaha, czy jest to tylko nawyk? Czy też modlimy się nawet nie rozumiejąc, dlaczego to robimy?  Pozostawanie w takim stanie świadomości jest rzeczą bardzo niebezpieczną, ponieważ wiadomo, że modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą wierzący zostanie zapytany w Dniu Sądu, a jeśli była poprawna, wtedy odniesie on triumf i pomyślność. Czy życzymy sobie pomyślności i triumfu? Czytaj wiecej


W jaki sposób chora osoba powinna dokonywać ablucji oraz modlić się

Chora osoba ma takie same obowiązki jak zdrowa odnośnie oczyszczenia się wodą, z mniejszej lub wiekszej nieczystości, dlatego powinna zrobić wudu w przypadku mniejszej nieczystości i ghusl w przypadku większej nieczystości. Czytaj więcej

 


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Ktoś nie może modlić się o wyznaczonej porze z powodu pracy. Co powinien zrobić?

Skracanie modlitwy ze względu na płacz dziecka

Czy modlitwa kobiety różni się od modlitwy mężczyzny? Jeśli tak, to czym?

Modlitwa w butach

Dlaczego moje modlitwy nie chronią mnie przed popełnianiem zła?