Rodzice

Jak musze traktowac swoich rodziców którzy nie sa muzułmanami i jakie sa moje obowiązki względem nich ?

Pytanie:

Jestem konwertytką, alhamdulillah. Chciałabym wiedzieć jak muszę traktować swoich rodziców którzy nie są muzułmanami i jakie są moje obowiązki względem nich, jeśli nie powstrzymują mnie od praktykowania Islamu ?

Twoje pytanie jest bardzo ważne. Wielu muzułmanów wydaje się separować od rodziny i kształtować postawę „my i oni”, myśląc, że nie powinni dobrze traktować swoich niemuzułmańskich rodziców lub przyjaciół, lecz to w żadnym wypadku nie jest poprawne. Jeśli twoi rodzice w mniejszym lub większym stopniu akceptują twoja decyzje, jesteś bardzo błogosławiona. Mogą nie rozumieć do końca twojej decyzji lub nie być z tego powodu całkowicie szczęśliwi, jednak jeżeli nie walczą z tobą lub nie próbują ci uniemożliwiać praktykowanie Islamu, masz łatwiejsza drogę przed sobą. My muzułmanie powinniśmy być łagodni i uprzejmi w stosunku do swoich rodziców. Powinniśmy zawsze traktować ich z szacunkiem i być im posłuszni przy każdych rozsądnych prośbach ,które nie są sprzeczne z naukami Islamu. Nie zawsze jest łatwo temu sprostać, szczególnie tym z nas, którzy dorastali w społeczeństwie ,gdzie bunt przeciw rodzicom jest powszechny wśród młodych ludzi. Zauważ, że w przynajmniej 4 miejscach Koran stawia uprzejmość w stosunku do rodziców zaraz po czczeniu Jedynego Boga.

” Oto zawarliśmy przymierze z synami Izraela: „Nie będziecie czcić nikogo innego, jak tylko Boga; rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym,i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę!” Potem jednak wyście się odwrócili oprócz nielicznych spośród was, i wy się sprzeciwiacie.”( Sura Al Baqara,2:83)

„Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku,i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze prawice. Zaprawdę, Bóg nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy! „(An Nisa, 4:36)

” I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: „precz!” i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!(Al Isra, 17:23)

„O Janie! Trzymaj Księgę mocno! ” Daliśmy mu mądrość, kiedy był małym chłopcem; i współczucie pochodzące od Nas, i czystość. Był on bogobojny; był dobry dla swoich rodziców; nie był tyranem, buntownikiem”.( Mariam,19:12-14)

 ” I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: – matka nosiła go pośród wielu trudów, a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach – „Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie!” A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię, żebyś Mi dodawał współtowarzyszy – o czym nie masz żadnej wiedzy – to nie słuchaj ich! jednak zachowuj się w stosunku do nich na tym świecie w sposób godny! Idź drogą tych, którzy się do Mnie nawrócili. Potem do Mnie powrócicie i Ja obwieszczę wam to, co czyniliście”. (Luqman, 31:14-15)

Zwróć uwagę również, że ostatnie 3 wersety są adresowane do ludzkości, a nie tylko do muzułmanów. I w żadnym z tych wersetów nie jest powiedziane, że uprzejmość ma być skierowana tylko do rodziców, którzy są muzułmanami. Nawet, jeśli nasi rodzice próbują przypisać Allahowi współtowarzyszy, jesteśmy zobowiązani do uprzejmości i dobrego traktowania ich. Jest także hadis ,który mówi, że Asma bint Abi Bakr została odwiedzona w Medynie przez swoja matkę pogankę. Było to w czasie, kiedy pogańscy Kurajszyci mieli traktat z muzułmanami.

Przekazała Asma bint Abu Bakr As-Siddiq, że jej matka, będąca politeistką, odwiedziła ją, więc spytała Proroka (pokój z nim): „Moja matka odwiedziła mnie i poprosiła o coś. Czy powinnam utrzymywać z nią kontakt?”. Prorok (pokój z nim) odparł: „Tak, utrzymuj dobre relacje z twoją matką”.  [Al-Buchari i Muslim]

Więc, jak widzisz siostro, twoi rodzice nadal zasługują na szacunek i uprzejmość, nawet jeśli nie podążają za twoimi wierzeniami. Kochaj, słuchaj ich z szacunkiem, ale nie bądź im posłuszna jeśli każą ci zrobić coś co jest sprzeczne z Islamem. Pomagaj im, dziel z nimi smutki i radości. Pamiętaj, że jednym z najlepszych rodzajów da’wah jest poprzez twój dobry przykład.


Mamy nadzieje że odpowiedź Cię usatysfakcjonowała. Skontaktuj się z nami ponownie, jeśli masz więcej pytań.

Salam

Źródło

Tłumaczenie:  Renata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *