Dlaczego Prorok Muhammad miał tak wiele żon ?

PYTANIE

Mam pytanie odnośnie małżeństwa i żon Proroka. Dlaczego Muhammad miał 9 żon, skoro Islam zezwala na maksymalnie 4 oraz nawet nie zachęca do poligamii ? Ponadto jedna z jego żon miała tylko 7 lat, kiedy ją poślubił, a 9, gdy małżeństwo zostało skonsumowane. To wydaje mi się pewnego rodzaju molestowaniem dziecka ! Jedno z jego dzieci nie było zrodzone przez jedną z jego żon, lecz- cytując z waszej strony- od jego mienia/ własności, które posiadał. Dlaczego kobieta jest nazywana mieniem ? Czy jest to konkubina ? Dlaczego Muhammad miał pozamałżeński stosunek seksualny ? Czy 9 kobiet nie było dla niego wystarczająco ? Jego własny styl życia wydaje się być sprzecznym    z naukami Islamu odnośnie małżeństwa i kobiet.   Amy.


Salam Amy,

Dziękuję za twoje pytanie. Temat kobiet jest często poruszany podczas omawiania Islamu, z powodu ich statusu i – jeśli nie jest on przeanalizowany dogłębnie i obiektywnie – jest poważnie źle zrozumiany. Poprzez takie nieścisłe przypuszczenia, Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z Nim) jest często oskarżany o praktykowanie i zachęcanie do niesprawiedliwego traktowania kobiet, podczas gdy prawda jest zupełnie inna.

Jestem zadowolony z twojej ciekawości i dociekliwego usposobienia, mających na celu rozjaśnienie prawdziwego wizerunku tego wspaniałego człowieka. Przyjrzyjmy się obiektywnie jego życiu, aby przeanalizować czy Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z Nim) był takim kobieciarzem. Najpierw jednak wróćmy głębiej do historii, by przyjrzeć się życiu domowemu innych proroków poprzedzających Muhammada(niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z Nim) oraz tym, co ich Święte Księgi mówią o ich postawie w kwestii poligamii.

Inni prorocy także praktykowali wielożeństwo

Fakt, iż tylko Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z Nim) jest posądzony o poligamie jest raczej zadziwiający, jako że poprzedzający go prorocy także cieszyli się tym przywilejem. Żony i konkubiny tychże proroków były nawet bardzo liczne ! Tora, Biblia i Koran mówią o niektórych z nich ; reszta nie jest wspomniana, więc nie mamy wiedzy na ten temat. Do tych, którzy praktykowali poligamie możemy zaliczyć proroka Abrahama, Jakuba, Dawida oraz Salomona. Święte Pisma mówią o poligamii jako o ‘’łasce ‘’ danej im przez Pana.

Pierwsza Księga Królewska 11 :1-3 wskazuje, iż Król Salomon miał 700 zon i 300 konkubin ! Przy zawieraniu przymierzy w dawnych czasach zwyczajem było, by mniej ważny król oddawał do zamążpójścia swoje córki potężniejszemu królowi. Za każdym razem, gdy zawierano nowy układ polityczny, Salomon ’’nabywał’’ następną żonę. Zony te były uważane za oznaki przyjaźni i pieczętowały stosunki pomiędzy dwoma królami.

Święte Pisma wskazują, ze Dawid także nabywał żony i konkubiny, błogosławieństwa dane Dawidowi, w tym jego zony, zostały mu dane jako wynik Bożej łaski (2 Sm. 5 :12-13 ; 12 :8 ; Nauki i Przymierza 132 :39). Zapisy pism mówią, że Bóg nakazał niektórym swoim starożytnym świętym praktykować wielożeństwo. Abraham, Izaak i Jakub – miedzy innymi (Nauki i Przymierza 132)- dostosowali się do tej szlachetnej, wywyższającej zasady. Cala historia starożytnego Izraela była jedna z tych, w których mnogość zon była akceptowanym i zaaprobowanym przez Boga nakazem małżeństwa. Ci, którzy, na rozkaz Boga, poddali się temu nakazowi i żyli według praw i warunków odnoszących do tej kwestii, zyskali dla siebie życie wieczne w najwyższym z niebios (Mormon Doctrine of Plural Marriage, str. 578).

