Koran, a co z Biblią ?

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Pomimo fałszerstw obecnych w Starym i Nowym Testamencie, pomimo wszystkich dodanych, usuniętych i zmienionych wersów, pomimo fabrykownaia całych ksiąg oraz doktrynalnie motywowanych modyfikacji wcześniej istniejących tekstów, pomimo faktu, że autorzy czterech ewangelii Nowego Testamentu (jak również autorzy połowy listów przypisywanych Pawłowi z Tarsu) są nieznani, pomimo tego, że nie wiemy kto, gdzie, dlaczego i dokładnie kiedy co napisał, pomimo tego wszystkiego wielu argumentuje, że można w dalszym ciągu znaleźć słowo Boga w Biblii. I mogą mieć rację! Problem w tym, że napotykamy również w Biblii na wiele spornych i niejasnych nauk. Jak więc możemy rozróżnić słowo pochodzące od Boga od słowa pochodzącego od człowieka?

Stary Testament vs Nowy Testament vs Koran

Pomimo fałszerstw obecnych w Starym i Nowym Testamencie, pomimo wszystkich dodanych, usuniętych i zmienionych wersów, pomimo fabrykownaia całych ksiąg oraz doktrynalnie motywowanych… Czytaj więcej


Nowy Testament

Skąd takie różnice w poglądach? Zacznijmy od tego, że “oczywistym jest, że wszystkie bez wyjątku tłumaczenia zostały stworzone według panującej ówcześnie gry interesów oraz żadne z tłumaczeń nie reprezentuje ideału naukowego, bezstronnego projektu”.227 Co ważniejsze, różne teologiczne obozy nie zgadzają się co do tego, które z ksiąg powinny być zawarte w Biblii. Apokryfa jednej z grup jest Pismem Świętym drugiej. Dodatkowo, nawet pośród tych z ksiąg, które zostały kanonizowane, jednolitość nie jest cechą ich wszystkich tekstów źródłowych. Ten brak spójności jest tak wszechobecny, że w Słowniku Interpretatora Biblii (The Interpreter’s Dictionary of the Bible)znajdziemy następujący komentarz: “Można z całą pewnością powiedzieć, że w Nowym Testamencie nie istnieje nawet jedno zdanie, w którym tradycja przekazana przez manuskrypty byłaby jednolita.” Czytaj więcej


Nieścisłości w Nowym Testamencie

Oto lista przedstawiająca niektóre z rażących konfliktów Nowego Testamentu. Celem, jak przedtem, nie jest atakowanie Biblii, ale ujawnienie czym tak naprawdę Biblia jest. Ci spośród czytelników, którzy uważają Nowy Testament za słowo od Boga, muszą pamiętać w trakcie czytania tej listy, że Bóg się nie myli. Ani razu. Czytaj więcej


Problemy z Kanonem Nowego Testamentu

Według Harper’s Bible Dictionary (Słownika Biblii Harper’a), “kanon Nowego Testamentu ma również bardzo skomplikowaną historię. …żaden z kanonicznych wykazów nie pojawia się wcześniej niż przed około 150r.n.e.. ..”292 John Reumann, w swojej książce Variety and Unity in New Testament Thought (Różnorodność i Jedność Myśli Nowego Testamentu), komentuje tą kwestię w następujący sposób: “Kanon jako zbiór pism staje się jeszcze bardziej problematyczny kiedy zdamy sobie sprawę jak różnią się one między sobą (podczas gdy pisma, które zostały wyłączone z kanonu, nie charakteryzują się gorszym stylem ani nie są późniejszej daty) lub też jak różniła się opinia na ich temat w czasie pierwszych stuleci chrześcijaństwa.” Czytaj więcej


Stary Testament

Zacznijmy od wprowadzenia “do arki po parze (spośród wszystkich istot żyjących)”, później. . . Oj, chwileczkę. Czy powinno być “po parze spośród wszystkich istot żyjących”, jak podaje Księga Rodzaju 6:19 czy też “z wszelkich zwierząt czystych siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze”, jak czytamy rozdział.później.w.Księdze.Rodzaju.7:2-3? Czytaj więcej


Islam i chrześcijaństwo takie, jakim widzi je biblia

Chrześcijaństwo i islam to dwie wielkie religie na świecie, każda z nich ma ponad miliard wyznawców. Chociaż mają one ze sobą wiele wspólnego, to jednak istnieje między nimi wielka przepaść. Jednym z głównych powodów jest brak wiedzy i właściwego zrozumienia wzajemnych poglądów. Musimy wszelkimi sposobami zbliżyć je do siebie, aby móc wspólnie czerpać korzyści z ich dziedzictwa. Czytaj wiecej