To co niewidzialne: Magia

Dżiny. Czemu ludzie boją się dżinów?

Istnieją dwa aspekty strachu spowodowanego przez dżiny, prawidłowy i nieprawidłowy. Prawidłowy aspekt jest wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z istnienia dżinów, które mogą opanować człowieka i spowodować, że będzie on słyszeć głosy, widzieć rzeczy i czuć, że ktoś za nim podąża oraz że będzie się bać przebywać we własnym domu. Sposobem radzenia sobie z tym jest recytowanie Koranu, regularne recytowanie Adhkaar rano i wieczorem.

Nieprawidłowy aspekt występuje, kiedy człowiek odczuwa ogromny strach przed dżinami, który jest głęboko zakorzeniony u wielu ludzi.  Z islamskiego punktu widzenia nic nie uzasadnia takiego strachu.

POWODY DLACZEGO LUDZIE OBAWIAJĄ SIĘ DŻINÓW:

  1. Pierwszym i czołowym powodem jest ignorancja na temat Tawheedu.Jeśli występuje brak wiedzy na temat Tawheedu, w zamian ignorancja się rozprzestrzenia. Mity będą rozpowszechniane i diabły będą silniejsze. Szarlatany znajdą podatny grunt dla swoich kłamstw i diabły im pomogą w tym. Dlatego ludzie uwierzą, że dżiny są w stanie znać niewidzialne, przynosić korzyść i szkodę, co może uczynić jedynie Allah.
  2. Rozpowszechnianie wymyślonych opowiadań.Ludzie uwielbiają słuchać takich historii i rozpowiadają je w niesamowitym tempie. Te opowiadania grają główną rolę w podnoszeniu tego strachu wśród kobiet i dzieci oraz mężczyzn o słabym sercu.
  3. Czarownice również grają główną rolę w rozpowszechnianiu tego strachu oraz tych historii i mitów.
  4. Niektóre przypadki opanowania przez dżina są spowodowane zaniedbaniem i niepowodzeniem recytowania Adhkaar przypisanym w Szaria, co wystawia ludzi na szkodę i opętanie przez dżiny.

SPOSOBY NA IRACJONALNY STRACH PRZED DŻINAMI:

  1. Powinniśmy głęboko wierzyć, że korzyść i szkoda są jedynie w rękach Allah Jedynego. Żadne stworzenie, nie ważne kim jest, nie ma mocy powodować krzywdy lub przynosić korzyść komukolwiek z wyjątkiem woli Allah.

Allah mówi:

{Powiedz (O Muhammad): „Ja nie władam dla samego siebie ani szkodą, ani korzyścią, poza tym, co Bóg zechce.}[10:49]

{Powiedz: „Czyż wy czcicie, oprócz Boga, to, co nie jest w stanie ani wam wyrządzić szkody, ani przynieść korzyści? A Bóg jest Słyszący i Wszechwiedzący!} [5:76]

{Powiedz: „Czy wy sobie weźmiecie, poza Nim, opiekunów, którzy nawet dla siebie samych nie władają ani korzyścią, ani szkodą?} [13:16]

{Powiedz: „A kto będzie posiadał coś dla was wobec Boga, jeśli on zechce dla was jakiejś szkody albo też zapragnie dla was jakiejś korzyści?} [48:11]

{Jeśli dotknie ciebie Bóg jakimś utrapieniem, to nikt go nie może odsunąć, jak tylko On; a jeśli On obdarzy ciebie dobrem… to przecież On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!} [6:17]

{Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa, one pochodzą od Boga. A kiedy dotknie was nieszczęście, to wy do Niego kierujecie wasze błagania.} [16:53]

{Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś złem, to nic mi nie pomoże ich wstawiennictwo i oni mnie nie zbawią} [36:23]

{Powiedz: „Nie dosięgnie nas nic innego, jak tylko to, co zapisał dla nas Bóg. On jest naszym Panem! Niech ufają Bogu ludzie wierzący!} [9:51]

{I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoże ani nie zaszkodzi} [10:106]

Jeśli osoba wierzy w tą czystą naukę, że szkoda i korzyści są w ręku Allah Jedynego i ta wiara głęboko zakorzeni się w jego sercu, wtedy będzie wolny od strachu przed dżinami i ludźmi i wszystkimi stworzeniami.

Koran nawołuje nas w wielu wersetach, abyśmy obawiali się jedynie Allah:

{To tylko szatan budzi strach przez swoich popleczników. Lecz nie bójcie się ich, bójcie się Mnie, jeśli jesteście wierzącymi!} [3:175]

{Czy wy się ich obawiacie? Przecież Bóg zasługuje bardziej na to, byście się Go obawiali, jeśli jesteście wierzącymi!} [9:13]

{Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem, i wypełniajcie wiernie Moje przymierze, wtedy i Ja będę wypełniał wasze przymierze. I bójcie się Mnie!} [2:40]

Dlatego uczeni i Fuqaha (niech Allah będzie dla nich miłościwy) stwierdzili, że strach przed czymkolwiek lub kimkolwiek innym niż Allah jest pewnym rodzajem Shirku, który jest zabroniony według Koranu i Sunny.