Islam nie ustanowił poligamii, lecz tylko ją uregulował- na korzyść kobiet !

Z powyższych faktów możemy jasno dostrzec, ze prorokom, łącznie z Muhammadem, wolno było mieć więcej zon niż ich zwolennikom, nie tylko z ‘’cielesnych ‘’ powodów, lecz z powodów politycznych i religijnych powiązanych z ich misja. W konsekwencji bezpodstawnym jest dziwienie się dlaczego muzułmanie nie mogą poślubić 12 żon jak ich prorok, tak samo jak bezpodstawnym jest zastanawianie się dlaczego Żydzi i Chrześcijanie nie mogą zawierać małżeństwa z 700 kobietami jak ich prorocy. Islam nie ustanowił poligamii, Islam tylko uczynił ja bardziej ludzka, wprowadzając równe prawa dla wszystkich żon. (Pomimo tego muzułmanki nie są zmuszone do zaakceptowania tego i w kontrakcie małżeńskim mogą umiejscowić warunek przeciw poligamii kobieta w kontrakcie małżeńskim może zaznaczyć, ze w razie gdy jej mąż poślubi następną kobietę, być może zażąda rozwodu- wówczas nie będzie musiała zwracać mahru) [przyp.tlum].

Koran jest jedyną Świętą Księgą, która mówi : ’’poślub tylko jedną’’ 

Wizerunki ‘’szejków z haremami’’ nie są zgodne z Islamem, jako że w rzeczywistości generalna regułą w Islamie jest monogamia, a nie poligamia. W Koranie Allah mówi :

« […] Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne- z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, ze nie będziecie sprawiedliwi to żeńcie się tylko z jedną [… ] «  (Sura An-Nisa, 4 :3).

Poligamia w Islamie nie jest zalecana ; jest tylko dozwolona pod pewnymi warunkami i wytycznymi. Zezwolenie na praktykowanie poligamii nie jest powiązane ze zwykłym zadowoleniem namiętności. Jest raczej związane ze współczuciem w kierunku wdów i sierot. Przed objawieniem Koranu nie było żadnego ograniczenia w poligamii. Islam ustanowił limit- maksymalnie 4 żony, zezwalając mężczyźnie na poślubienie więcej niż jednej żony tylko pod pewnymi warunkami. Allah zwraca uwagę :

« Wy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla każdej z waszych kobiet, nawet gdybyście chcieli […] «  (Sura An-Nisa, 4 :129).

Tak wiec poligamia nie jest reguła, lecz wyjątkiem.

Dlaczego wyjątek poligamii jest dozwolony w Islamie ?

Wyjątek jest ustanowiony z wielu powodów, lecz odnieśmy się tutaj do jednego, odpowiadając na twoje pytanie dlaczego Muhammad miał ‘’pozamałżeński stosunek seksualny’’.

W zachodnim społeczeństwie powszechne jest dla mężczyzny posiadanie kochanek lub licznych relacji pozamałżeńskich. Kobiety w tym przypadku są zredukowane jedynie do obiektów seksualnych bez żadnych praw, będąc zazwyczaj na przegranej pozycji w takich związkach. To samo społeczeństwo nie potrafi jednak zaakceptować mężczyzny mającego więcej niż jedna żonę, gdzie kobiety zachowują swoje prawa i mogą prowadzić honorowe, godne i szanowane życie.

Gdyby na przykład każdy dorosły Amerykanin ożenił się tylko z jedna kobieta, nadal byłoby ponad 25 milionów kobiet w Stanach Zjednoczonych, które nie byłyby w stanie mieć mężów, do tego weźmy pod uwagę także, ze –według ostatnich statystyk- 10 procent amerykańskich mężczyzn  to homoseksualiści. Daje to prawie 30 milionów kobiet nie mających możliwości, aby mieć męża !

