SPOJRZENIE W ISLAM

Bismillah-Rahmani-Rahiim

 


IDEOWE PODSTAWY ISLAMU


Islam Prawdziwa Religia

Pierwszą rzeczą, z którą powinniśmy się zapoznać jest znaczenie słowa “islam”. Słowo to nie pochodzi od imienia osoby jak to jest w przypadku chrześcijaństwa (od Jezusa Chrystusa, pokój z nim), buddyzmu (od Gotamy Buddy), konfucjanizmu (od Konfucjusza), czy marksizmu (od Karola Marksa). Islam nie pochodzi tez od nazwy plemiennej jak judaizm (od plemienia Judy), czy hinduizm (od Hindusów). Islam jest prawdziwą religią Boga (po arabsku: Allaha), a jego nazwa odzwierciedla główną zasadę tej religii, oznacza bowiem całkowite podporządkowanie się woli Boga. Czytaj wiecej

Koncepcja Boga w islamie

Idea Jedynego Prawdziwego Boga to odbicie wyjątkowego konceptu, jaki islam łączy z Bogiem. Dla muzułmanina Allah jest Wszechmogący, jest Stwórcą i Podtrzymującym świat. Jest On do nikogo niepodobny, niczego nie można z Nim porównywać. Czytaj wiecej

Czym jest wiara -iman ?

Ibn Umar powiedział: „Na Tego, w Którego Ręce jest dusza Ibn Umara! Jeśli ktoś miałby złota jak góra Uhud, i wydał wszystko na drodze Boga,  Bóg nie przyjąłby tego, jeśli nie wierzyłby on w qadar (przeznaczenie)”. Potem wyrecytował słowa Proroka na dowód.. Czytaj wiecej

Definicja monoteizmu i znaczenie nie ma boga poza Allahem

Należy zdać sobie sprawę z istoty oraz powagi tawhid – wyznawania monoteistycznej wiary w Jedynego Boga, islamu, są to najistotniejsze kwestie dla człowieka. Wiara w Jedynego Boga nazywana jest monoteistyczną (arab. tawhid) i opiera się na kulcie i czci tylko i wyłącznie Jedynego Boga, Stwórcy Wszystkiego. Czytaj wiecej

Twój ubiór

Ubrania muzułmanów powinny być porządne i czyste, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z innymi ludźmi lub wykonuje się modlitwę. Czytaj wiecej

 


TERMINOLOGIA


Ahkam

Aqeeda

Braterstwo

Haya

Ihlas

Ibaadah

Sabr

Życie


ŚMIERĆ ORAZ POGRZEB


Muzułmanie wierzą, że obecne życie jest tylko próbą przygotowania do następującego po śmierci królestwa wiecznej egzystencji. Podstawowe zasady Islamu zakładają wiarę w: Dzień Sądu, Zmartwychwstanie, Niebo i Piekło.

Gdy muzułmanin(ka) umiera jest umyty(a) najczęściej przez członka rodziny, potem odziany(a) w czyste i białe sukno a następnie pochowany(a) i pożegnany(a) prostą modlitwą. Ceremonia pogrzebowa odbywa się raczej w dniu śmierci. Takie traktowanie zwłok uważa się za ostatnią posługę, jaką można spełnić swym krewnym  i okazję do refleksji o własnej krótkiej egzystencji na ziemi. Czytaj wiecej


Jak zostać muzułmaninem ?

Przechodząc na Islam stajesz się muzułmaninem (w języku arabskim muslim), co znaczy poddany Woli Bożej bez względu na rasę, kolor skóry, czy narodowość. Konwersja na Islam nie jest trudna i jedyne, czego potrzebujesz to wiary i minimum wiedzy. Powinieneś wiedzieć, że Islam jest doskonałą religią, która obejmuje wszelkie dziedziny ludzkiej działalności. Islam to wierzenia, rytuały, normy moralne, zasady życia codziennego oraz system społeczny, ekonomiczny i państwowy. Islam jest religią, którą Bóg Wszechmogący zesłał dla swoich stworzeń i dzięki, której człowiek może osiągnąć sukces i być szczęśliwy zarówno w tym jak i w przyszłym życiu. Czytaj więcej