Jaka Jest Etykieta Jedzenia? Część 1 z 4

Jaka Jest Etykieta Jedzenia?
Część 1 z 4
Opublikowane: 2010-04-27

Chwała Allahowi

W Islamie istnieje etykieta jedzenia, która jest podzielona na kategorie:
I kategoria – Etykieta Przed Jedzeniem:

1 – Mycie rąk przed jedzeniem.
Ręce powinny być umyte przed jedzeniem, dzięki czemu będą czyste kiedy dana osoba będzie nimi jadła oraz, że nie zaszkodzi sobie poprzez żadną nieczystość, która się na nich może znajdować.

2 – Częścią etykiety jedzenia jest pytanie o jedzenie jeśli jesteś gościem i nie wiesz co to jest (to znaczy, jaki to jest rodzaj pożywienia), a nie jesteś pewien, co ci zostało zaoferowane. Wysłannik (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zwykł nie jeść pokarmu, dopóki nie został poinformowany o nim, lub nie zostało powiedziane jaka jest jego nazwa, tak że mógł wiedzieć, co to było. Al-Buchari przekazał od Khaalid ibn al-Waleeda, że on i Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przyszli do Maymoonah, która była jego [Khaalida] ciotką od strony matki i ciotką ze strony matki Ibn 'Abbaasa, i zobaczył że miała trochę pieczonej jaszczurki, którą jej siostra Hafeedah bint al-Haaritha przywiozła z Najd. Podała jaszczurkę Wysłannikowi Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), ale rzadko kiedy wyciągał rękę do jedzenia, dopóki nie powiedziano mu, co to było. Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), wyciągnął rękę, wtedy jedna z kobieta, która była obecna powiedziała: „Powiedz Wysłannikowi Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), że to co zostało mu zaoferowane to jaszczurki.” Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) cofnął rękę od jaszczurki i Khaalid ibn al-Waleed zapytał: „Czy jaszczurki są haram, o Wysłanniku Allaha? ” On powiedział: „Nie, ale nie znajdują się na ziemi moich ludzi i czuję, że nie polubiłbym tego. Khaalid powiedział: „Wtedy zacząłem ją żuć i jeść, a Wysłannik Allaha patrzył na mnie.” (Przekazane przez al-Buchari, 5391; Muslim, 1946)

Ibn al-Teen powiedział: „On zwykł pytać, ponieważ Arabowie zjedliby cokolwiek, ponieważ jedzenie było trudne do zdobycia wśród nich. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mógł nie lubić niektórych rzeczy, więc właśnie dlatego zapytał. To może być rozumiane w ten sposób, że zwykł pytać, ponieważ niektóre zwierzęta były zakazane w sharee’ah a niektóre były dozwolone, ale oni (Arabowie) niczego nie uważali za zakazane, i mogli mu przynieść trochę grilowanego lub gotowanego mięsa, którego nie można było jeden od drugiego odróżnić jakiego jest rodzaju, z wyjątkiem zapytania.”
Fath al-Baari, 9/534

3 – Spieszenie w jedzeniu, gdy jedzenie jest wnoszone przez gospodarza.
Częścią uhonorowania gości jest pośpieszenie w zaoferowaniu im czegoś, a częścią uhonorowania go przez gości jest spieszenie się w zaakceptowaniu tego pożywienia i jedzenie go. Jeśli gospodarz widzi, że gość nie je, może sobie o nim źle pomyśleć. Więc gość powinien uspokoić swojego gospodarza poprzez spieszenie się w spożywaniu swojego posiłku, ponieważ to go uspokoi.

4 – Wspominanie imienia Allaha przed jedzeniem.
Jest obowiązkowym wspomnieć imię Allaha przed jedzeniem. To znaczy, że mówimy „Bismillaah (w imię Allaha)”, gdy zaczynamy jeść. Zostało przekazane od Umm Kalthoom od 'Aa’ishah (oby Allah był z niej zadowolony), że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Kiedy ktoś z was je, niech wspomni imię Allaha. Jeśli zapomni wspomnieć imię Allaha na początku, wtedy niech powie „Bismillaahi awwalahu wa aakhirahu (W imię Allaha na początku i na końcu).”
(Przekazane przez al-Tirmidhi 1858; Abu Dawood, 3767; Ibn Maajah, 3264. Zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani w Sahih Sunan Abi Dawood, 3202).

I 'Umar ibn Abi Salamah powiedział: „Byłem młodym chłopcem pod opieką Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), i moja ręka zwykła wędrować po całym talerzu (jedzenia). Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział do mnie: „O chłopcze, powiedz Bismillaah, jedz twoją prawą ręką, i jedz z tego co jest naprzeciw ciebie.”
(Przekazane przez al-Bukhari, 3576; Muslim, 2022).

Źródło:https://islamqa.info/en/13348

Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.