Zatem jedyna opcja dla kobiet, które nie mogą znaleźć małżonka jest albo poślubienie żonatego mężczyzny, albo stanie się ‘’publiczna własnością’’. Islam daje kobietom honorowa pozycje poprzez dozwolenie pierwszej opcji oraz zakazanie tej drugiej. W końcu jednym z powodów, dla których Islam zezwolił na ograniczona poligamie jest ochrona skromności kobiet !

Proste podejście Islamu w rozwiązywaniu problemów

W Islamie problemom powinno się stawiać czoła i rozwiązywać, a nie ignorować. Więc, zamiast wymagać hipokratycznej uległości, Islam dostarcza legalne, właściwe i ‘’czyste’’ rozwiązania na problemy indywidualne oraz problemy całych społeczeństw. Bez wątpienia druga żona prawowicie poślubiona i dobrze traktowana jest lepszym rozwiązaniem niż posiadanie kochanek, które nie maja żadnych praw. Poprzez realny przykład Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z Nim) jako przewodnik Muzułmanów ustanowił reguły do wdrożenia dla tego aspektu relacji międzyludzkich, aby nie pozostawić niczego na spekulacje.

Etapy życia małżeńskiego Proroka

Po pierwsze pamiętajmy, ze Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z Nim) wiódł życie oparte na minimalnych potrzebach. Jego żony nie marnowały bezczynnie czasu w jakimś luksusowym haremie, lecz prowadziły życie odznaczające się praca i poświęceniem, podczas gdy on był przeważnie zajęty, z dala od domu, spełniając swoje liczne obowiązki jako prorok. Zatem oczywistym jest, ze pożądanie nie było czynnikiem zawierania małżeństw, jako że nie bywał w domu większość czasu. Co więcej, większość jego małżeństw zostało zawartych w wieku, kiedy pożądanie nie jest ważnym czynnikiem w życiu żadnego mężczyzny :

1.Pozostał nieżonaty aż do wieku 25 lat ;

2.Od wieku 25 lat do lat 50 był wierny tylko jedynej żonie, Hadidży, która była matka wszystkich jego dzieci z wyjątkiem jednego. Hadidża, starsza od niego o 15 lat, miała dzieci z poprzednich małżeństw. Była jego największym sprzymierzeńcem, gdy otrzymał wezwanie od Boga w wieku 40 lat, aż do momentu swojej śmierci, gdy Prorok miał lat 50. Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z Nim) kochał ją aż do końca swoich dni i często opowiadał o życiu z nią z wielka nostalgia.

3.Pomiędzy 50 a 52 rokiem życia pozostał nieżonaty,opłakując swoja ukochana zmarła żonę. Żył wraz ze swoimi córkami.

4.Pomiędzy 53 a 60 rokiem życia poślubił wszystkie pozostałe żony z wielu szlachetnych powodów wyszczególnionych poniżej. Jest niewyobrażalnym, by mężczyzna nagle stal się pożądliwy w tym wieku, zwłaszcza, ze ciągle podróżował, mając nieustannie czyhających na niego wrogów, żadnych jego krwi.

5.W wieku 60 lat Allah objawił mu werset zabraniający mu poślubiania następnych kobiet aż do jego śmierci ,która nastąpiła w wieku lat 63. Koran mówi :

«  Ponadto nie wolno już tobie brać innych kobiet, ani tez zamieniając je na żony […] «(Sura Al-Ahzab 33 :52)

Powody zawierania małżeństw przez Proroka

Możemy klasyfikować jego małżeństwa ze względu na dwa aspekty jego osobowości :

-Muhammad, mężczyzna, który potrzebował kochającej żony, dzieci i stabilnego ogniska domowego, wiec poślubił Hadidże i pozostał tylko z nią przez 20 lat, aż do jej śmierci

-Muhammad Prorok, który poślubił inne żony z powodów związanych z jego obowiązkiem dostarczenia światu Bożego przesłania. Te szczególne kobiety były starannie wybrane, a nie przypadkowo ‘’nabyte’’ z cielesnych pobudek, jak zasugerowałaś. Oto niektóre powody, dla których Muhammad się żenił :

