Jaka jest etykieta jedzenia? Część 4 z 4

Jaka jest etykieta jedzenia? Część 4 z 4
Opublikowane: 2010-04-27

Chwała Allahowi
4 – Ogólna etykieta dotycząca jedzenia

1 – Nie krytykowanie jedzenia.
Abu Hurayrah (oby Allah się nad nim zmiłował) przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nigdy nie krytykował jedzenia. Jeśli je lubił jadł je i jeśli nie lubił pozostawiał je. (Przekazane przez al-Bukhari, 3370; Muslim, 2046)
Do czego jest odniesienie tutaj to dozwolone jedzenie; jeśli chodzi o jedzenie haram zwykł je krytykować i zabraniać go.
Al-Nawawi powiedział: Częścią potwierdzonej etykiety jedzenia jest nie krytykowanie poprzez mówienie, że jest zbyt słone, czy zbyt kwaśne, czy niezbyt słone, gęste, rzadkie, niedogotowane etc. Ibn Battaal powiedział: Jest to częścią dobrych manier, ponieważ osoba może nie lubić jedzenia które smakuje innym, ale nie ma nic złego w jedzeniu czegokolwiek co jest dozwolone w sharee’ah.
Sharh Muslim, 14/26.

2 – Częścią etykiety jedzenia jest umiarkowanie w jedzeniu i nie przepełnianie żołądka.
To co Muzułmaninowi dozwolone jest zrobić w tym przypadku to podzielić żołądek na trzy części: jedną-trzecią dla jedzenia, jedną-trzecią dla napoju i jedną-trzecią dla powietrza. „Człowiek nie napełnia żadnego naczynia gorzej niż swój żołądek. Jest wystarczającym dla syna Adama zjadać wystarczająco, aby utrzymać się przy życiu. Ale jeśli musi to zrobić, wtedy jedna-trzecia dla jedzenia, jedna-trzecia dla napoju i jedna-trzecia dla powietrza.” (Przekazane przez al-Tirmidhi, 2380; Ibn Maajah, 3349; sklasyfikowany jako saheeh przez al-Albaani w Saheeh al-Tirmidhi, 1939).
To utrzymuje ciało w zdrowiu i lekkości, ponieważ objadanie się powoduje ociężałość, która prowadzi do lenistwa w czci i pracy. Jedna-trzecia została zdefiniowana jako jedna-trzecia tego co sprawia że czujesz się pełen. Al-Mawsoo’ah, 25/332

3 – Unikanie jedzenia i picia ze złotych i srebrnych naczyń, ponieważ jest to haram.
Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie ubieraj jedwabiu czy brokatu, i nie pij ze złotego i srebrnego naczynia, jak również nie jedz z takich talerzy. One są dla nich w tym życiu a dla nas w Życiu Przyszłym.” (Przekazane przez al-Bukhari, 5426; Musli, 2067)
A Allah wie najlepiej.

4- Wychwalanie Allaha po zakończeniu jedzenia.
Jest w tym ogromna zaleta. Zostało przekazane od Anasa ibn Maalika, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Allah jest zadowolony ze Swojego sługi kiedy je coś i wychwala Go za to, czy pije coś i wychwala go za to.” (Przekazane przez Muslim, 2734).
Wiele sposobów wychwalania Allaha zostało przekazanych od Proroka (pokój i błogoslawieństwo Allaha z nim):

Powiedział: Kiedy Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) kończył jeść, zwykł mówić: „Al-hamdu Lillaah hamdan katheeran mubaarakan fihi ghayra makfiyyin wa laa muwadda’in wa laa mustaghnan ‘anhu rabbana (Chwała niech będzie Allahowi, dobro i błogosławiona chwała. Panie nasz, Ty nie potrzebujesz nikogo, i my nie możemy uczynić nic bez Twojej przychylności ani zrezygnować z niej.)” (Przekazane przez al-Bukhari, 5458).

2 – Zostało przekazane od Mu’aadha ibn Anasa, że jego ojciec powiedział: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ktokolwiek zjada jedzenie a następnie mówi: „‘Al-hamdu Lillaahi allahi at’amani haadha wa razaqnihi min ghayri hawlin minni wa laa quwwata (Chwała Allahowi Który mnie nakarmił i zaopatrzył mnie w to bez żadnego wysiłku.) jego uprzednie grzechy zostaną wybaczone.” (Przekazane przez al-Tirmidhi, 3458; Ibn Maajah, 3285; zaklasyfikowany jako hasan przez al-Albaani w Saheeh al-Tirmidhi, 3348).

3 – Zostało przekazane, że Abu Ayyoob al-Ansaari (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Kiedy Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zjadł lub wypił cokolwiek, zwykł mówić: ” ‘Al-hamdu Lillaah alladhi at’ama wa saqaa wa sawwaghahu wa ja’ala lahu makhrajan (Chwała Allahowi Który dał jedzenie i picie, sprawił je łatwymi do przełknięcia i zaopatrzył w wyjście dla tego.)” (Przekazane przez Abu Dawood, 3851 i sklasyfikowane jako sahih przez al-Albaani).

4 – Zostalo przekazane od Abd al-Rahmaana ibn Jubayra, że człowiek który służył Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przez osiem lat powiedział mu, że zwykł słyszeć Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówiącego, kiedy jedzenie było stawiane blisko niego, „Bismillaah.” A kiedy kończył jeść zwykł mówić: “Allaahumma at’amta wa asqayta wa hadayta wa ahyayta, fa laka’l-hamd ‘ala ma a’tayta ( O Allahu, Ty nakarmiłeś, dałeś pić, poprowadziłeś i przyprowadziłeś do życia, chwała Tobie za to czym nas Obdarzyłeś).” (Przekazane przez Ahmada, 16159; sklasyfikowany jako sahih przez al-Albani w al-Silsilah al-Saeehah, 1/111)

Adnotacja: jest to mustahabb, aby używać wszystkich tych słów chwały, które zostały zrelacjonowane, aby używać ich po zakończeniu jedzenia. Tak więc możesz powiedzieć jedno dua z tej okazji, inne dua z innej okazji, i tak dalej, tak że będziesz mógł podążać za Sunną we wszystkich aspektach i uzyskiwać błogosławieństwa z tych dua, zarówno czuć znaczenie tych słów w swoim sercu kiedy je wypowiadasz z tytułu rożnych okazji, ponieważ jeśli będziesz wypowiadał tylko tę indywidualną dua przez cały czas, będziesz mniej się zastanawiał nad jej znaczeniem, ze względu na to, że wymawiasz ją zbyt często.

Od al-Adaab przez al-Shalhoob, str. 155.

Źródło: https://islamqa.info/en/13348

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.