Historia Proroka Hioba (Ayub’a)

Największą cierpliwość, jaką kiedykolwiek wykazał się człowiek, to cierpliwość Hioba. Hiob stał się wzorem cierpliwości dla każdej religii i kultury.

Allah Wszechmogący chwalił Hioba, swego sługę w Koranie. Mówił:

„I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!” Koran 38:44.

Hiob był pełen skruchy i wspominał Allaha z wdzięcznością i cierpliwością. Jego cierpliwość zaś była przyczyną jego zbawienia.

Koran nie mówi nam, co dotknęło Hioba, jaka próba. Istnieją jednak liczne legendy mówiące o jego chorobie. Twierdzi się, że miał tak odrażającą chorobę skóry, że ludzie się od niego odwrócili. W Księdze Hioba Tora mówi: „ Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy do wierzchu głowy. Hiob wziął więc skorupę, by się nią podrapać siedząc na popiele” ( ST. Księga Hioba 2:7-8). W innym wersecie, który ponoć pochodzi bezpośrednio od Hioba jest powiedziane: „Płacz stał się pożywieniem, jęki moje płyną jak woda” (S.T Księga Hioba 3:24). Mówił także: „ Życie obrzydło mojej duszy, przedstawię Jemu swą sprawę, odezwę się w bólu mej duszy!” (S.T Księga Hioba 10:1). My odrzucamy te opisy Hioba i uznajemy je za dzieło poetów.

Jaka jest prawdziwa historia Hioba ? Jaka jest jego historia?

Najbardziej znana mówi tak: Ziemscy aniołowie rozmawiali między sobą na temat stworzeń Allaha i ich czczenia. Jeden z nich powiedział: – Nikt nie jest lepszy od Hioba. Jest jednym z największych wierzących sług, jest wdzięczny Allahowi za błogosławieństwa. Usłyszał to szatan i bardzo był niezadowolony. Chciał skusić Hioba, ale on był prorokiem. Miał czyste serce i boską miłość dla Allaha. Szatan nie mógł go skusić. Kiedy szatan wpadł w desperację, by skusić Hioba powiedział do Allaha: – O mój Panie, twój sługa, Hiob, który ciebie czci i miłuje, nie czyni tego z miłością. Czci cię dla korzyści ziemskich. Czci cię jako cenę za dobrobyt, synów i ziemię, którą mu zapewniłeś. Jest zachłanny i pragnie mieć synów i ziemię. Te błogosławieństwa są tajemnicą jego czczenia. Hiob boi się swej śmiertelności. Jego czczenie jest pomieszane z żądzą i lękiem, nie jest to ani czczenie ani czysta miłość.

Historia mówi dalej: – Allah Wszechmogący powiedział szatanowi, że Hiob jest sługą prawdziwym, czystym wiernym, przykładem wiary i cierpliwości. – Zapewniłem ci jego pieniądze i ziemię, czyń z tym, co zechcesz a jak skończysz, zobaczymy co masz.

Szatan pośpieszył zniszczyć ziemię Hioba, pola i wszelkie dobrodziejstwa dane od Allaha. Hiob nagle stracił wszystko, po tym, jak stał na szczycie dobrobytu wpadł w biedę. Szatan czekał na reakcję Hioba. Ten powiedział: – To był depozyt od Allaha, który teraz odbiera. Przez długi czas się nim cieszyliśmy. Niech chwała będzie Allahowi za to, że daje i odbiera, za zadowolenie i niezadowolenie, za dobre i za złe. On jest królem tego królestwa, daje władzę tym, którym zechce i je odbiera tym, którym zechce. Obdarza honorem, kogo zechce i poniża, kogo zechce.

Wtedy Hiob padł na twarz ku ziemi wprawiając szatana w zdumienie i frustrację. Szatan powrócił do Allaha mówiąc:- O Panie , jeśli Hiob odpowiedział na błogosławieństwa z wdzięcznością a na nieszczęście cierpliwością, to dlatego że jego synowie go wspierają. Hiob jest zachłanny i pragnie, byś mu przywrócił bogactwo.