Osoba, która wierzy w Tawheed i jest świadoma jego celu i rezultatu, nie może obawiać się niczego z wyjątkiem Allah, ponieważ kiedy mówi Laa ilaaha ill-Allah, rozumie, że nie ma innego źródła komfortu, nie ma nikogo komu mogły zaufać, nikogo u kogo może szukać schronienia, innego władcy, nikt komu trzeba być posłusznym lub kogo trzeba czcić z wyjątkiem Allah. Każde odejście od tego wierzenia jest rodzajem Shirku, który jest zabroniony, nawet jeśli modli się i pości.

Człowiek nie wierzy prawdziwie w Tawheed dopóki nie odda siebie całkowicie Allah (Uboodiyyah), obawia się Allah jedynie oraz uwalnia siebie od strachu przed wszystkim stworzeniem, czy to dżin, człowiek czy cokolwiek innego.

Według autentycznego hadisu przekazanego przez Abu Qataadah, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)powiedział:

„Dobre sny są od Allâha, a złe sny pochodzą od szatana; zatem jeśli ktoś z was ujrzy coś (czego nie lubi), powinien splunąć trzykrotnie w lewą stronę i szukać schronienia u Allaha przed złem [tego snu], wtedy to nigdy mu nie zaszkodzi.” (Sahih Muslim 2261,Al- Bukhari 5747,6984)

At Tabari powiedział: Ten Hadis oznacza, że splucie na sucho trzy razy w lewą stronę obraża Szatana, ponieważ to jest jak splunięcie na coś brudnego, kiedy ktoś zobaczy coś lub przypomni sobie o tym, a nie ma nic bardziej brudnego niż Szatan. Powodem dlaczego mamy to robić w lewą stronę a nie w prawą, może być to że Szatan przychodzi do Syna Adama z tego kierunku, nawołując go do nienawiedzenia rzeczy. Al-Hakeem Al Tirmidhi powiedział: Ponieważ splunięcie dosięga twarzy Szatana i pozostawia ślad jak sparzenie. Kiedy spluniesz i szukasz schronienia u Allah, diabelskie podszepty jakie przyniósł zostaną odepchnięte.

  1. Powinno być podkreślone, że nie wszystkie dżiny są brzydkie i ciemne jak są przedstawione w opowiadaniach o opętaniu, co powoduje strach i szkodę.Są Dżiny, które są bardziej pobożne niż ludzie i niektóre dżiny mają promienną wiarę, pobożność i wołają innych do Allah, jak jest powiedziane na początku sury Al-Jinn.

Allah mówi:

{Mów: „Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran, który prowadzi ku prawości; więc uwierzyliśmy w niego
i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu} [72:1-2]

{Oto skierowaliśmy do ciebie pewną grupę dżinów, żeby posłuchali Koranu. A kiedy się tam zjawili; powiedzieli: „Słuchajcie w milczeniu!” A kiedy wysłuchali do końca, zwrócili się do swego ludu, aby go ostrzegać.} [46:29]

Niektórzy z dżinów to pobożni wierzący, niektórzy wołają innych do Allah oraz posiadają wiedzę o Hadisach.

  1. Muzułmanie powinni pamiętać, że dżiny są niższej rangi i mniej zaszczytni niż ludzie, nawet dżiny, które są pobożne.

Allah mówi:

{My obdarzyliśmy szlachetnością synów Adama. My nosiliśmy ich na lądzie i na morzu. My zaopatrzyliśmy ich wspaniałymi dobrami. My wyróżniliśmy ich wielkim wyróżnieniem ponad wielu spośród tych, których stworzyliśmy} [17:70]

{I mężczyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mężczyzn spośród dżinów, a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo.} [72:6]

Ale, jeśli człowiek nie ma wiary (islam,Tawheed), to wierzący dżin jest lepszy niz Kuffaar czy Mushrikeen spośród ludzi.Aqeedat Al-Mumin by Abu Bakr Jaabir Al-Jazaairi,p.228.]

  1. Mamy być bardzo ostrożni w rozpowszechnianiu opowiadań o dżinach.Lepiej jest nie opowiadać o nich. Dżiny mówią wiele kłamstw i nie możemy być pewni, czy dżin mówi prawdę. Dlatego jest lepiej nie opowiadać tych historii. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział:

„Żaden z was nie powinien mówić o tym, jak Szatan bawił się nim w jego śnie.”[Sahih Muslim, 2268]

  1. Ludzie powinni rozumieć, że Allah wyznaczył dla każdego człowieka Anioła opiekuna, aby go chronił.Anioł ten chroni go w dzień i w nocy, przed złem dżinów i złem czegokolwiek co jest ukryte przed nim i co może mu zaszkodzić.

Alla mówi:

{Człowiek ma idących bezpośrednio i przed sobą, i za sobą, którzy go ochraniają na rozkaz Bog} [13:11]

{On posyła ku wam stróżów (aniołów chroniących i zapisujących dobre i złe uczynki)} [6:61]

{Każda dusza ma nad sobą stróża!} [86:4]

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział:

„Sto sześćdziesiąt aniołów zostało wyznaczonych dla człowieka dla jego ochrony przed tym, co nie zostało mu przeznaczone, łącznie z jego oczami, które są chronione przez siedem aniołów jak dzban miodu jest chroniony przed muchami. Jeśli człowiek zostałby pozostawiony samemu sobie nawet na chwilkę, diabły wyrządziłyby mu wielką szkodę.” [Al-Qurtubi, 20/4]


Opracowane na podstawie książki „The Jinn and human sickness. Remedies in the light of the Quraan and Sunnah. Dr. Abu’l Mundhir Khaleel ibn Ibraaheem Ameen

Autor: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *