Hadis nr 7 Nawawi z komentarzem

.

W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego
 

Hadis 7: Religia jest Naseehah (Szczera Rada)

.

Na autorytecie Tamim Al-Dari (oby Allah był z niego zadowolony):
Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Religia jest naseehah (szczerość).” Powiedzieliśmy: „Do kogo?” On (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Do Allah, Jego Księgi, Jego Posłańca, i do przywódców Muzułmanów i ich zwykłych ludzi.”
[Muslim]
.
Komentarz Podsumowanie
 
Tłumaczenie z komentarzem Ibn Al-Id Daqiq dotyczącego czterdziestu Hadisów Imama al-Nawawi.
Hadis ten skupia się na al-Nasihah, rady lub szczerości. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) mówi, że cała religia jest objęta koncepcją nasihah, i że jest głównym filarem religii a jej mądrość leży w koncepcji nasihah.
Nasihah jest zwykle tłumaczone jako rada, ale to tłumaczenie nie oddaje prawdziwego znaczenia tego słowa. Bliższym znaczeniowo terminem dla nasihah jest szczerość. Oznacza to, że cała religia jest objęta pojęciem szczerości.
.
Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) stwierdził w Hadisie, że nasihah powinna być dana pięciu kategoriom: do Allah, Jego Księgi, Jego Wysłannika, do przywódców Muzułmanów i do zwykłych ludzi.
.
1: Nasihah do Allah (Subhan wa Ta’ala):
Nasihah do Allah (Subhan wa Ta’ala) oznacza, że powinniśmy mieć prawidłową wiarę w Allah i odrzucić dodawanie Mu czegokolwiek. Oznacza to, że ciągle staramy się oczyścić naszą relację z Nim i być wiernym tej relacji jak najwięcej. Robimy również to, co jest wymagane od nas i trzymamy się od tego, co jest zabronione. Nasihah do Allah oznacza również, że musimy wiedzieć, jak zaimplementować szariat Allah w naszym życiu i jak podróżować ku Niemu.
.
2. Nasihah do Księgi Allaha:
Nasihah do Jego Księgo oznacza wiarę, że Koran jest Mową Allaha (Subhan wa Ta’ala), że został zesłany jako Objawienie, i że nie ma żadnego podobieństwa między Mową Allah i mową ludzkości. Aby być czystym i szczerym w naszej relacji z Koranem wymaga, abyśmy mieli szacunek do Koranu. Nazywamy Koran szanowanymi nazwami takimi jak Święty Koran i Chwalebny Koran. Musimy działać zgodnie z treścią Księgi, poprzez słuchanie zawartych w niej poleceń i trzymanie się z dala od spraw zakazanych. Wyjaśniając Koran innym, pomagając ludziom zrozumieć piękno Koranu i obronić Koran przed atakami jest częścią nasihah do Księgi Allah.
.
3. Nasihah do Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim):
Dawanie części Nasihah Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) jest znaniem go, rozumieniem jego życia i zmagań jakie przeszedł i odnoszeniem się do jego zmagań w naszym codziennym życiu. Kochać Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) bardziej niż cokolwiek innego i kochać go bardziej niż samych siebie jest częścią dawania nasihah Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim). Słuchanie Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), odrzucanie tych, którzy są wrogo nastawieni do niego, bycie lojalnym wobec tych, którzy dali mu posłuszeństwo, uhonorowali go i ożywili jego maniery i Sunnę są wszystkie ważnymi aspektami dającymi nasihah Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim).
.
4. Nasihah do przywódców Muzułmanów:
Dawanie nasihah przywódcom Muzułmanów wymaga podejmowania Duaa dla nich, aby Allah ich prowadził, chronił i sprawił, żeby byli w stanie wykonywać swoje obowiązki. Innym sposobem jest aby ich korygować, gdy się mylą, jak Abu-Bakr (radi Allahu anhu) poprosił wiernych, kiedy powierzono mu przewodnictwo. „Tak długo, jak wam nakazuję, aby robić to, co Allah i Jego Posłaniec wam nakazali, powinniście być mi posłuszni, ale jeśli tego nie robię powinniście poprowadzić mnie prosto.” Innym sposobem dawania naseeha do przywódców Muzułmanów jest znać ich, rozmawiać z nimi, wziąć udział w ich wysiłkach w sposób konstruktywny, a nie siedzieć z tyłu i krytykować to, co robią, nie próbując im pomóc.
.
5. Nasihah do Muzułmanów:
Dawanie nasihah do Muzułmanów ogólnie oznacza dawanie im rady. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Praw człowieka wierzącego w stosunku do wierzącego jest sześć”, a potem wspomniał, że wśród nich jest „gdy prosi cię o radę trzeba dać mu radę.” Dawanie nasihah obejmuje kierowanie ich ku temu, co poprawi ich sprawy zarówno w tym życiu jak i przyszłym. Polega ona na ochronie ich przed szkodliwością, pomaganiem im w potrzebie, zapewnieniem im tego, co jest korzystne dla nich, zachęcaniem do czynienia dobra i zabranianie zła z życzliwością i szczerością, i okazywanie miłosierdzia wobec nich.

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.