Bycie życzliwym dla niemuzułmanów, sura Mumtahina 60:8

{Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!}[Quran, Mumtahina 60:8] Ten werset obala błędne przekonanie, że islam promuje terroryzm i fanatyzm. Stwierdza jasno, że wersety odnoszące się do wojny i walki dotyczą tylko […]

Prawa niemuzułmanów w islamie (część 5/13)

Prawo do wolności w wierze I Opis: Islam daje innowiercom prawo do praktykowania swojej wiary. Historyczna analiza islamskiej zasady: „nie ma przymusu w religii”. Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Salehal-Aayed) 17.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Islam nie zmusza ludzi innej wiary do nawrócenia. Islam dał im całkowitą wolność do zachowania swojej wiary i nikt nie […]

Relacje muzułmanów z niemuzułmanami – jakie powinny być zgodnie z Koranem i sunną

Islam jest religią, która obejmuje każdą część ludzkiego życia ustanawiając dla nich określone wytyczne. Zalecenia te opierają się na głównej zasadzie, która idealnie komponuje się z podstawowymi regułami pozostałych aspektów życia człowieka i współgrając z nimi daje do zrozumienia, że jest tylko jeden Stwórca i jeden doskonały prawodawca. Podstawa ta zwykle funkcjonuje jako coś w rodzaju […]

Nie bierzcie za przyjaciół żydów i chrześcijan…

Krytycy islamu często przytaczają wersety z Koranu zakazujące muzułmanom brania za przyjaciół innowierców uważając, że jest to dowód na nietolerancje islamu. Jeszcze inni posuwają się dalej twierdząc, że są one sprzeczne z innymi wersetami nakazującymi tolerancję. Zarówno pierwszy, jak i drugi zarzut jest bezpodstawny i wynika z ignorancji. Al-Walaa wal-Baraa Wersety, które są najczęściej przytaczane […]

Prawa niemuzułmanów w islamie (część 1/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 1/13): Podstawowe zasady w Islamie Opis: Zasady Islamu, które zapewniają ogólne prawa niemuzułmanom.                                           Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 03.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Wstęp Islam jest religią miłosierdzia skierowanego zarówno do Muzułmanów jak i do niemuzułmanów. Prorok Muhammad został opisany w Koranie jako miłosierdzie przez wzgląd na przesłanie […]

Prawa niemuzułmanów w islamie (część 2/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 2/13) Niemuzułmańscy mieszkańcy –Opis: Rodzaje niemuzułmańskich społeczeństw w islamskim państwie oraz wprowadzenie do ogólnych praw niemuzułmanów w Islamie. Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 03.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Obecnie wiele mówi sie na temat rozpiętości jaką Islam daje na istnienie innych religii na świecie. Pogląd, że Islam nakazuje […]

Prawa niemuzułmanów w islamie (część 3/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 3/13) Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkiej Opis: Prawo niemuzułmanów do zachowania ich ludzkiej godności wraz z omówieniem historycznych precedensów oraz dowodów tekstowych.    Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 10.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Bóg stworzył człowieka wraz z pewną godnością, zarówno Muzułmanów jak i niemuzułmanów i wywyższył […]

Prawa niemuzułmanów w islamie (część 4/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 4/13) Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkie II Opis: Prawo niemuzułmanów do zachowania ich ludzkiej godności wraz z omówieniem historycznych precedensów oraz dowodów tekstowych. – Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 10.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 4.01.2015) – Następujący przykład pokazuje jaki jest wzgląd Islamu na ludzką godność. Słynna […]