Istihadhah (Krwawienie inne niż menstruacyjne) – kwestie dotyczące wudu i modlitwy

 

Istihadhah to krwawienie z narządów rodnych kobiety mające miejsce z powodów innych niż miesiączka czy nifas.

1. Kobieta zna zwykle ilość dni krwawienia. Powinna obliczyć kiedy powinien normalnie pojawić się okres, zaprzestać modlitwy podczas wyliczonych dni okresu, podczas których obowiązują ją zasady dotyczące menstruacji. Jeżeli krwawienie przedłuża się, przekraczając „normalną” dla danej kobiety ilość dni okresu, powinno być potraktowane jako istihadhah (krwawienie „poza” miesiączką).

2. Kobieta miesiączkuje nieregularnie, lub też nie pamięta kiedy rozpoczęło się krwawienie, aczkolwiek jest w stanie odróżnić oba rodzaje krwi w oparciu o kolor, konsystencje oraz zapach (krew menstruacyjna jest ciemna, gęsta, o silnej woni, podczas kiedy istihadhah jest jasno czerwona, rzadka, o mniej nieprzyjemnej woni).

3. Kobieta miesiączkuje nieregularnie i nie potrafi odróżnić krwi, albo ponieważ jest cały czas taka sama, lub zmienia się nieustannie. Powinna oprzeć się na średniej ilości dni okresu, od 6-7, obliczonych od momentu pojawienia się krwawienia. Pozostałe dni powinny być uznane za istihadhah.

Nie ma różnicy pomiędzy kobietą, u której ustało krwawienie miesięczne, czy nifas a kobietą, u której występuje istihadhah, za wyjątkiem:

1. Kobieta, która chce wykonać wudu a ma istihadhah, powinna najpierw umyć intymne części ciała, następnie użyć czystej podpaski. Krew, której upływ nastąpi po oczyszczeniu, nie ma znaczenia.

2. Kobieta musi wykonać wudu przed każdą modlitwą fard, tak jak Prorok (pzn) nakazał kobietom w tym stanie: „Uczyńcie wudu przed każdą modlitwą.” (Bukhari).

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.