Allah Wzniosły więc pozwala szatanowi dowolnie postąpić z synami Hioba. Wywołał trzęsienie ziemi niszcząc dom i zabijając ich. W tym miejscu Hiob wzniósł swe modlitwy do Pana: – Bóg dał i Bóg odebrał, daje i zabiera, ku Niemu kierujemy swe podziękowania za błogosławieństwa, za zadowolenie i niezadowolenie, za złe i za dobre. Padł twarzą ku ziemi znów wprawiając szatana w zdumienie i frustrację. Szatan wrócił do Allaha, żeby powiedzieć, że Hiob nadal jest cierpliwy. Powiedział: – Jeśli pozwolisz mi doświadczyć jego ciało na pewno straci cierpliwość.

Allah pozwolił więc szatanowi, by dotknął Hioba choroba skóry. Jego skóra zaczęła odpadać, a jego towarzysze i przyjaciele go opuścili. Pozostała z nim jedynie żona. Hiob jednak nadal był cierpliwym i wychwalał Allaha. Dziękował mu za dni, kiedy był zdrowy i kiedy dotknęła go choroba. Szatan był wzburzony, nie wiedział co czynić. Wezwał przeto swych doradców i powiedział im o Hiobie. Powiedział im o swej desperacji: że Hiob nie chciał porzucić swej cierpliwości i dziękczynienia dla Allaha.

Jeden z nich powiedział:- Spowodowałeś, że Adam został wypędzony z Raju, jak to uczyniłeś. Szatan odrzekł:- Ah! Masz na myśli Ewę? Przeszła szatanowi nowa myśl do głowy. Poszedł więc do żony Hioba i przepełnił jej serce desperacją. Poszła do Hioba i powiedziała: – Do jakiej granicy Allah będzie cię torturował? Gdzie są twoi synowie, towarzysze i dobytek? Hiob odpowiedział:- Czy szatan cię zawiódł ? Czy płaczesz nad dobytkiem, jaki straciliśmy i synami, którzy zginęli?
Ona odrzekła: – Dlaczego nie modlisz się do Allaha i nie prosisz , by zdjął z ciebie to nieszczęście i ukoił twój smutek?
Hiob zapytał: – Ile lat byliśmy w dostatku ?
Ona odparła:- Osiemdziesiąt.
Hiob zapytał znów: – Ile lat jesteśmy doświadczeni?
Ona rzekła: – Siedem.
Wtedy Hiob powiedział do niej:- Nie mam śmiałości prosić Allaha, by zdjął ze mnie chorobę po tak długim czasie dobrobytu. Twoja wiara stała się słabą a serce niezadowolone z przeznaczenia, jakie dał ci Allah. Teraz zakazane jest mi jeść to co ugotujesz lub prosić cię o wykonanie czegoś. Odejdź ode mnie.

Żona odeszła a Hiob pozostał sam znosząc to, czego nie zniosłyby góry. W końcu Hiob skierował swe modlitwy do Allaha prosząc, by nie był oburzony lub zły. Modlił się o zdrowie a Allah wysłuchał jego modlitwy. Jest to jedna z najbardziej znanych historii o próbie Hioba i cierpliwości. Wszystko, co możemy powiedzieć na ten temat, jest powiedziane w Koranie. Najwyższy powiedział odnośnie modlitwy Hioba:

„I Hioba… kiedy wzywał on swojego Pana: “Oto dotknęło mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!” I wysłuchaliśmy go, i odsunęliśmy od niego utrapienie,
które go dręczyło; i daliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą; przez Nasze miłosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli.” Koran 21:83-84

Wnioskujemy z tego, że Hiob był jednym z najpobożniejszych sług spośród czcicieli Allaha. Bóg pragnął poddać Hioba próbie, odbierając mu bogactwo, rodzinę i zdrowie ciała. Stracił pieniądze i stał się biedny, po tym, jak był uznany za najbogatszego spośród bogatych. Po stracie rodziny poznał smak samotności, choroba przyniosła mu wiele bólu, mimo to był wdzięczny za to, co ma.

