Koran

Jeżeli osoba słucha Sury al-Kahf w Piątek, będzie miała taką samą nagrodę jak ta, która ją czyta?

Nagroda za czytanie Sury al-Kahf w Piątek jest wspomniana dla tego który CZYTA Surę w tym dniu. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Kto czyta Surę al-Kahf w Piątek, Allah obdarzy go światłem pomiędzy tymi dwoma Piątkami.” Przekazane przez al-Bayhaqi; zaklasyfikowane jako Sahih przez Szejka al-Albaani (oby Allah się nad nim zmiłował) w Sahih al-Jaami’.

Jest dobrze znanym, że ten, kto słucha Sury nie jest uważany za tego który ją przeczytał. Opierając się na tym czy dana osoba chce nagrody, o której wspomniano w Hadisie musi PRZECZYTAĆ Surę al-Kahf, i nie jest wystarczającym, aby tylko jej słuchać.

Ale jeśli ktoś nie potrafi dobrze czytać Koranu, słucha jego recytacji przez kogoś innego szukając nagrody, która została za to wspomniana, wtedy istnieje nadzieja, że będzie miał taką samą nagrodę, jak ten który ją czyta ze względu na jego dobre intencje i robienie tego, co jest w stanie zrobić.

W odpowiedzi na pytanie nr. 10700 zacytowane zostały hadisy, które mówią o zalecie czytania Sury al-Kahf. Proszę odwołać się do tej kwestii, aby uzyskać więcej informacji.

A Allah wie najlepiej.


Islam Q & A, https://islamqa.info/en/197900

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *