Jak islam uporał się z problemem niewolnictwa

Sługa zawsze powinien pamiętać, że nie wpływu na żadną korzyść/dobro, oprócz tego, co Allāh zechce. Całe jego życie jest w Dłoni Allāha i każdy narząd jego ciała działa jedynie za Jego rozkazem i opatrznością; jego sen i przebudzenie, odpoczynek i praca, słuch i wzrok, umysł i rozum, ręka i noga, serce i żołądek. Zatem jego serce bije przez łaskę Allāha, a jeśli przestanie, sługa wyda ostatnie tchnienie. W ten sam sposób, żołądek trawi jedzenie niezależnie od woli człowieka.

Z drugiej strony, jeśli zwrócimy twarz ku niebu i popatrzymy na planety na ich orbitach, galaktyki w swych kręgach, każda z nich unosząca się na swej własnej orbicie, dokładnie i precyzyjnie, wierzymy, że Allah, Wielki i Wszechmogący, stworzył wszystko w odpowiedniej mierze i proporcji, czy jesteśmy w stanie to dostrzec czy nie. Aczkolwiek diabły robią wszystko, co w ich mocy, by zasiać wątpliwości w sercu muzułmanina. Dlatego muzułmanie muszą szukać ochrony u Allaha przed owymi wątpliwościami i szeptami, a następnie szukać wiedzy u uczonych.

Jeśli chodzi o niewolnictwo, twierdzimy, że kiedy nastał islam, niewolnictwo było rzeczą powszechną wśród wszystkich narodów i nie było różnicy między braniem niewolników po legalnych wojnach lub agresji, czy zniewoleniem wolnej osoby poprzez oszustwo i rożne triki. Islam, jako droga życiowa, ustanowił wiele praw, które pomogły w zniesieniu niewolnictwa. Pośród nich znajdują się:

1. Zakaz sprzedaży ludzi wolnych lub zniewalania ich.

2. Ograniczenie dróg niewolnictwa do tych wynikających z legalnych wojen.

3. Uporządkowanie stosunków między właścicielami i niewolnikami. Na przykład, islam solennie zaprasza wszystkich właścicieli do dobrego traktowania niewolników, traktowania ich jak ich potomstwa i krewnych, dobrego żywienia ich, dobrego ubierania ich i następnie, nie obciążania ich pracą. Allah powiedział (interpretacja znaczenia):

{Czcijcie Allaha i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku, i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze prawice. Zaprawdę, Bóg nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy!} [Koran, 4:36]

W podobnym tonie Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Niewolnicy są waszymi braćmi. Allah sprawił, że wam służą. Więc karmcie ich waszym pożywieniem; odziejcie ich, jak odziewacie siebie i nie obciążajcie ich niczym, czego nie mogliby wykonać; a jeśli tak uczynicie, macie im pomóc.” [Muslim]

Inny hadis mówi: „Ten, kto źle traktuje swego niewolnika, nie wejdzie do Raju.” Pewien człowiek powiedział: „Wysłanniku Allaha! Czyż nie powiedziałeś nam, że największa ilość niewolników i sierot znajdzie się pośród muzułmańskiej ummy?” Prorok powiedział: „Tak. Macie ich szanować i traktować jak wasze dzieci i karmić ich tym, co jecie.” [Musnad]

Trzeci hadis pokazuje nam radę Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) dla mężczyzny, który bił swego niewolnika: „Abu Mas‘ud! Wiedz, że Allah ma większe prawo od twojego, tego według którego traktujesz tego chłopca.” Wtedy Abu Mas’ud powiedział: „Nie uderzę więcej niewolnika.” [Muslim]

Mocny hadis przekazany przez Imama Muslima mówi, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nigdy nie uderzył nikogo ręką, ani niewolnika, ani kobiety, lecz walczył (dżihad) na drodze Allaha. Nigdy nie pomścił żadnego zła, jakie mu wyrządzono osobiście, lecz pomścił zło pogwałcenia nakazów Allaha.

Inny hadis mówi: “Temu, kto posiada te trzy cechy, Allah ukryje go (jego złe uczynki) i pozwoli mu wejść do Raju: 1. traktuje słabego uprzejmie i łagodnie, 2. okazuje szczere i głębokie współczucie rodzicom, 3. jest miły wobec niewolnika.” [At-Tirmidhi]

W ostatnich dniach swego ziemskiego życia, Prorok nakazał ludziom wykonywać modlitwę i uprzejmie traktować niewolników. Powtórzył to kilka razy. Z drugiej strony, Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) radził niewolnikom posłuszeństwo wobec ich właścicieli i dobre i sumienne wykonywanie ich obowiązków, obiecując im podwójną nagrodę. W mocnym hadisie przekazanym przez Al-Bukhari i Muslim, Prorok powiedział: “Troje dostanie podwójną nagrodę: 1. ten, kto ma niewolnicę, którą dobrze nauczył i uprzejmie traktował, wyzwolił ją i poślubił, ten dostanie podwójną nagrodę; 2. ten spośród Ludzi Księgi, kto uwierzył w  misję proroczą Muhammada; 3. niewolnik, który przestrzega praw Allaha i postępuje szczerze w imieniu swego właściciela.”

4. Islam ustanowił również ‘szeroko otwarte drzwi’ dla wyzwolenia. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: “Ten, kto wyzwoli niewolnika muzułmanina, Allah wyzwoli każdą część jego ciała, tak jak on wyzwolił niewolnika.” [Bukhari i Muslim] Allah powiedział:

{A tych spośród waszych niewolników, którzy starają się o zapis wyzwoleńczy – wyzwólcie, jeśli wiecie, że w nich jest jakieś dobro; i dajcie im z majątku Allaha to, czym On was obdarzył.} [Koran, 24:33]

Inny hadis mówi: “Ten, kto pomaga osobie, która walczy w dżihadzie dla Sprawy Allaha lub pomaga dłużnikowi lub niewolnikowi, który ma kontrakt wyzwoleńczy, Allah da mu schronienie w Swym Cieniu (w Dniu Sądu), kiedy nie będzie innego cienia oprócz Jego Cienia.” [Al-Musnad]

5. Allah, Wielki i Wszechmogący, przeznaczył z zakatu, jednego z pięciu filarów islamu, jedną główną część na wyzwolenie.

6. Islam ustanowił również wyzwolenie ekspiacją za takie czyny jak: 1. nieumyślne zabójstwo, 2. zihar (niesprawiedliwe porównanie żony do matki), 3. złamanie przysięgi, 4. umyślne złamanie postu w dniu ramadanu.

Z powyższej rzeczowej informacji jasno wynika, że niewolnictwo ma być zniesione w islamie. Twierdzimy, że jeśli prawo islamskie jest wiernie praktykowane, niewolnictwo w końcu zostaje zniesione; moglibyśmy jeszcze dodać, że to samo stanie się wtedy z wszystkimi aktami okrucieństwa człowieka wobec człowieka.

Źródło

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.