1.Aby przekazywać Islam następnym pokoleniom jako spuściznę

Prorok Muhammad jest jedynym prorokiem bez żadnej prywatności i ze skrupulatnie zachowana tradycja w mowie i czynach z najdrobniejszymi szczegółami z jego publicznego i prywatnego życia. Zachowane w bystrych umysłach jego zon, przekazy te stanowią przewodnik codziennego życia dla Muzułmanów do naśladowania aż do końca czasów. Fakt, ze Islam został rozprzestrzeniony poprzez kobiety i zachowany w ich sercach jest wielkim zaszczytem dla kobiet tej Ummy. Zbiory autentycznych hadisów zawdzięczają ponad 3 tysiące przekazów i tradycji Proroka jego żonom.

2.Aby utwierdzić stosunki tworzącego się narodu

W plemiennym społeczeństwie powszechne było zawieranie przymierzy poprzez zawieranie małżeństw miedzy osobami z różnych plemion. Najbliżsi towarzysze Muhammada w późniejszym czasie zostali kolejno czterema kalifami, którzy zaprowadzili Islam do punktu kulminacyjnego. Dwóch z nich było ojcami jego zon (Aisza była córka Abu Bakra, a Hafsa córka Umara). Pozostali dwaj poślubili jego córki (Utman ożenił się kolejno z Rukaja i Zainab, a Ali z Fatima).

3.Aby nauczyć Muzułmanów współczucia w stosunku do kobiet

Nauczył nas bycia współczującymi nie tylko w stosunku do młodych i pięknych dziewic, ale bardziej do słabych i pozbawionych środków do życia wdów, rozwódek, sierot oraz kobiet w podeszłym wieku. Islam uczy, ze o kobiety należy dbać, szanować je i chronić. Nie można je opuszczać, skazując je tym samym na ciężkie życie w samotności podczas, gdy zdolni do opieki nad nimi mężczyźni tylko im współczują i nie robią nic, aby pomoc, lub- co gorsza- wykorzystują ich słabość, by użyć je jako kochanki.

4.Aby zaoferować Muzułmanom wzór do naśladowania po wsze czasy

Choć wiele kobiet często zwracało się do Muhammada proponując mu małżeństwo, on grzecznie odrzucał ich propozycje. Większość jego żon po śmierci Hadidży było w podeszłym wieku, były pozbawione urody i uprzednio zamężne, z wyjątkiem Aiszy, która była jedyna młoda dziewica. Prorok poślubiał kobiety innych nacji i religii ; niektóre były córkami jego największych wrogów, a jego małżeństwo z jedna kobieta podarowało Islam całemu jej narodowi. Bez względu na jego neutralne uczucia w stosunku do wielu z nich, był on wzorowym przykładem jednakowej sprawiedliwości i uprzejmości skierowanej do nich i nigdy nie dyskryminował żadnej z nich.

Kim były żony Proroka ?

Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) miał 12 żon w całym swoim życiu. Gdy zmarł, miał ich 9. Wszystkie żony maja bardzo wyjątkowa pozycje w sercach Muzułmanów, są uważane za ‘’Matki wierzących’’, jak wskazuje Koran, i są one źródłem ogromnej ilości mądrości, której nauczyły się podczas życia u boku tak wspaniałego człowieka. Być może chciałabyś poszukać trochę na ten temat, by poznać ich piękne historie, wiec oto ich imiona : Hadidża bint Khuailid, Sada bint Zam’ah, Aisza bint Abi Bakr, Hafsa bint Umar ibn Al-Khattab, Zainab bint Khuzaima, Umm Salama, Zainab bint Zahsz, Zuwairija bint Al-Harith, Umm Habiba, Safija bint Hujaj ibn Akhtab, Maimuna bint Al-Harith, Maria Koptyjka.

Czy możemy uważać jego małżeństwo z Aisza za przypadek molestowania dziecka ?

