KSIĘGA OCZYSZCZENIA

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Autor tej książki, Muhammad bin Dżamil Zino jest wykładowcą w “Dar-ul-Hadith al-Khairiyyah” w Mecke, uczonym szkoły Hanbalickiej. Książka ta omawia podstawowe aspekty oczyszczenia i czystości, które są wymagane przy wykonywaniu aktów czci w Islamie.Tłumaczenie na podstawie: “The pillars of Islam & Iman and what every muslim must know about the religion” (“Filary Islamu i Imanu oraz co muzułmanin powinien wiedzieć o religii”)  Autor: Muhammad bin Jamil Zino, Wydawca: Darussalam, Publishers and Distributors. Imiona przekazicieli hadisów podano w formie w której występują w tłumaczeniu. Tłumaczenie: Majida Shaban; konsultacje językowe Joanna Chołuj. Konsultacje merytoryczne Mubarak Baranowicz.


1. Rodzaje wody

Zwykła woda jest tahur, co oznacza, iż jest czysta sama w sobie oraz oczyszcza inne rzeczy. Zaliczamy do nie.. Czytamy więcej

2. Etykieta – łazienka

Nie należy zabierać ze sobą do łazienki żadnych przedmiotów, książek, w których/na których pojawia się Imię Allaha, chyba, że boimy się tą rzecz utracić zostawiając ją na zewnątrz, lub jest ona opakowana. Czytaj więcej

3. Jak wykonać wudu

Przed rozpoczęciem wudu, naszą intencją powinno być wejście w stan rytualnej czystości poprzez dokonanie ablucji. Należy powiedzieć „Bismillahi Czytaj więcej

4. Co unieważnia wudu

Jakakolwiek wydzielina z części intymnych (mająca podłoże fizjologiczne, efekt podniecenia, wytrysk). Prorok (pokój z nim) rzekł: „Allah nie przyjmie modlitwy osoby, oddała się głosowi natury, nie wykonując wudu.” Czytaj więcej

5. Przecieranie skórzanych lub materiałowych skarpet

Poniżej przytoczymy dowody potwierdzające dopuszczalność przecierania skórzanych skarpet wilgotną dłonią podczas wudu, bez ich zdejmowania. Sunna zaświadcza, iż nie ma potrzeby zdejmowania skórzanych skarpet, czy to podczas podroży czy w domu. Czytaj więcej

6. Obowiązkowa kąpiel – gusl oraz rzeczy, które czynią nią konieczną.

„O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się.. Czytaj więcej 

7. Rzeczy zabronione dżunub (osobie w stanie głównej nieczystości rytualnej wymagającej gusl).

„O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce... Czytaj więcej

8. Podstawy gusl

Intencja, która odróżnia gusl od zwykłej kąpieli (intencją jest oczyszczenie się poprzez gusl ze stanu większej nieczystości rytualnej oraz uzyskanie przyzwolenia na dokonanie czynów takich jak modlitwa). Ponieważ intencję nosimy w sercu, nie musimy wymawiać jej na glos. Ludzie którzy to czynią, popełniają herezje. Czytaj więcej

9. Gusl według sunny

Dokonania kompletnego wudu, tak jak przed modlitwą. Następnie polewamy wodą całe ciało, zaczynając od prawej, potem lewej strony, pomagając sobie rękoma. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby woda dotarła wewnątrz uszu, pępka, pomiędzy palcami stóp itp. Czytaj więcej

10. Gusl, który jest mustahabb (pożądany)

Mustahabb: jest to uczynek, za który otrzymamy od Allaha nagrodę, aczkolwiek jeśli go nie uczynimy, nie zostaniemy ukarani. Czytaj więcej

