Społeczne zachowania muzułmanina – relacje małżeńskie

Moi drodzy to jest dar Boga, że jesteśmy wyznawcami tej pięknej religii. Islam uczy nas wszystkiego, nie ma rzeczy, jakiej by Allah zapomniał nas nauczyć. Aktualnie kontynuujemy temat „zachowania społeczne muzułmanów”, ogólne maniery, etyka, zachowanie muzułmanów, jak my jako muzułmanie powinniśmy się zachowywać.  Relacje między mężem i żoną. Spójrzmy na Adama (pokój z nim), kiedy […]

Unikanie wzajemnej wrogości

  Gdy spór się nasila, jego korzenie wrastają głębiej, jego ciernie stają się jak gałęzie, a ich liczba zwiększa , wtedy świeżość owoców wiary jest dotknięta chorobą. Zaś delikatność, współczucie, zadowolenie i spokój, popierane przez nauki Islamu, zostają zahamowane. Okazywanie czci traci wtedy na swej prawdziwości i nie daje oczekiwanych korzyści. – Niejednokrotnie wzajemne spory […]