Etykieta podczas jedzenia Część 2 z 4

2- Etykieta podczas jedzenia
Część 2 z 4

1 – Jedzenie prawą ręką.
Jest obowiązkowym dla każdego Muzułmanina, aby jeść prawą ręką; nie powinno się jeść lewą ręką. Zostało przekazane przez Umara (oby Allah był z niego zadowolony), że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nikt spośród was nie powinien jeść lewą ręka czy też pić, ponieważ Szatan jada lewą ręką i z niej pija.” (Przekazane przez Muslim, 2020).

Odnosi się to do sytuacji tak długo dopóki nie ma innego wyboru; jeśli osoba nie ma możliwości, aby jeść i pić prawą ręką z powodu choroby lub zranienia itp., wtedy nie ma nic złego w tym by jadła lewą ręką.
Hadis ten wskazuje, że osoba powinna unikać wykonywania czynności, które przypominają czynności Szatana.

2 – Jedzenie z tego co jest naprzeciwko nas.
Jest Sunną, aby osoba jadła jedzenie, które jest naprzeciwko niej, i nie szukała jedzenia które jest naprzeciwko innych, lub na środku talerza, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział do Umara ibn Abi Salamaha: „Chłopcze, powiedz Bismillaaah, jedz prawą ręką, i jedz z tego co jest naprzeciw ciebie.”
(Przekazane przez al-Bukhari, 3576; Muslim, 2022).

Dla osoby, jedzenie z miejsca jego towarzysza jest złą manierą i jest niegrzeczne. Może to być odpychające dla jego towarzysza, zwłaszcza gdy jedzenie ma luźną konsystencję itp. To dlatego, że Ibn Abbas przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Błogosławieństwo opada w środek jedzenia, więc jedz od krawędzi i nie jedz od środka. „
(Przekazane przez al-Tirmidhi, 1805; Ibn Maajah, 3277. Zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani w Sahih al-Jaami ’, 829).
Ale jeśli jedzeniem są daktyle lub coś w tym rodzaju (uczeni) przekazali, że dopuszczalnym jest, aby jeść ze wszystkich części talerza.

3 – Mycie rąk po jedzeniu.
Sunną może być wykonana poprzez umycie rąk tylko wodą. Ibn Raslaan powiedział: Ale lepiej jest umyć ręce wodą z mydłem lub czymś podobnym.
Zobacz Tuhfat al-Ahwadhi, 5/485.
Tak więc mycie rąk jest mustahabb zarówno przed jak i po jedzeniu, nawet jeśli dana osoba ma wudoo.”

4 – Płukanie jamy ustnej po jedzeniu.
Jest mustahabb płukanie jamy ustnej po jedzeniu, ponieważ Basheer ibn Yassaar przekazał, że Suwayd ibn al-Nu’maan powiedział mu, że byli z Prorokiem (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) w al-Sahba’ – która jest w pewnej odległości od Khaybar – i nadszedł czas na modlitwę. Poprosił o jedzenie, ale nie znalazł niczego tylko trochę saweeq (papka jęczmienia). Więc zjadł trochę i my wszyscy jedliśmy z nim. Potem poprosił o wodę i wypłukał usta, a następnie modlił się i my modliliśmy się, i on nie zrobił wudoo.”
(Przekazane przez al-Buchari, 5390).

5 – Modlitwa za gospodarza.
Anas przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przyszedł do Sa’d ibn Ubaadah który przyniósł mu trochę chleba i oleju, i on to zjadł. Wtedy Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Niech poszczący ludzie złamią post z tobą, niech sprawiedliwi jedzą twoje jedzenie, i niech anioły wysyłają na was błogosławieństwa.”
(Przekazane przez Abu Dawood, 3854; zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani w Sahih Sunan Abi Dawood, 3263).

6 – Jedzenie trzema palcami. Sunną jest jeść trzema palcami; jedzenie więcej niż trzema palcami jest oznaką chciwości i złych manier, ponieważ nie ma potrzeby na więcej niż trzy w celu zebrania kęsa. Jeśli konieczne jest użycie więcej niż trzech dlatego, że jedzenie jest miękkie i nie może być zebrane w trzech palcach, to może zostać wykorzystany czwarty lub piąty.
Zobacz Fath al-Baari, 9/578
Dotyczy to sytuacji jeśli osoba je swoją ręką. Ale nie ma nic złego w używaniu łyżki itp.

7 – Jedzenie kawałka żywności, które spada na podłogę.
Jeśli kawałek jedzenia spada na podłogę, wtedy osoba powinna usunąć wszelkie zabrudzenia, które dostają się na nie i je zjeść; nie powinien pozostawiać go dla Szatana, ponieważ nie wie, gdzie znajduje się błogosławieństwo; może ono być w kawałku, który spadł i pozostawienie go sprawi, że człowiek przegapi błogosławieństwo w nim się znajdujące. Anas ibn Malik przekazał, że kiedy Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) jadł, zwykł oblizywać trzy palce. Anas powiedział: „I on powiedział:” Jeśli komuś z was spada kawałek jedzenia, niech usunie wszelkie zabrudzenia z niego i go zje, i nie pozostawia go dla Szatana.” I kazał nam oczyścić talerz, i powiedział: „Nie wiecie, gdzie w waszym pożywieniu znajduje się błogosławieństwo.” (Przekazane przez Muslim, 2034).

8 – Nie rozkładanie się podczas jedzenia.
Tak jest dlatego, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie jem, podczas gdy jestem rozłożony” (Przekazane przez al-Buchari, 5399). Uczeni różnią się, co oznacza rozkładanie się. Ibn Hadżar powiedział: Uczeni różnią się, co oznacza, rozkładanie się. Mówi się, że oznacza to, że jest się zbyt komfortowo siedzącym podczas jedzenia w jakikolwiek sposób; albo to oznacza przechylanie się na bok; albo oznacza opieranie się na lewym ramieniu na ziemi (spoczywanie pól leżąc)… Ibn Adiyy przekazał z da’eef (słabym) isnaadem, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) skarcił człowieka odpoczywającego na lewym ramieniu podczas jedzenia. Malik powiedział, że jest to rodzaj relaksacji. Mówię, że oznacza to, że Malik traktował jako makrooh wszystko, co można zaliczyć jako rozkładanie się podczas jedzenia, i nie wspomniał dowolnego jednego konkretnego typu.
Fath al-Baari, 9/541

9 – Nie plucie czy dmuchanie nosem podczas jedzenia, dopóki nie jest to konieczne.

10 – Etykieta jedzenia obejmuje także: jedzenie z grupą; Nie mówienie o rzeczach harâm podczas jedzenia; jedzenie ze swymi żonami i dziećmi; Nie zachowywanie szczególnego rodzaju jedzenia dla siebie, chyba że jest dla tego powód, jak to jest w celach leczniczych – raczej należałoby zaoferować najlepsze jedzenie dla innych najpierw, takie jak kawałki mięsa i miękki lub dobry chleb. Jeśli gość ma już dość i przestaje jeść, jego gospodarz powinien powiedzieć: „Jedz!” I powtórzyć to tak długo, dopóki nie pomyśli, że jego gość ma dość, ale nie należy tego powtarzać więcej niż trzy razy. Powinien wyczyścić pozostałości między zębami i nie połykać kawałków jedzenia, które wychodzą spomiędzy jego zębów.

Źródło: https://islamqa.info/en/13348

 

Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.