Hadis nr 6 z komentarzem Nawawi

.Hadis 6: Oczyszczenie Serca

.

Na autorytecie Abu Abdullah al-Nu’man bin Bashir (radi Allahu anhu), który powiedział: Słyszałem Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) mówiącego:
 
„Halal jest jasne i haram jest jasne, a pomiędzy nimi są sprawy niejasne, które są nieznane dla większości ludzi. Kto obawia się tych niejasnych spraw oczyszcza się dla swojej religii i honoru. A ten, kto im się poddaje oddał się Haram. To jest tak jak pasterz, który wypasa owce zbyt blisko chronionej świątyni, i ewentualnie zacznie tam wypasać. Każdy król ma świątynię, a sanktuarium Allah jest to, co On uczynił haram. Wewnątrz ciała znajduje się organ. Jeśli jest zdrowy, całe ciało jest zdrowe, a jeśli jest on skażony, całe ciało jest skażone. Zaprawdę ten kawałek to jest serce.”
[Bukhari i Muslim]
.

Komentarz. Podsumowanie.

.

Komentarz Ibn Daqiq Al-Id czterdziestu Hadisów Imama al-Nawawi.
Hadis ten jest bardzo obszerny. Obejmuje on wiele obszarów Sharee’ah, prawa Islamskiego. Imam al-Nawawi i wielu uczonych uważa ten Hadis jako czwarty z pięciu hadisów wokół którego cała religia Islamu jest rozumiana. Ten Hadis oznacza, że wszystkie sprawy są jednym z trzech typów: Halal, Haram i wątpliwymi.
.
Halal jest Jasne
.
Cokolwiek Allah ustanowił by było dopuszczalne w tekście, to jest to „jasne” i Halal.
 
„Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga; a wasze pożywienie jest im dozwolone.” [Al-Maa’idah 5: 5]
 
Halal jest tym, czego szukamy w kontaktach w naszej relacji z Allah (Subhan wa Ta’ala), gdy mamy do czynienia ze zrozumieniem Islamu i kiedy mamy do czynienia z tym, jak zbudować i poprawić naszą społeczność. Halal jest jasne. To jest to, co jest wyraźnie dozwolone, i nie ma co do tego wątpliwości.
.
Haram jest Jasne
.
„Jasnym” haram jest to, co jest wyraźnie ustalone w źródłach islamskich, takich jak stwierdzenie Allah (Subhan wa Ta’ala):
 
„Są wam zabronione: wasze matki, wasze córki i wasze siostry (…)” [an-Nisaa 4:23]
 
Jasne Haram jest tym, co jest wyraźnie zabronione i każdy wie, że jest to zakazane; nie ma żadnej różnicy w opiniach. Narkotyki, alkohol, ucisk i kradzież są haram. Haram obejmuje również fawaahish (złe żądze i pragnienia), to, co jest oczywiste, i to, co jest skryte. Każda sprawa, którą Allah (Subhan wa Ta’ala) wiąże z karą lub groźbą jest również wśród „Jasnego” haram.
.
Wątpliwe Kwestie
.
Większość ludzi nie rozumie, co to są wątpliwe sprawy i jakie są ich zasady/orzeczenia. Istnieją dwie rzeczy, o których uczeni powiedzieli o sprawach wątpliwych. Pierwsza opinia jest taka, że kwestie wątpliwe to są te, w których uczeni nie zgadzają się co do ich dopuszczalności: muzyka na przykład. Druga opinia jest taka, że kwestie wątpliwe to są te, które mieszają się między halal i haram. Ogólna zasada dotycząca spraw wątpliwych jest taka, że ten, kto pozostaje z dala od nich oczyścił swój deen i honor.
.
Uczeni różnią się co do tego, czy kwestie wątpliwe są halal czy haram.
.
Jedna z opinii jest taka, że wszystkie sprawy wątpliwe są haram, ze względu na powiedzenie Wysłannika Allah (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) w tym hadisie „[on] oczyszcza się dla swojej religii i honoru.”
.
Inna opinia jest taka, że wszystkie sprawy wątpliwe są halal, w związku z oświadczeniem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) „tak jak pasterz, który wypasa owce zbyt blisko chronionej świątyni.” Oznacza to, że te działania są dopuszczalne, ale pozostawienie ich jest z pobożności.
.
A trzecia opinia jest taka, że nie daje żadnych orzeczeń dotyczących spraw wątpliwych i nie mówi, że są halal i haram, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) umieścił je pomiędzy jasnym halal i jasnym haram. Dlatego powinniśmy powstrzymać się od osądzania, a to też jest z pobożności.
Stwierdzenie Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) : „pomiędzy nimi są sprawy niejasne”, mówiąc: „które są nieznane dla większości ludzi.” Oznacza to, że niektórzy ludzie tak robią. Jest to pracą uczonych, aby dokonywać wszelkich starań, patrząc na wszystkie dowody i zasięgać ich opinii. Jeśli są poprawne, otrzymają oni dwie nagrody, a jeśli są one błędne są wciąż nagradzane. Dla tych z nas, którzy podążają za opiniami uczonych, to jest to wszystko co jest wymagane od nas. Ale trzeba pamiętać, że powinniśmy pozostawać z dala od spraw wątpliwych oczyszczając nasz Deen i honor.
.
Blokowanie Ścieżki (Działań) (Sad al-Zarai ’)
.
Ten hadis potwierdza dowody dla koncepcji w Usul Al-Fiqh nazywanej „Al-Sadd Dhara’i” (Blokowanie Ścieżki (Działań)). Oznacza to, że trzeba blokować wszelkie działania, które mogłyby prowadzić do Haram. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) podaje przykład osoby, która ma stado, a stado idzie w kierunku jakiejś ziemi, która jest poza granicami. Taka osoba przybliża się coraz bliżej i bliżej do tej ziemi, w końcu owce zboczą do zakazanej ziemi. Tak jak Król ma sanktuarium, od którego pasterze muszą trzymać swoje owce z dala, tak też Allah ma określone pewne rzeczy jako zakazane dla swoich sług. Powinniśmy unikać, a czasem nawet powstrzymać się od dozwolonego w celu uniknięcia wpadnięcia do zabronionego.
.
Kęs Ciała
.
Jak powiedział Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), wszyscy mamy kęs mięsa w naszych ciałach. Jeśli jest dobry, całe nasze ciało jest dobre, a jeśli nie jest, to całe nasze ciało jest zepsute. Ten hadis opisuje cały proces wzmocnienia i oczyszczenia naszych serc na drodze do Allah: bycia wyczulonym na halal i haram i unikania wątpliwego. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) mówi w innym hadisie:
Iman danej osoby nie będzie czysty dopóki serce nie jest czyste i silne. Serce nie będzie czyste i silne, dopóki język nie jest czysty i silny.
Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) buduje ścieżkę do oczyszczenia i wzmocnienia serca, co prowadzi do realizacji wiary danej osoby.

 
 
Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.