11. Kilka dodatkowych kwestii dotyczących gusl

Jeden gusl „obejmuje” dwie różne przyczyny: na przykład, kobieta miała mokry sen tuż przed zakończeniem menstruacji; muzułmanin wziął kąpiel z okazji Eid, święta, które wypada w piątek; czy też muzułmanin był w stanie dżunub w piątek. Aczkolwiek niezbędna jest intencja oczyszczenia z obu nieczystości. Prorok (pzn) powiedział: „Każdy człowiek otrzyma to, co zamierzał zrobić.” (będzie sądzony oraz nagradzany za swoje intencje). Czytaj więcej

12. Masz (mash-h), przecieranie bandaża lub/i gipsu.

Kiedy zalecane jest przetarcie? Kiedy osoba ma złamaną nogę, ranę i chce wykonać wudu lub gusl, normalnie musiałby umyć uszkodzoną kończynę, nawet jeżeli wymagałoby to podgrzania wody (tolerancja organizmu). Aczkolwiek jeżeli obawia się iż obmycie może zaszkodzić uszkodzonej kończynie lub opóźnić proces regeneracji, wówczas wymagane jest aby pokropił ją wodą. Czytaj więcej

13. Tajammum

Oczyszczenie za pomocą kurzu lub pyłu oraz okoliczności, które zezwalają na tajammum. Czytaj więcej

14. Kurz, który może zostać użyty do tajammum

Wolno wykonać tajammum czystym kurzem lub jakąkolwiek inną substancją, pochodzącą z ziemi, piasku, skały, kamieni, opierając się na oświadczeniu Allaha. Czytaj więcej

15. Jak wykonać tajammum

Najpierw, powinna być intencja – w myślach, oczyszczenia siebie i naszego ciała poprzez tajammum z mniejszej lub większej nieczystości. Czytaj więcej

16. Rzeczy dozwolone dla osoby która wykonuje tajammum

Tajammum zastępuje wudu oraz gusl, kiedy woda jest nieosiągalna, zatem to co możemy robić po wudu lub gusl, możemy robić po tajammum. Dotyczy to modlitwy, trzymania Koranu, etc.Czytaj więcej

17. Czynniki, które unieważniają tajammum

Wszystko co unieważnia wudu, unieważnia tajammum, albowiem tajammum jest substytutem wudu/gusl. Również dostępność wody unieważnia tajammum, dla tych osób, które wykonały tajammum, ze względu jej brak oraz dla tych, które nie były w stanie użyć wody z innych względów. Jeżeli przyczyny się wyczerpały i jesteśmy w stanie użyć wody, tajammum staje się nieważny. Czytaj więcej

18. Modlitwa osoby, która nie ma dostępu do wody ani do czystego kurzu

Osoba w tym stanie, powinna odmówić modlitwę i nie musi jej powtarzać. Dowodem na to jest hadis przekazany przez Muslim powołującego się na Aiszę  : „Aisza pożyczyła od siostry Asmy naszyjnik, który zaginął podczas ekspedycji, podczas której Aisza towarzyszyła Prorokowi. Prorok wysłał jednego z towarzyszy, aby odnalazł naszyjnik. Czytaj więcej

19. Menstruacja oraz krwawienie post-partum

Naturalny upływ krwi występujący u kobiet, w regularnych odstępach miesięcznych. Czytaj więcej

20. Rzeczy zabronione kobietom podczas menstruacji lub krwawienia post partum

Tałaf (okrążenie) Kaby. Prorok (pzn) rzekł: „Czyńcie wszystko co czyni Pielgrzym, ale nie wykonujcie tałaf dokoła domu (Kaby) dopóki nie będziecie oczyszczone.” (Uzgodniony). Czytaj więcej

21. Istihadhah (Krwawienie inne niż menstruacyjne)

Istihadhah to krwawienie z narządów rodnych kobiety mające miejsce z powodów innych niż miesiączka czy nifas. Czytaj więcej


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Czy zmiana pieluszki u dziecka bądź dotknięcie jego moczu oraz intymnych części ciała unieważnia wudu (ablucje) ?