Dzieci Izraela wspomniani w Koranie

W Koranie znajdziemy wiele wzmianek o Dzieciach Izraela. W rzeczywistości znaczna część Koranu składa się z historii o Mojżeszu ( niech spoczywa w pokoju ) i Banu Izraela ( Dzieci Izraela), gdzie Allah opowiada ich historię, omawiając próby wiary, jak i zbrodnie. Jednak ze względu na obecną sytuację polityczną wielu muzułmanów ma tendencję do wrzucania wszystkich Żydów do jednego worka, klasyfikując ich jako “złych” z natury, powołując się na Słowa Allaha.

Od nich dowiadujemy się min.: Koran mówi, że Żydzi zawsze zabijali swoich proroków i robili shirk ( szirk to oddawanie czci czemuś / komuś innego, niż Allah, a także wiara w moc ochronną amuletów, sporządzanie posążków ), a do tego zniekształcili swoje religijne pisma i odmówili zaakceptowania Proroka Mahometa wiedząc, że jest Wysłannikiem. Są źli do szpiku kości – wystarczy spojrzeć na to, co robią naszym siostrom i braciom w Palestynie!

Rzućmy okiem na fakty, i ile z tych argumentów jest prawdą,i co tak naprawdę Koran mówi o Dzieciach Izraela!

Pochodzenie Banu Izraela

Izrael to zamienne imię Proroka Jakuba, a jego 12 potomków dało początek 12 plemionom, które określamy nazwą Dziećmi Izraela. Po tym jak Prorok Jakub został ministrem Egiptu, cała jego rodzina tam wyemigrowała. A więc początek Narodu Wybranego ma miejsce w tym państwie. Żyli tam spokojnie, aż Faraonowie wzięli ich do niewoli, traktując gorzej, niż zwierzęta. Ich dzieci zabijano, a kobiety gwałcono. Allah wielokrotnie wspomina o tych okrutnych wydarzeniach. Mówi:

“ (…) W tym jest dla was wielkie doświadczenie od waszego Pana. “ 2:49

Wówczas Prorok Mojżesz wybawił Dzieci Izraela z rąk okrutnego faraona. I znów ta historia jest opowiedziana w Koranie w kilku miejscach:

“ (…) I spełniło się bardzo piękne słowo twego Pana na synach Izraela, ponieważ oni byli cierpliwi! A zniszczyliśmy całkowicie to, co budowali Faraon i jego lud, i to, co oni wznosili.” 7:137

Dzieci Izraela wycierpieli niewyrażalne tortury, znosząc to wszystko, pozostali przy tym wierni Bogu. Allah uhonorował ich, wybierając spośród swoich wszystkich sług.

“ Daliśmy synom Izraela Księgę, mądrość i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy. “ 45:16

Dlaczego Allah uczynił ich Narodem Wybranym, skoro według wielu to nikczemni ludzie?

Fakt ten tylko dowodzi, że było w nich coś wyjątkowego. Nasz Stwórca podkreślił tą kwestię w następującym wersecie:

“ I wybraliśmy ich świadomie, ponad światami. “ 44:32

Jak wiemy, wszyscy posłańcy Allaha byli muzułmanami ( poddanymi Jednemu Bogu ). Jednak wielu z nas zapomina, że większość proroków po Abrahamie, Izaaku i Jakubie, było pochodzenia żydowskiego: Dawid, Salomon, Jan Chrzciciel, Zachariasz, Jezus i wielu innych. Na pewno byli wzorami do naśladowania ( niech pokój będzie z nimi wszystkimi). 

Przestępcy pośród Ludu Izraela wymienieni w Koranie

Byli jednak i tacy pośród nich, którzy popełniali shirk, zabijali proroków i naruszali pisma święte, wprowadzając zmiany sprzeczne z tym, co przekazał im Allah. Czytamy w Koranie:

“ Ci spośród synów Izraela, którzy nie uwierzyli, zostali przeklęci ustami Dawida i Jezusa, syna Marii. Tak było, ponieważ oni się zbuntowali i popełniali przestępstwa. “ 5:78

A więc to nie wszyscy grzeszyli i dokonywali haniebnych wykroczeń, a tylko pewne grupy ludzi pośród Dzieci Izraela.

Dzieci Izraela w Medynie w czasach Proroka Mahometa

Przed pojawieniem się ostatniego Proroka wszystkie żydowskie święte pisma zostały skażone, zmienione, zagubione, po czym “odnalezione” w Świątyniach po stu latach, i to wielokrotnie. Są to fakty uznane nawet przez historyków. Rabini mieli wyłączny wgląd we wszystkie pisma święte i tylko oni zarządzali sprawami religijnymi w swoich społecznościach – w rzeczywistości to oni podejmowali decyzje, co jest dobre, a co nieodpowiednie dla nieświadomych ich wpływów mas. Kontrolowali i mamili wiernych dla własnych korzyści. Kiedy na horyzoncie pojawił się Prorok, rabini czuli zagrożenie utraty władzy i wpływów, więc nastawiali wiernych przeciwko niemu. Byli wśród nich również wyjątki. W Medynie mieszkali ludzie żydowskiego pochodzenia, w tym nawet jeden Rabin, którzy przyjęli islam i stali się towarzyszami Proroka. Jedna z Matek Wierzących ( określenie żon Wysłannika ) była pobożną Żydówką, która nawróciła się na islam i poślubiła Mahometa.

Okupacja Palestyny

Ludzie, którzy prześladują palestyńskich muzułmanów nie są jedynymi Żydami na świecie. Są to grupy, którzy nazywają siebie “syjonistami”. Przed ich pojawieniem się w Palestynie, nie odnotowano na kartach historii żadnych walk pomiędzy Dziećmi Izraela a muzułmanami przez 14 000 lat. Ci Syjoniści byli wrogo nastawieni do Żydów, którzy pragnęli pokoju. W obecnych czasach nadal jest bardzo wielu Żydów, którzy nie popierają państwa Izrael i jego wrogich działań.

Dlaczego Dzieci Izraela są tak często wspominane w Koranie?

Powodem jest fakt, że ich postawa i bogobojność jest najbliższa wartościom muzułmanów. Są też naszymi biologicznymi, geograficznymi i duchowymi kuzynami. Wiele ich błędów jest mocno podkreślona w Koranie. Czemu? Abyśmy wyciągnęli wnioski i nie powielali tych samych grzechów.

Czy nie ma wśród nas takich, którzy twierdzą, że są muzułmanami, a czczą groby? Czy nie ma i takich, którzy naginają religijne prawa i przypisują kłamstwa Koranowi? Czy nie ma wśród nas takich muzułmanów, którzy uciskają i gnębią innych braci i siostry ? A czy też i muzułmanie nie są poniżani na całym świecie z powodu tego, co inni sobie nagrabili? Zostaliśmy wybrani przez Allaha tak samo jak Dzieci Izraela i popełniamy te same błędy, przez które możemy utracić łaskę Stwórcy.

Sam fakt, że Żydzi są tak często wspominani w Koranie powinien nam dać do myślenia. Allah pragnie, abyśmy zwracali się do Żydów, kierując nasze dawah w ich stronę, dając im Koran, zamiast bazować na stereotypach powielanych na ich temat.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy równi w oczach Allaha, a jedyną rzeczą, która czyni ludzi lepszymi nad innymi jest bogobojność.

Tłumaczenie: Wiktoria Oszczanowska

Źródło: http://aboutislam.net

Korzystano z przekładu Józefa Bielawskiego / [źródło: PIW, Warszawa 1986]

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.