Pojęcie życia

Życie jest wspaniałą demonstracją Bożej mądrości i wiedzy oraz żywym odbiciem Jego stworzenia i siły. On jest Dawcą i stworzycielem życia. Nic nie zostało stworzone przez przypadek i nikt nie stworzył sam siebie oraz kogoś jeszcze. Życie jest drogim i wspaniałym kapitałem. Żadna wrażliwa i normalna osoba nie zamierza go utracić przez przypadek. Również ci, […]

Utrzymuj swoje dobre uczynki w sekrecie

IHLAS: jest kiedy nie oczekujesz, ze ktoś inny będzie świadkiem twoich uczynków oprócz Allah i że nie oczekujesz,ze ktos cię za nie wynagrodzi z wyjątkiem Allah. . Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: ”Ktokolwiek z was jest w stanie uczynić dobry uczynek trzymajc go w sekrecie, niech to zrobi.” [Sahih al-Jami’] . Abdullah ibn […]

Pojęcie braterstwa

Innym podstawowym elementem w systemie wartości Islamu jest wartość ludzkiego braterstwa. Wartość ta tkwi swymi korzeniami w tych samych zasadach, które zostały przedyskutowane w związku z pojęciem wolności i równości. Pomijając omówione pojęcia należy zauważyć, iż ludzkie braterstwo w Islamie wyrasta z niewzruszonej wiary w Jedność i Powszechność czczonego Allaha, w jedność rodzaju ludzkiego i […]

Prawa niemuzułmanów w islamie (część 5/13)

Prawo do wolności w wierze I Opis: Islam daje innowiercom prawo do praktykowania swojej wiary. Historyczna analiza islamskiej zasady: „nie ma przymusu w religii”. Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Salehal-Aayed) 17.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Islam nie zmusza ludzi innej wiary do nawrócenia. Islam dał im całkowitą wolność do zachowania swojej wiary i nikt nie […]

Które z dobry uczynków są najbardziej skuteczne w wymazywaniu grzechów?

Allah, niech będzie wywyższony, mówi (interpretacja znaczenia): „Zaprawdę: czyny piękne usuwają czyny złe.” [11: 114]. Co jest największym aktem kultu, który może wymazać złe uczynki? Czy jest to mówienie: Laa ilaaha ill-Allah (nie ma boga oprócz Allah)? Czy słowa Allah (interpretacja znaczenia): „A temu kto się boi Boga, On przygotuje jakieś wyjście (z każdej trudności)” […]

Relacje muzułmanów z niemuzułmanami – jakie powinny być zgodnie z Koranem i sunną

Islam jest religią, która obejmuje każdą część ludzkiego życia ustanawiając dla nich określone wytyczne. Zalecenia te opierają się na głównej zasadzie, która idealnie komponuje się z podstawowymi regułami pozostałych aspektów życia człowieka i współgrając z nimi daje do zrozumienia, że jest tylko jeden Stwórca i jeden doskonały prawodawca. Podstawa ta zwykle funkcjonuje jako coś w rodzaju […]

Nie bierzcie za przyjaciół żydów i chrześcijan…

Krytycy islamu często przytaczają wersety z Koranu zakazujące muzułmanom brania za przyjaciół innowierców uważając, że jest to dowód na nietolerancje islamu. Jeszcze inni posuwają się dalej twierdząc, że są one sprzeczne z innymi wersetami nakazującymi tolerancję. Zarówno pierwszy, jak i drugi zarzut jest bezpodstawny i wynika z ignorancji. Al-Walaa wal-Baraa Wersety, które są najczęściej przytaczane […]

Unikanie wzajemnej wrogości

  Gdy spór się nasila, jego korzenie wrastają głębiej, jego ciernie stają się jak gałęzie, a ich liczba zwiększa , wtedy świeżość owoców wiary jest dotknięta chorobą. Zaś delikatność, współczucie, zadowolenie i spokój, popierane przez nauki Islamu, zostają zahamowane. Okazywanie czci traci wtedy na swej prawdziwości i nie daje oczekiwanych korzyści. – Niejednokrotnie wzajemne spory […]