Hadis nr 1 z komentarzem Nawawi

.

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego

.

Hadis 1: Działania są przez Intencje
.
Zostało przekazane na autorytecie Amira al-Mu’minin (Lidera Wiernych), Abu Hafs 'Umar bin al-Khattab (oby Allah był z niego zadowolony), który powiedział: Słyszałem Wysłannika Allaha (pokój z nim), mówiącego:
 
„Działania są zgodne z intencjami (niyyah), a każdy dostanie to co było zamierzone. Ktokolwiek migruje z intencją dla Allah i Jego Wysłannika, migracja będzie ze względu dla Allaha i Jego Wysłannika. A ktokolwiek emigruje dla zysku tego świata lub by poślubić kobietę, wtedy jego migracja będzie ze względu na to po co emigrował.” Przekazane przez Bukhari i Muslim
.
 
Komentarz. Podsumowanie.
.
Angielskie tłumaczenie komentarza Ibn Daqiq Al-’Id dotyczącego czterdziestu Hadisów Imama al-Nawawi.
Hadis ten ma zasadnicze znaczenie dla Islamskiej myśli, kultury i rozumienia i pokazuje równowagę między wewnętrznym i zewnętrznym stanem osoby. Ten hadis jest wspaniały w swojej korzyści i znaczeniu, i zostało powiedziane, że Islam kręci się wokół niego. Uczeni komentowali, że ten hadis zawiera jedną trzecią wiedzy, ponieważ działania człowieka wiążą jego serce, jego język i jego kończyny, a zatem intencja w sercu jest jedną trzecią działania. Uważa się również, że jest jedną trzecią ze względu na wiedzę zgodnie z uczonymi komentującymi, że ten hadis wraz z dwoma innymi obejmuje religię Islamu. Pozostałe dwa hadisy „Halal jest jasne i Haram jest jasne, a pomiędzy nimi są sprawy wątpliwe” (1), i „Kto wprowadza innowacje do tej religii co nie jest z niej będzie miał wszystkie swoje działania odrzucone (przez Allah).” (2)
.
 
Działania opierają się na intencji
.
Połączenie pomiędzy działaniem i intencją podkreśla związek między fizycznymi i duchowymi elementami każdego człowieka. Hadis ten kładzie nacisk na znaczenie posiadania intencji dla każdego aktu fizycznego, który wykonujemy, i ważności posiadania celu dla każdego działania. To również zabiera nas do naszej świadomej intencji i potrzeby połączenia pomiędzy naszymi fizycznymi działaniami i ich duchowych konsekwencjami.
 
Intencje prowadzą do rezultatów. Gdy nastąpi zmiana w intencji, podąży za tym zmiana w warunkach zewnętrznych. Intencja jest również wystarczająca dla Allah (Subhan wa Ta’ala), aby dokonać zmian w naszej rzeczywistości, więc nie powinniśmy bagatelizować koniecznej zmiany w intencji, która ma wystąpić w celu zmiany naszego stanu zewnętrznego.
 
W szczególności w odniesieniu do Islamskiej pracy i kultu, jakość intencji jest bardzo ważna. Zaangażowanie w pracę Islamską nie powinno być przeznaczone przede wszystkim dla małżeństwa lub sławy, ale aby czcić Allah, pomóc naszej społeczności i rozprzestrzeniać miłość wśród naszej społeczności.
.
 
Bycie wizjonerem
.
Wierzący powinni być wizjonerami, ponieważ powinni oni zawsze sprawdzać swoje intencje i rozumieć cele ich działań. Powinni oni stale zadawać sobie pytanie o swoje intencje dla swoich krótkoterminowych i ich długich celów. Ogólnie rzecz biorąc, wierzący powinni nieustannie zadawać sobie pytanie: „Dlaczego robię to, co robię?”
 
Użycie słowa „otrzyma” w tym hadisie oznacza, że dana osoba zostanie nagrodzona tylko za to, co zamierzała. Tak, jak wspomniano w Hadisie, jeśli dana osoba wykonała Hijrah, ale zrobiła to z innego zamiaru wtedy nie otrzyma nagrody dla tego działania Hijrah.
.
 
Na pokaz
.
Riya – pokazywanie czynów publicznie, jest poważnym grzechem, który niszczy szczerość i może unieważnić działania. W treści hadisu, użycie słowa „zgodnie z” w „działania są ale przez intencję” odnosi się do faktu, że akceptacja i prawidłowość wszelkich działań zależy od zamiaru za nim. Na przykład, dając pieniądze na cele charytatywne nie zostanie zaakceptowane jako dobry uczynek jeśli było to ze względu na pokaz dla innych.
 
Prorok (pokój z nim) poinformował nas, że jeśli wykonujesz czyn dla dobra kogoś innego, a nie ze względu na Allah, to Allah odrzuci ten czyn do końca i pozostawi tę nagrodę dla partnera, dla którego osoba tego dokonała. To podkreśla implikacje popisywania się jak również ciężar dodawania innej osoby w swoich działaniach, które powinny być ze względu na Allaha (Subhan wa Ta’ala). Jak wspomniano w Hadisie „Ktokolwiek migruje z intencją dla Allah i Jego Wysłannika, migracja będzie ze względu dla Allaha i Jego Wysłannika. A ktokolwiek emigruje dla zysku tego świata lub by poślubić kobietę, wtedy jego migracja będzie ze względu na to po co emigrował.”
.
 
Wniosek
.
Wszystko, co robimy musi być z intencją przez wzgląd na Allaha (Subhan wa Ta’ala). Dobra akcja ze złym zamiarem nie przyniesie nam żadnej nagrody w życiu.
 .
[1] Hadis 5: Odrzucenie Złych Czynów i Innowacji
[2] Hadis 6: Halal jest Jasne i Haram jest Jasne
_____________________________________________________________
Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.