Etykieta snów. Sny i ich interpretacja.

6537: Sny i interpretacja snów

.
Chwała Niech będzie Allah.

.
Prawdziwe sny są częścią Proroctwa, tak jak to zostało przekazane, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Prawdziwe sny są jedną z czterdziestu sześciu części proroctwa.” (al-Bukhaari, 6427; Muslim, 4201)

Sny oznaczają początek Objawienia (al-Bukhaaari, 3; Muslim, 231).

Prawdziwość snu jest związana ze szczerością śniącego. Ci, którzy mają najbardziej prawdziwe sny to są ci, którzy są najbardziej prawdomówni w mowie. (Muslim, 4200)

.

Pod koniec czasu, prawie każde sny nie będą nieprawdziwe. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Tak będzie ponieważ Proroctwo i jego skutki będą bardzo daleko w czasie, więc wierzącym będzie dane trochę rekompensaty w postaci snów, które będą im przynosić trochę dobrych wiadomości lub pomogą im być cierpliwymi i wytrwałymi w ich wierze.” (al-Buchari, 6499; Muslim, 4200).

To samo można powiedzieć o cudach, które pojawiły się po czasie Sahabah. To nie wydarzyło się w ich czasie, ponieważ ich nie potrzebowali ze względu na ich silną wiarę, ale ludzie, którzy przyszli po nich ich potrzebowali ich (cudów), ponieważ ich wiara była słaba.

.
Są trzy rodzaje snów:
1) rahmaani (te, które pochodzą od Allaha),
2) nafsaani (psychologiczne, pochodzą one z wnętrza osoby)
3) oraz shaytaani (te, które pochodzą od szatana).

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Sny są trzech rodzajów: sen od Allaha, sen, który powoduje zmartwienie i który pochodzi od Szatana, i sen, który pochodzi od tego, co dana osoba myśli o tym, kiedy nie śpi, i widzi to, gdy śpi.” (al-Buchari, 6499; Muslim, 4200).

Sny Proroków są wahy (objawieniem), ponieważ są chronione od Szatana. Ummah jest zgodna co do tego. To dlatego Ibraaheem chciał wypełnić polecenia Allaha, aby poświęcić swego syna Ismaa’eel kiedy zobaczył to we śnie; niech pokój będzie z nimi obydwoma.

.
Sny osób innych niż Proroków są badane w świetle jasnego Wahy [tj. Koranu i Sunny]. Jeśli są one zgodne z Koranem i Sunną, wszystko jest dobrze; w przeciwnym razie, nie powinno się działać według nich. Jest to bardzo poważna sprawa w rzeczywistości, dla wielu innowatorów wśród Sufich i innych którzy zbłądzili właśnie z tego powodu.

Kto chce mieć prawdziwe sny powinien starać się mówić szczerze, jeść jedzenie halal, przestrzegać przykazań sharee’ah, unikać tego co Allah i Jego Posłaniec (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronili, spać w stanie kompletnej czystości w kierunku Qiblah i pamiętać Allaha, aż poczuje że jego powieki opadają. Jeśli robi to wszystko wtedy jego sny mogą wcale nie być nieprawdziwe.

Najbardziej prawdziwe sny są te, które się pojawiają w czasie suhoor [tuż przed świtem], bo to jest czas, kiedy Allah zstępuje i kiedy miłosierdzie i przebaczenie są blisko. Jest to także czas, kiedy diabły są cicho, w przeciwieństwie do czasu ciemności tuż po zachodzie słońca, gdy diabły i diabelskie dusze rozprzestrzeniają się. (Zobacz Madaarij al-Saalikeen, 1 / 50-52)

.
Al-Haafiz ibn Hajar powiedział:
Wszystkie sny są jednym z dwóch typów:

Prawdziwych snów. Są to sny Proroków i sprawiedliwych ludzi, którzy za nimi podążają. Mogą również przydarzyć się innym ludziom, ale jest to bardzo rzadkie, takie jak sen króla kaafir który został zinterpretowany przez Yoosufa (niech pokój będzie z nim). Prawdziwe sny to są te, które się staja się prawdą w rzeczywistym życiu, tak jak były one widziane we śnie.

.
Pomieszane fałszywe sny, które ostrzegają przed czymś. One są różnych typów:

Gry Szatana, aby osoba była zestresowana, na przykład gdy widzi swoją głowę odcięta i on podąża za tym, albo widzi samego siebie wpadającego w kryzys i nie może znaleźć nikogo, kto by go uratował od tego, i tak dalej.

Kiedy widzi niektóre anioły mówiące mu aby zrobił coś zakazanego, lub inne rzeczy, które nie mogą ewentualnie mieć sensu.

Kiedy widzi coś co przydarza mu się w prawdziwym życiu, czy też chciałby aby tak się stało, i on widzi to bardzo realistycznie we śnie; lub widzi co zwykle dzieje się z nim kiedy nie śpi albo co odzwierciedla jego nastrój. Te sny zazwyczaj mówią o przyszłości lub teraźniejszości, rzadko o przeszłości.
Zobacz: Fath al-Baari, 12 / 352-354

.
Abu Sa’eed al-Khudri (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Jeśli ktoś z was widzi sen który lubi, to jest od Allaha, więc niech wychwala Allaha za niego i mówi o nim innym. Jeśli widzi inny niż ten, sen który mu się nie podoba, to jest od Szatana, więc niech szuka schronienia u Allaha od jego zła i nie wspomina o tym nikomu, wtedy mu to nie zaszkodzi.” (Przekazane przez al-Buchari , 6584 i Muslim, 5862).

