KORAN ORAZ SUNNA

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Bóg polecił Żydom aby chronili swoją świętą księgę jaką jest Torę. Czyli, odpowiedzialność za przechowanie tych wczesnych pism całkowicie spadła na ich współwyznawców, podczas gdy ciężar zachowania Koranu w niezmienionej postaci wziął na Siebie Sam Bóg:


„Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami” [Koran 15:9]


Każde tłumaczenie znaczenia Koranu, jest jedynie ludzką interpretacją słów Allaha.

Zatem drogi czytelniku, czytając tłumaczenie Bielawskiego, czy kogokolwiek innego, miej na uwadze że jest to jedynie ludzka interpretacja słów Allaha, słów których nikt nie jest w stanie w pełni przekazać w żaden inny sposób.

Polskie tłumaczenie wg. Józefa Bielawskiego wraz z recytacją

Polskie tłumaczenie wg. Józefa Bielawskiego – online

Polskie tłumaczenie wg. Jana Murzy Buczackiego – online

 

 


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ


Obalenie prób dyskredytowania Świętego Koranu

Koran jest Świętą Księgą Islamu, zawierającą wszelkie zasady i prawa religijne, na których opiera się Wiara Islamu, jest źródłem zarówno nauk moralnych jak i etyki. Jeśli zostanie udowodnione, iż Koran jest objawieniem od Jedynego Boga, a tym samym wolnym od wszelkiego fałszu, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko w niego uwierzyć. Dlatego już od dawna aż po dzień dzisiejszy, wszelkie siły wrogie Islamowi starały się uczynić wszystko, co tylko było możliwe by wstrząsnąć wiarą w autentyczność i Boskie Pochodzenie Koranu. Czytaj więcej

Królewska Liczba Mnoga

Żadna dyskusja na temat imienia Boga nie jest kompletna bez wyjaśnienia królewskiej liczby mnogiej. Jest to lingwistyczny koncept obcy większości ludzi, których matczynym językiem jest angielski, jednak nie jest on bynajmniej nieobecny w języku angielskim. Czytaj więcej

Ochrona Koranu

Wcześniejsze pisma były księgami Boga tak jak jest nią Koran. Jedyną różnicą jest to, że właściciele tych ksiąg nie spełnili zadania zachowania ich i w ten sposób straciły one swe oryginalne wartości. W przypadku Koranu, ponieważ Bóg wziął na Siebie jego ochronę, dostarczając Swego specjalnego Boskiego wspomożenia, przetrwał on w swej pierwotnej postaci. Czytaj więcej

Znaczenie Sunny w Islamie

Najlepszą mową jest mowa Allaha (Kalamullaah), czyli Księga Allaha (Koran). Najlepszą wskazówką jest wskazówka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim ). Ze wszystkich spraw najgorsze są innowacje, a wszystko, co nowe jest innowacją i każda innowacja jest zbłądzeniem, a każde zbłądzenie prowadzi do Ognia Piekielnego. Czytaj więcej


Opracowana transkrypcja poniższych wersetów z Koranu nie jest w żaden sposób doskonała. Nie może też w żaden sposób zastąpić Koranu. Jest to jedynie podstawowa pomoc dla nowych muzułmanów którzy nie potrafią czytać Koranu, i którzy nie znają innych muzułmanów od których mogli by się nauczyć czytać.

Przed czytaniem poniższej transkrypcji należy także ściągnąć pliki audio, aby móc wysłuchać poprawnej wymowy.

Tafsir oraz transliteracja SURY 105 – SŁOŃSprawdzamy Polaków !

Biblia czy Koran? Zobacz, jak łatwo się pomylić !!