Aby odpowiedzieć na twoja spekulacje, kontynuujmy nasza obiektywna podróż w przeszłość. Oczywiste jest, ze gdy cofamy się w czasie o 1400 lat, by zbadać styl życia, którego nigdy nie doświadczyliśmy, niesprawiedliwe jest aplikowanie naszych obecnych standardów, posłuchajmy wiec ekspertów. Autentyczne zapisy historyczne dowodzą, że tradycje społeczne tamtejszego czasu i miejsca – niezależnie od religii- uważały Arabki za kobiety od pojawienia się pierwszej miesiączki. Zwyczajem było oddawanie córek do zamążpójścia w tym wieku. To było praktykowane przez wszystkich mieszkańców Arabii przed Islamem : pogan, niewierzących, Żydów i innych. Jest faktem, ze pierwsza miesiączka u kobiet żyjących w gorących klimatach zaczyna się znacznie wcześniej niż u kobiet zamieszkujących chłodne klimaty, tak wiec kobiety w Arabii dojrzewały wcześnie, w wieku 8 lub 9 lat ; również starzały się wcześniej niż inne kobiety. Niedostrzeganym faktem jest, iż zanim Aisza wyszła za mąż za Muhammada, była zaręczona z niewierzącym Zubairem ibn Mus’ab ibn Adi. Jej narzeczony zerwał zaręczyny z powodu różnic religijnych. Później nastąpiły jej zaręczyny z Prorokiem.

Wielka mądrość w wyborze Aiszy jako młodej żony

Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) pochodziła z domu słynącego z nauki i zapamiętywania wielkiej ilości wiedzy ; jej ojciec był żywą encyklopedia arabskich plemiennych rodowodów oraz poezji. Aisza odziedziczyła jego zdolności, a w swoim młodym, inteligentnym i otwartym umyśle zachowała cenna część Islamu, którego nauczyła się podczas siedmiu lat małżeństwa i przez 47 lat po śmierci Proroka uczyła tysiące mężczyzn na całym świecie ich religii, jako, ze nauczyła się jej bezpośrednio od Muhammada. Az do dziś jest zaliczana do najbardziej wybitnych uczonych Islamu oraz darzona wyjątkowo dużym szacunkiem przez wszystkich muzułmanów, tak samo jak ‘’ukochana Proroka’’, który często ja wspominał, jako osobę najbardziej na świecie przez niego kochana. To z nią stworzył wzór ogniska domowego, byśmy starali się go naśladować po wsze czasy.

Czy Maria Koptyjka była niewolnicą, konkubina czy żona Proroka ?

Niewolnictwo istniało już długo przed Islamem. Był to system, w którym człowiek schwytany w wojnach lub porwany mógł był sprzedawany jako mienie. Ten termin tyczył się do obu płci, a nie tylko do kobiet. W niektórych kulturach niewolnicy byli uważani za podludzi i brutalnie traktowani. W Europie na przykład, Rzymianie rzucali chrześcijańskich niewolników na pożarcie lwom podczas, gdy publiczność weseliła się z tego widoku ; sadzono, ze niewolnice nie maja duszy i były one bezlitośnie torturowane ; niewolnicy żyli w poniżających warunkach ; obie płcie były zmuszane do oferowania usług seksualnym swoim panom ; i jako ‘’mienie’’ nie mieli własnego wyboru, wolnej woli ani żadnych praw.

Islam rozpoznał prawa człowieka w stosunku do niewolników i namawiał muzułmanów, żeby ich uwalniali. Islam zakazał cudzołóstwa i homoseksualizmu oraz zabronił zmuszania niewolnic do aktów seksualnych wbrew ich woli. Islam zachęcał, by ich kształcić, uwalniając, prawnie poślubiać i dawać im ich moralne i finansowe prawa. Nagroda za to – jak wspomniane w hadisie Proroka- jest życie wieczne w raju.

