Modlitwa pogrzebowa – Dżanaza

 

1. Modlitwa dżanaza to fard kifaja.

– Prorok (sallallahu alayhi wa salam) nakazał nam modlić się za zmarłych i sam prowadził modlitwy pogrzebowe za zmarłych Towarzyszy.

* Fard kifaja to obowiązek, który nie musi być wykonany przez wszystkich muzułmanów, a jedynie przez część z nich.

2. Za kogo modlitwa pogrzebowa nie jest odprawiana?

a) Męczennicy.
b) Dzieci, które zmarły przed okresem dojrzewania, gdyż mają one zapewniony raj.

– W tych dwóch przypadkach modlitwa pogrzebowa jest dozwolona, ale nie obowiązkowa.

Prorok (sallallahu alayhi wa salam) nie modlił się za swojego syna Ibrahima, gdyż zmarł on będąc jeszcze małym chłopcem. Abu Daud.

3. Czy należy modlić się za grzeszników, takich jak cudzołożnicy i mordercy?

– Tak, ale w modlitwie nie powinien uczestniczyć Imam/Szejch zgodnie z sunną Proroka Muhammada (sallallahu alayhi wa salam).

4. Co jeśli zmarły był zadłużony?

– Dalej powinniśmy się za nich modlić. Zakaz modlenia się za zadłużonych został zniesiony.

5. Jeśli dowiemy się, że któryś z muzułmanów umarł w kraju, w którym nikt się za niego nie modlił, powinniśmy się za niego pomodlić.

Gdy zmarł król Abisynii, Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) odprawił za niego modlitwę. Al-Buchari

6. Zabronionym jest modlenie się za zmarłych nie-muzułmanów i hipokrytów.

I nie módl się za któregokolwiek z nich, kiedy umrze, ani nie stój nad jego grobem! Oni przecież nie wierzyli w Allaha i Jego Posłańca i umarli będąc ludźmi zepsutymi. Koran, 9:84.

7. Dżama/grupa ludzi jest wymogiem modlitwy pogrzebowej.

– Dżama: Trzech lub więcej ludzi.

8. Im więcej osób bierze udział w modlitwie pogrzebowej, tym lepiej.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Jeśli sto osób będzie prosić o wybaczenie dla zmarłego muzułmanina, to otrzyma on przebaczenie. Ibn Madża.

9. Im więcej rzędów, tym lepiej.

10. Modlitwę powinna prowadzić osoba posiadająca największą wiedzę religijną, spośród zgromadzenia.

11. Modlitwa pogrzebowa może być odprawiana w intencji więcej niż jednej osoby.

12. Ciało zmarłego powinno być ułożone przed imamem. Jeśli zmarł mężczyzna to imam powinien stać za jego głową. Jeśli zmarła kobieta to imam powinien stać przy środku jej ciała.

13. Przed stanięciem do modlitwy pogrzebowej, należy spełnić wszystkie warunki tak jak do zwykłej modlitwy.

14. Modlitwa pogrzebowa rozpoczyna się od takbiru i recytacji sury al-Fatiha (w pozycji stojącej, jak w zwykłej modlitwie) . Następnie po drugim takbierze (cały czas w pozycji stojącej, nie ma zejścia do ruku) następuje recytacja salah Ibrahimijja. Później po każdym następnym takbirze, wierzący wznoszą suplikacje do Allaha (bez podnoszenia rąk).

15. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) wznosił ręce jedynie po pierwszym takbirze.

16. Modlitwa pogrzebowa wykonywana jest cicho (nie recytujemy na głos sury al-Fatiha).

17. Na końcu Salam może być wykonany raz lub dwa razy.

18. Modlitwa pogrzebowa nie może być odprawiana w porach dniach, w których zakazane jest odprawianie dziennych modlitw.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.