Dhikr

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Wspominanie Allah

Muzułmanie zdają sobie sprawę, że Islam jest czymś więcej niż religią, jest to sposób na życie. Wymagania, oczekiwania i korzyści z bycia Muzułmaninem wynikają w znacznym stopniu od naszej zdolności do czczenia Allah i wspominania Go stale. Aspekt Zikru, wspominania Allah, jest tym “co odróżnia żywych od martwych” (Bukhari). Czytaj więcej


Suplikacje – Dua

Wysłannik Allaha, pokój i błogosławieństwo Allaha z nim, powiedział, że Bóg polecił Prorokowi Janowi, synowi Zachariasza, aby postępował według pięciu przykazań i wzywał do nich swój lud, a jedno z nich brzmiało następująco.. Czytaj więcej


Kolekcja 40 krótkich Dua z Koranu


Dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze Dua?