Maria (niech Allah będzie z niej zadowolony) nie była konkubina ; była to niewolnica posiadana przez chrześcijańskiego gubernatora Egiptu, który zaoferował Prorokowi ja i jej siostrę Sirin- pośród innych prezentów- jako ‘’dar dobrej woli’’ w odpowiedzi na wysłanników Proroka zapraszających go do przyjęcia Islamu. Podczas podróży z Egiptu do Medyny Maria z ciekawości chciała nauczyć się czegoś o jej nowym ‘’panu’’ i słuchała, jak jego towarzysze mówili o nim. W rezultacie została muzułmanka przed spotkaniem Muhammada. Opinie uczonych co do jej późniejszego statusu różnią się. Oto opinia, która podzielam :

Jeden z wybitnych uczonych uniwersytetu Al-Ahzar, szich Abdul Majid Subh stwierdza :

‘’ Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z Nim) zamiast nabywać konkubiny, wchodził w prawowite związki małżeńskie oparte na powodzie i mądrości. Maria Koptyjka została mu ofiarowana jako dar, lecz zamiast uczynić z niej konkubinę, Prorok poślubił ją, podnosząc tym samym jej status ’’.

Prawa kobiet w Islamie przewyższają nowoczesne systemy

Jeśli kobiety w dzisiejszym muzułmańskim świecie nie maja należytych im praw, to nie dlatego, ze Islam nie dal im praw. Obce tradycje przyćmił nauki Islamu, albo poprzez ignorancje, albo poprzez wpływ kolonializmu. Większość tak zwanych nowoczesnych reform co do statusu kobiet pojawiło się po tym jak Zachód opuścił religie na rzecz świeckości. Ci na Zachodzie, którzy twierdza, iż podążają za tradycja judeo- chrześcijańską, tak naprawdę podążają za wartościami liberalizmu.

W Anglii i Stanach Zjednoczonych jeszcze mniej niż 50 lat temu kobieta nie mogła kupić domu czy samochodu bez współpodpisu jej opiekuna płci męskiej. W przeciwieństwie, prawo islamskie zagwarantowało kobietom ponad 1400 lat temu prawa, o których nie słyszano na Zachodzie aż do 20 wieku.

Liczne wersety Koranu oznajmiają, iż mężczyzna i kobieta są równi w oczach Allaha ; jedyna rzeczą, która rozróżnia ludzi w Jego oczach jest ich poziom bojaźni Bożej.

Islam naucza, ze kobieta jest pełna osoba w świetle prawa i jest duchowo równa mężczyźnie. Kobiety maja prawo do posiadania własności, do prowadzenia interesów i do otrzymywania równej płacy za prace, co mężczyźni. Kobiety mogą same dysponować swoimi dobrami. Nie mogą być wydawane za mąż wbrew swojej woli i maja prawo do zachowania swojego nazwiska po zamążpójściu. Maja prawo do dziedziczenia majątku i do rozwiązania małżeństwa w przypadku zaniedbań lub złego traktowania. Islam nie uważa kobiety za złe kusicielki, a co za tym idzie, nie wini kobiety za grzech pierworodny (doktryna, która Islam odrzuca). Kobiety w Islamie biorą udział we wszystkich formach czci, w których uczestniczą mężczyźni.

Misja Proroka Muhammada powstrzymała wiele okropnych praktyk wymierzonym przeciwko kobietom, obecnych w tamtych czasach. Prorok ujarzmił nieograniczoną i nie mającą żadnych restrykcji poligamie wśród ówczesnych Arabów i ustanowił wiele przepisów w celu ochrony dobrobytu kobiet. W swoim ostatnim kazaniu, tylko na kilka tygodni przed śmiercią, podsumował dla wierzących nauki Islamu w ostatecznym pożegnaniu. Jego ostatnimi słowami były : ‘’Bądźcie dobrzy względem kobiet ‘’.

Dziękuje Tobie.

Sahar El-Nadi

Tłumaczenie: Renata

Autor

Komentarze

    Ja

    (13 sierpnia 2020 - 15:04)

    Prorok miał 1 żonę.Tą pierwszą była 2 połowa serca którą stracił …matkę i 1.żonę…Czuł i widział jak bardzo dziewczynka która traci przez nienawiścć , agresję przez ich uległość nad zwierzęcym instytutem władzy i instynktu …chronił dziecko…3…Matka która przeżyła śmierć syna..4….Kazda z ,,żon,,to miłość Proroka….ale każda inna.Tylko Bóg może je 4 kochać identyczną miłością.Dać równą.Dlatego pyta czy potrafisz?….

Skomentuj Ja Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.