Abu Qutaadah powiedział: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Dobre sny pochodzą od Allaha, i (złe) sny pochodzą od Szatana. Ktokolwiek widzi coś, co mu się nie podoba, niech splunie po jego lewej stronie trzy razy i szuka schronienia u Allaha od Szatana, bo wtedy mu nie zaszkodzi.” (Przekazane przez al-Buchari, 6594 i Muslim, 5862). „Splunięcie”, o którym mowa jest to miękkie, suche splunięcie bez plucia śliną.

.
Zostało przekazane od Jaabir (oby Allah był z niego zadowolony), że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Jeśli ktoś z was widzi sen który mu się nie podoba, niech splunie po jego lewej stronie trzy razy, i szuka schronienia u Allaha od Szatana trzy razy, i niech przewróci się z boku na którym spał. „(Przekazane przez Muslim, 5864)

.
Ibn Hajar powiedział: podsumowując to, co zostało powiedziane na temat dobrych snów, możemy powiedzieć trzy rzeczy:
Człowiek powinien wychwalać Allah za dobry sen;
Powinien czuć się szczęśliwy z tego powodu;
Powinien o tym mówić do tych, których kocha, ale nie tym, których nie lubi.
Podsumowując to, co zostało powiedziane o złych snach, możemy powiedzieć cztery rzeczy:
Powinien szukać schronienia u Allaha od zła tego snu;Powinien szukać schronienia u Allaha przed złem Szatana;
Powinien splunąć po jego lewej stronie trzy razy, kiedy się obudzi;
Nie powinien wspominać o tym nikomu w ogóle.

W al-Bukhaari, Baab al-Qayd fi’l-Manaam, piąta rzecz była przekazana od Abu Hurayrah, którą jest modlenie się. Treść przekazu brzmi: ktokolwiek widzi coś co mu się nie podoba (we śnie), nie powinien mówić o tym nikomu; raczej powinien wstać i się pomodlić. Zostało to przekazane jako Mawsool przekazane przez Imama Muslim w jego Saheeh.

Muslim dodał szóstą rzecz, którą jest odwrócenie się ze strony, na której ktoś leżał.
Podsumowując, istnieje sześć rzeczy do zrobienia, cztery wymienione wyżej, plus modlitwa dwu rakatowa, na przykład, i przewrócenie się z boku na którym osoba leżała na przykład na plecy.
Zobacz Fath al-Baari, 12/370.

.

Według hadisów przekazanych od Abu Razeen przez al-Tirmidhi, osoba nie powinna nikomu powiedzieć o tym z wyjątkiem bardzo bliskiego przyjaciela, który kocha go bardzo mocno, albo który jest bardzo mądry. Według innego przekazu, nie powinien mówić o tym, z wyjątkiem tego który jest mądry albo tego który jest mu bardzo ukochany. Według innego przekazu, nie powinien opowiadać o swoim śnie z wyjątkiem uczonego lub kogoś, kto da szczerą radę.

Al-Qaadi Abu Bakr ibn al-’Arabi powiedział: jak dla uczonego, będzie interpretować go w dobry sposób na tyle, na ile się da, a ten, kto da mu szczerą poradę nauczy go czegoś, z czego wyniesie korzyść i pomoże mu to zrobić. Ten, kto jest mądry to ten, który wie, jak je interpretować i powie mu tylko to, co mu pomoże, w przeciwnym razie zachowa milczenie. Ten, który jest ukochany, jeśli wie coś dobrego powie to a jeśli ma wątpliwości zachowa milczenie.
Zobacz Fath al-Baari, 12/369

.
Imam al-Baghawi powiedział:
Wiedz, że interpretacja snów wchodzi w różne kategorie. Sny mogą być interpretowane w świetle Koranu lub w świetle Sunny, lub za pomocą przysłów, które są obecne wśród ludzi, albo imionami i metaforami, albo w kategoriach przeciwieństw. (Sharh al-Sunna , 12/220)
Podał przykłady tego, takie jak:

Interpretacja w świetle Koranu: tak jak węzeł oznacza przymierze, ponieważ Allah mówi (interpretacja znaczenia):

„I trzymajcie się razem Węzła Allaha …” [Aal 'Imraan 3: 103]

.
Interpretacja w świetle Sunny: tak jak wrony reprezentują niemoralnego człowieka (faasiq), ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) tak go nazywał.
Interpretacja poprzez przysłowia: tak jak kopanie dołów oznacza plotki, ponieważ ludzie mówią: „Kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada.”
Interpretacja za pomocą imion: tak jak widząc mężczyznę zwanego Raashid oznacza mądrość.
Interpretacja za pomocą przeciwieństw, takich jak: strach co oznacza bezpieczeństwo, ponieważ Allah mówi (interpretacja znaczenia):

„(…) i zamieni ich obawę w bezpieczeństwo.” [Al-Noor 24:55]

.

Co do książki „Interpretacja Snów”, który jest przypisana do Ibn Seereen, wielu badaczy ma wątpliwości, że może być przypisana do niego w ogóle, więc powinniśmy mieć pewność, że ta książka została napisana przez tego wybitnego uczonego.

.
Islam Q & A
Szejk Muhammed Salih Al-Munajjid


Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.
Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.

.

Źródło: https://islamqa.info/en/6537

Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.