Dzieci,  Społeczeństwo

Czy golenie włosów nowonarodzonej dziewczynki jest sunną?

Wszelka chwała należy się Allah / Jednemu Bogu,

W relacji Al-Tirmidhi (1522) Samurah przekazał: Wysłannik Boga ( pokój i błogosławieństwo Allaha z nim ) powiedział: “Chłopiec jest w zaprzysiężeniu / zobowiązaniu dla jego “aqiqah ( ofiary – ubój rytualny zwierzęcia z okazji narodzin dziecka), które powinno zostać zabite w jego imieniu w siódmym dniu od narodzin, i powinno być mu nadane imię, a jego głowa ogolona.” Ten hadis został sklasyfikowany jako sahih ( przekazywany przez wielu ) przez Al-Albaani w Sahih al Tirmidhi i wskazuje na to, że golenie włosów to mustahabb ( rekomendowane, ale nie jest to nakaz ).

Różnica w opiniach Fuqaha ( faqih – islamski religijny prawnik ; fuqaha liczba mnoga) różniły się w odniesieniu do golenia noworodków płci żeńskiej. Szkoły: malikicka i szafi’icka uważają, że należy ogolić, tak samo jak noworodkom płci męskiej. Szkoła hanbalicka uważa, że nie powinno się tego robić. 

Szafi’ici cytują jako dowód na golenie głów nowonarodzonych dziewczynek relację Maalik, al-Bayhaqi i innych od Muhammada ibn’ Ali ibn al-Husayn, który powiedział: Fatima córka Wysłannika Allah ( pokój i błogosławieństwo z nią ) zważyła włosy Hasana, Husayn’a, Zaynab i Umm Kalthoom, i dała równowartość ciężaru w srebrze, jako darowiznę dla potrzebujących. 

Al-Bayhaqi przekazał to również w marfoo’ od Ali ( niech Allah będzie z niego zadowolony ), który powiedział: Wysłannik Allaha ( pokój i błogosławieństwo z nim ) powiedział Fatimie, aby dała równowartość wagi włosów al-Husayna w srebrze. Al-Nawawi powiedział: W tym isnaad ( łańcuch narratorów hadisu ) są pewne nieścisłości.

Argument Hanbalitów ( szkoły hanbalickiej ) bazuje na fakcie, że w zasadzie kobiety nie mogą golić głów, i nie ma żadnego sprawozdania na temat golenia noworodków, z wyjątkiem chłopców. 

Ibn Qudaamah powiedział w al-Mughni ( 1/104): Udowodniono w podaniach, że golenie głowy bez konieczności przez kobietę jest to makrooh ( nie jest to zabronione – haram, ale unikanie tego jest korzystniejsze ). 

Abu Moosa powiedział: Wysłannik Allaha ( pokój i błogosławieństwo z nim ) wyparł się kobiet, które podnoszą swój głos i golą głowy na łyso . To jest uzgodnione. 

Al-Khallaal powiadał w swoim isnaad’zie z Qataadah, że Ikrimah powiedział: Prorok ( pokój i błogosławieństwo Allaha z nim ) zabronił kobietom golić głowy, i al-Hasan powiedział: To okaleczenie – czyli zmiana dzieła Allaha.

Ponieważ nie ma sahih hadisu, który mówi o goleniu głowy nowonarodzonej dziewczynce, ta zasada przekłada się również na tą kwestię, a mianowicie nie wolno golić. Zobacz: Sharh al-Khurashi ‘ala Mukhtasar Khaleel (3/48); al-Majmoo’ (8/406); Kishshaaf al-Qinaa’ (3/29).

W odniesieniu do nakazu o usunięciu szkodliwej substancji, o której mowa w wypowiedzi Proroka ( pokój i błogosławieństwo Allaha z nim ), “Wraz z narodzinami chłopca pojawia się jego ‘aqiqah, więc przelej krew w jego imieniu i usuń z niego, to co mu szkodzi” ( przekaz al-Bukhaari [5471], fraza “usuń z niego to co mu szkodzi” może być interpretowana na różne sposoby. Mówiło się, że chodzi o golenie włosów lub usuwanie wszelkich zanieczyszczeń np. krwi itp. A więc może być to traktowane, jako mustahabb do mycia.

Al-Haafiz powiedział w al-Fath (9/593): W hadisie Ibn ‘Abbaas, które jest przekazane przez al-Tabaraani powiedziano: “Usuń to co mu szkodzi i ogól jego głowę.” A więc pomysł z goleniem głowy następuje po usunięciu nieczystości. Dlatego powinniśmy interpretować słowo adha ( “adha” wywodzi się z arabskiego słowa “dahiya”, co oznacza “ofiara”; w oryginalnym tekście przetłumaczone zostało jako “harm” – szkoda / zanieczyszczenie ), jak odnoszące się do czegoś bardziej ogólnego w znaczeniu, niż golenie głowy. Potwierdza to fakt, że jedna wersja hadisu Amr ibn Shu’ayb mówi: “i zetrzyj z niego brud”. Przekazane przez Abu’l-Shaykh. Koniec cytatu.

Jakkolwiek by nie było, hadisy odnoszą się tylko do nowonarodzonych chłopców (ghulaam), co wspiera pogląd hanbalitów / szkoły hanbalickiej.

A Allah wie najlepiej.


Tłumaczenie: Wiktoria Oszczanowska

Źródło: Islamqa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *