Miesiąc Muharram: 10-ty dzień – Ashura

.
Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim
.
Allah (Subhanahu wa Ta’ala) dał nam kalendarz z okresami czasu, aby zwiększyć nasze uwielbienie (czczenie), zastanowić się i odnowić naszą wiarę. W naszym szybkim tempie życia, potrzebujemy tego czasu jako ponownego „doładowania akumulatorów”, a także jako przypomnienie, aby osiągnąć akhirah. Ramadan odszedł, również 10 dni Dhul Hijjah, jak również 2 świeta Eid; teraz mamy Ashura. Jest to dobra okazja do odświeżenia naszego stanu duchowego. Post podczas Ashura, w rzeczywistości może stać się dla nas znaczący, jeśli zastanowimy się nad historiami Proroka Mojżesza i Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nimi).

.

O Aszura

.

Ashura jest to 10 dzień Muharam, pierwszy miesiąc w kalendarzu Hidżry / rok księżycowy. Ze względu na powód, dla którego Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pościł w dniu 'Aszura” i wezwał ludzi, aby robili to samo, zostało wspomniane: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przybył do Medyny i zobaczył Żydów poszczących w dniu Aszura’. On powiedział: „Co to jest?” Oni powiedzieli: „To dobry dzień, to dzień, kiedy Allah ocalił dzieci Izraela od ich wroga i Mojżesz pościł tego dnia.” On (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Jesteśmy bliżej Mojżesza niż wy.” Więc on (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pościł tego dnia i powiedział ludziom, aby pościli. (Bukhari. Księga 65, Hadis 4680)
 
To jest wielki dzień, ponieważ Allah (Subhanahu wa Ta’ala) ocalił Mojżesza (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) i jego ludzi i utopił Faraona i jego ludzi.
 
Al-Shaafa’i i jego towarzysze, Ahmad, Ishaaq i inni powiedzieli: To mustahabb [zalecane] pościć zarówno dziewiątego i dziesiątego, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pościł dziesiątego i miał intencję aby pościć w dziewiątym w następnym roku, ale zmarł (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Na podstawie tego, istnieją różne sposoby postu 'Ashoora’, z których najmniejszy to post tylko dziesiątego, ale lepiej jest pościć dziewiątego również. Im więcej ktoś pości podczas Muharram, tym lepiej. (IslamQA)
.

Nadzieja i Tawakkul:

.

W uzupełnieniu do postu w tym dniu in sha’Allah, dajmy sobie trochę czasu na przemyślenia. Zaczynając od Mojżesza (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim): miał silną wiarę, że Allah (Subhanahu wa Ta’ala) uratuje go, całkowitej pewności, nadziei i zaufania. Cóż, czy my wierzymy w ten sposób? Czy naprawdę działamy z taką samą ufnością – na przykład, jesteśmy gotowi dać sadaqah, gdy mamy do czynienia z trudnościami finansowymi, mając pewność, że Allah Ta’ala zastąpi to i wynagrodzi nas wielokroć więcej. Często jesteśmy pełni wątpliwości. Mojżesz (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) jest dla nas prawdziwym przykładem w jego tawakkul.
(Przypis od tłumaczącego: Tawakkul – pokładanie pełnej wiary i ufności w Allah)
.

Braterstwo:

.

Wszyscy Prorocy nieśli przesłanie Tauhiid (Jedności Boga) i poddania się Mu. Mojżesz (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) jest naszym Prorokiem, a jego historia jest wspomniana w kilku miejscach w Koranie. Nasz Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) poradził nam, abyśmy pościli w tym dniu; powinniśmy być wdzięczni, że Allah (Subhanahu wa Ta’ala) ocalił Mojżesza (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Akt lojalności i szacunku Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pokazuje bratu w wierze jego piękno. Czy okazujemy lojalność i szacunek dla naszych Muzułmańskich braci i sióstr? Pamiętaj o tym uczuciu braterstwa codziennie.
.

Przebaczenie, Nagroda i Wdzięczność:

.

Post sam w sobie jest rytuałem z tajemnicami. Wiemy, że post Ashura wymazuje nasze mniejsze grzechy in sha’Allah, ale nadal nie wiemy, jak Allah (Subhanahu wa Ta’ala) wynagrodzi nam za to w Przyszłym Życiu. Istnieją dwie radości dla wierzącego, który pości; jedna, kiedy łamie post, i jedna w Życiu Przyszłym. Zdolność do postu sama w sobie zasługuje na podziękowania, ponieważ Allah sprawia, że staje się łatwym abyśmy oddawali mu cześć. Alhamdulillah.
 
Należy pamiętać, że zatrzymanie się w celu zastanowienia się daje nam szansę, aby nauczyć się wielu nowych lekcji i zastosować je w naszym życiu. Choć post Ashura nie jest obowiązkowy, któż nie chciałby mieć więcej dobrych uczynków? Niech Allah przyjmie od nas cały nasz post w tym dniu. Amen.
.
.
O Autorze:
Dina Eletriby is a writer about spiritual, social, and personal development topics. Dina has experience in education, training and development fields. She prepares & facilitates training in English and soft skills to almost all ages. She has been a mentor for young Muslim girls in Alsahaby Mosque, Cairo, Egypt since 2006. She has also been coordinating community service & charitable activities since 2003, and is the Head of community service activity at Bayan for Human Development.
__________________________________________________________________________
Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.
Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.
.
Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Solima

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.