Choroba Hioba trwała tak długo, jak jego próba. Ludzie go opuścili do tego stopnia, że dnie spędzał sam w chorobie, smutku i odosobnieniu. Jego życie dominowały: choroba, smutek i samotność. Nie zapomniał jednak o cierpliwości.

Mówi się, że pewnego dnia przyszła mu do głowy diabelska myśl. Myślał: O, Hiobie ! Czujesz ból, bo dotknął cię szatan. Jęsli stracisz cierpliwość, ból zniknie i będziesz zdrowy. Ludzie szeptali między sobą, kiedy stali wokół Hioba. Mówili: – Gdyby Allah go kochał, nie dotknąłby go tymi nieszczęściami.

Obie te idee są fałszywe, ponieważ szatan nie może dotknąć nikogo bólem bez zezwolenia Allaha. Poza tym , Allah Wszechmogący nie stawia swej miłości do ludzi na równi z ich zdrowiem. Wystawia ich na próbę, tak, jak zechce i dotyka ich nieszczęściem, jakim zechce.

Szatańska myśl zaczęła krążyć w głowie Hioba, jak letnia mucha wokół oburzonej istoty ludzkiej. Hiob odrzucił myśl uśmiechając się do siebie: – Odejdź szatanie ! Nigdy nie stracę cierpliwości i nie przestanę dziękować Allaha i nie przestaną Go czcić. Myśli opuściły Hioba. Szatan zezłościł się okrutnie, bo myślał że przekona Hioba, skusi go używając samotności, smutku i choroby jako podstępu.

Żona Hioba przyszła trochę później, ale została go jeszcze w złości. Głowę miała przykrytą chustę i niosła mu pożywienie. Hiob zapytał skąd miała pieniądze, żeby je kupić. Wieczorem odkrył, że żona ścięła włosy, by móc kupić pożywienie.

Prorok wyszedł w stronę gór i skierował się do Allaha tymi słowami:

“Czy to szatan mnie dotknął cierpieniem i karą?” “Uderz nogą! Oto woda chłodna do obmycia się i picia!” I oddaliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą, jako miłosierdzie od Nas i jako napomnienie dla ludzi rozumnych. I weź w rękę garść trawy, i smagaj nią, i nie złam twojej przysięgi! I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!” Koran 38:41-44

Jak zrozumieć modlitwę Hioba: “Czy to szatan mnie dotknął cierpieniem i karą?” (Koran 38:41) ? Hiob chciał się pożalić swemu Panu za śmiałość szatana, by skusić Hioba i przekonanie, że on mu ulegnie. Hiob nie wierzył, że choroba jaka go dotknęła była rzucona przez szatana.

Allah Wszechmogący nakazał mu obmyć się w potoku górskim i pić z niego. Natychmiast Hiob pobiegł do potoku, by wykonać ablucję, obmyć się i napić. Gdy tylko wypił ostatni kubek, poczuł się ozdrowiały. Gorączka i ból ustąpiły. Allah obdarzył Hioba rodziną i przyjaciółmi i nigdy już nie był samotny. Obdarzył go także jeszcze większym dobrobytem i zdrowiem. Hiob dziękował Allahowi. Bóg wynagrodził Hioba za jego cierpliwość do tego stopnia, że wychwalał go w Koranie mówiąc: „ I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!” Koran 38:44

CIERPIENIE TO NIE ZAWSZE KARA

Nie myśl, że próby jakie na nas spadają są za karę ! Tak ogromne nieszczęścia spadały na Hioba, który był bardzo prawym człowiekiem ! Jeśli zdamy test pozytywnie, czeka nad wielkie błogosławieństwo in sha Allah.

BĄDŹ POKORNY

Prorok Hiob był cierpliwy przez wiele, wiele lat ! Ty też możesz jeszcze trochę poczekać !

RÓB DUA

To, że jesteś pokorny i cierpliwy nie znaczy że nie możesz zwrócić się do Boga. On na to czeka ! Kto inny może Tobie pomóc ?


Źródło: „Opowieści o Prorokach. Od Adama do Muhammada (Pokój z Nim), Ahmad Bahgat, str. 98-101

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.