Dżihad i wojna

Bismillah-Rahmani-Rahiim.

Wszelkie zarzuty które znajdujemy w międzynarodowych środkach masowego przekazu, jakoby islam to religia głosząca agresję, ekstremizm, fanatyzm i terroryzm są oskarżeniami absolutnie nieusprawiedliwionymi, nieposiadających żadnych podstaw w islamie. Wręcz przeciwnie, islam jest religią miłosierdzia i sprawiedliwości.

.


Prawa niemuzułmanów w Islamie

Islam nie tylko nakazuje, aby innowiercy mieli zapewnioną wolność do praktykowania swojej wiary, ale także wymaga, żeby byli traktowani sprawiedliwie jak każdy inny człowiek. Prorok ostrzegł nas przed jakimkolwiek wykorzystywaniem czy znieważaniem niemuzułmanów w islamskim społeczeństwie.Czytaj wiecej


Dlaczego Bóg nakazał muzułmanom walczyć ?

Wyjaśnienie wersetu : „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni”. Koran 9:29 Czytaj wiecej


Czy islam rozprzestrzenił się za pomocą miecza?

Muzułmanie nigdy nie zmusili żadnego żyda ani chrześcijanina do przyjęcia islamu, a Omar bin Al Khattab, drugi prawowierny kalif, zapewnił ludności Jerozolimy, że ich życie, ich kościoły i krzyże nie zostaną zniszczone na rzecz islamu. Prorok Muhammad (pokój z Nim) po emigracji z Mekki, zapisał w pierwszej konstytucji Medyny, że żydzi byli ludnością mieszkającą wraz z muzułmanami i że uznał ich prawo do wyznawania ich wiary. Czytaj więcej


Islam i wojna oraz główne czynniki rozpowszechniania sie islamu

Islam spotyka się z krytyką ze względu na to, że dopuszcza wojnę prowadzoną w celu położenia kresu panowania niesprawiedliwości i tyranii, a przez to wybawienia prześladowanych i ustanowienia środowiska społeczno-politycznego, w którym islam i inne religie mogą być praktykowane w sposób swobodny. Ta krytyka jest niesprawiedliwa, gdyż opiera się na takiej samej argumentacji, jak gdyby to islam wprowadził wojnę do dziejów ludzkości. Czytaj więcej


Jaka jest prawda o muzułmańskich wojnach (dżihadzie) ?

Świat źle zinterpretował walkę muzułmanów wobec agresji jako świętą wojnę. Prawda jest taka że islam nie uznaje pojęcie „święta wojna”. Islam uznaje wojnę jako sprawiedliwą bądź też niesprawiedliwą. Słowo „dżihad” pochodzi od terminu ‘juhd’, co oznacza „dokładanie starań, podejmowanie największego wysiłku” i dzieli się na dwa rodzaje wysiłku: duchowy i walkę w wojnie usprawiedliwionej i sprawiedliwej. Czytaj więcej


Relacje muzułmanów z niemuzułmanami – jakie powinny być zgodnie z Koranem i sunną

Islam jest religią, która obejmuje każdą część ludzkiego życia ustanawiając dla nich określone wytyczne. Zalecenia te opierają się na głównej zasadzie, która idealnie komponuje się z podstawowymi regułami pozostałych aspektów życia człowieka i współgrając z nimi daje do zrozumienia, że jest tylko jeden Stwórca i jeden doskonały prawodawca. Podstawa ta zwykle funkcjonuje jako coś w rodzaju osi wokół której poruszają się pozostałe normy postępowania oraz reguły życia. Należą do nich również relacje wyznawców islamu z innowiercami. Czytaj wiecej


Co Islam mówi o Terroryźmie?

Jedną z charakterystycznych cech czasów, w których żyjemy jest przytłaczająca obecność przemocy w naszych społeczeństwach. Czy jest to bomba wybuchająca na rynku lub porwanie samolotu, gdzie niewinni ludzie są przetrzymywani w celu osiągnięcia celu politycznego, żyjemy w czasach w których manipulowanie i utrata życia niewinnych ludzi stała się powszechna. Czytaj więcej


Jihad w Islamie i jego zasady

Dosłowne znaczenie słowa JIHAD TO staranie, wysiłek, aby osiągnąć zamierzony cel, natomiast znaczenie Koraniczne to walka z samym sobą, ze swoimi słabościami i swoimi pieniędzmi w sprawie Boga. Czytaj więcej