Hadis nr 3 z komentarzem Nawawi

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego

.

Hadis 3: Islam jest Zbudowany Na Pięciu

.

Na autorytecie Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattaba (oby Allah się nad nim zmiłował), który powiedział: Słyszałem Wysłannika Allah (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) mówiącego:
“Islam został zbudowany na pięciu (filarach): zaświadczenia, że nie ma boga oprócz Allah i że Muhammad jest Wysłannikiem Allah, wykonywanie modlitw, płacenie Zakah, wykonanie pielgrzymki do Domu (Mekka), i post w Ramadanie.” [Bukhari i Muslim]
.
Komentarz. Posumowanie.
.
Hadis ten koncentruje się na pięciu filarach Islamu. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) opisał fundamenty Islamu jako “zbudowane na pięciu.” Te podstawowe działania są zarówno działaniami języka,serca i innych .
 
Wyobraź sobie dom ponad oceanem, z pięcioma filarami które sięgają do ziemi, aby podtrzymywać ten dom. Takie jest wyobrażenie, które przychodzi do głowy kiedy Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) mówi o tych pięciu aspektach, na których Islam jest zbudowany.
.
1. Szahada: Deklaracja Wiary
.
Szahada jest pięknym, niezwykłym, ale prostym oświadczeniem które prowadzi osobę do Islamu. Każda osoba musi powiedzieć: “La ilaha illa Allah, Muhammad rasulAllah.” “Zaświadczam, że nie ma bóstwa wartego czci oprócz Allah, i zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Allah.”
Tych kilka słów w sobie są bardzo silne i czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Myślimy o wszystkich detalach Islamu, wszystkich powiedzeniach Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), i często zapominamy o Koranie. Czasami jesteśmy skoncentrowani na legalnych zasadach i zapominamy, że “La ilaha illa Allah Muhammad rasul Allah” jest tak naprawdę podstawą wszystkiego. Jest to absolutne zaangażowanie, aby nie czcić nikogo innego jak tylko Allah i pokładać całe zaufanie w Allah, i podążać za Prorokiem (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) jako Jego Wysłannikiem, który został zesłany ludzkości, aby wcielać boskie przesłanie tak jak zrobili to Prorocy zesłani przed Nim.
.
 
2. Ustanowienie Modlitwy
.
Drugim filarem Islamu, po deklaracji wiary, jest ustanowienie modlitwy. Jest to bardzo interesująca terminologia, która została użyta w “ustanowieniu modlitwy.” Czasownik użyty w języku Arabskim odnosi się do ‘wysiłku’. Czasownikiem jest “ustanawiać”, jak gdyby ktoś zrobił coś stojąc. Istotnie robisz coś stojąc, wykonujesz swoją modlitwę stojąc, sprawiasz że modlitwa się staje/dzieje; przesuwasz ją do wygięcia, trzymasz się jej, i opierasz się na niej. Jest to także fundament twojej relacji z Allah.
 
Ważne jest, że podejmujemy wysiłek i wyciągamy odpowiednie wnioski, aby wykonywać nasze modlitwy na czas. Jednym z najprostszych wysiłków jest posiadanie intencji zamiaru wykonywania modlitwy na początku jej czasu.
.
 
3. Płacenie Zakaah (Obowiązkowa Jałmużna)
.
Trzeci filar Islamu jest fundamentalny. Allah (Subhan wa Ta’ala) opisuje wierzących w Surze Al-Mu’minun jako tych, którzy przestrzegają i ustanawiają instytucję Zakaah w społeczeństwie:
“którzy dają jałmużnę.” (Koran 23: 4)
Allah uczynił obowiązkowym na Muzułmanach płacenie pewnego procentu, 2,5%, jako Zakaah kiedy ich bogactwo przekracza minimalną kwotę, a upłynął rok kiedy kwota ta została zgromadzona. Może to być złoto, srebro, lub jakikolwiek rodzaj bogactwa.
.
 
4. Wykonanie Pielgrzymki do Domu Allah (Hajj)
.
Hajj jest to wykonanie pielgrzymki do domu Allah, w Kabah w Mekce tak jak był wykonywany przez Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim). Hajj jest jednym z najpiękniejszych doświadczeń i jedną z największych migracji na ziemi. To jest absolutnie niesamowite doświadczenie jedności milionów Muzułmanów wykonujących pielgrzymkę do Kaaba z każdego zakątka świata.
.
 
5. Post w Miesiącu Ramadan
.
“O wy, którzy wierzycie, jest wam przepisywany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może wy będziecie bogobojni.” (Koran 2: 183)

Źródło: http://40hadithnawawi.com/index.php…

Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.