Opieka nad muzułmańskimi seniorami

Źródło Muzułmańskie czasopismo społeczno-kulturalne AS-SALAM „Opieka nad muzułmańskimi seniorami”, Ahmed Nezar Kobeisy, przekład Katarzyna Szczerek, kwartalnik nr 1 (32) 2015/1436. Zachęcam do zamówienie prenumeraty http://www.as-salam.pl/   Islam kładzie nacisk na to, by troszczyć się i szanować tych, którzy stoją u progu swojej ziemskiej podróży, co stanowi także naukę, jak powinno wyglądać godne szacunku pożegnanie. Ma […]

Cztery szkoły, ale jedna ummah

Za czasów Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) to on stanowił podstawowe źródło wiedzy na temat prawa muzułmańskiego. To on objaśniał wiernym Koran, analizował i komentował go, wyjaśniał wszystkie rzeczy bardziej szczegółowo, gdyż w Koranie podane były bardziej ogólnie. Towarzysze słuchali Proroka i pilnie uczyli się od niego. Jednak jak to bywa, część wiernych […]

Bycie życzliwym dla niemuzułmanów, sura Mumtahina 60:8

{Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!}[Quran, Mumtahina 60:8] Ten werset obala błędne przekonanie, że islam promuje terroryzm i fanatyzm. Stwierdza jasno, że wersety odnoszące się do wojny i walki dotyczą tylko […]

Jedność. Jesteśmy Jedną Społecznością (Ummah)

  Jednym z głównych czynników, które doprowadziły do powstania tej Ummy jest jej jedność i dlatego Islam zorganizował nasze życie w sposób, który utrzymuje tę jedność i rozwija ją. To jest Boskie Prawo “Jeśli jesteście zjednoczeni, staniecie się potężni”. Nie-muzułmanie odkryli to Boskie Prawo, zastosowali je, co z kolei prowadzi do ich wzrostu i siły. […]

Haja – Nieśmiałość

Co oznacza wyraz Haja (w oryg. Haya)? Haja pochodzi od słowa Hajat które oznacza życie. Wrócimy jednak do tego tematu w późniejszej części niniejszego opracowania. Termin ten ma wiele znaczeń. W języku polskim może być przetłumaczony jako nieśmiałość, skromność, szacunek dla własnej osoby, wstydliwość, wstyd, honor. Właściwe znaczenie słowa haja zgodnie z naturą wiernego, odnosi […]

Zło dobrem zwyciężaj

Tafsir Ibn Kathir Surat Fussilat, 41:34-36 {Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.} znaczy, jeśli ktoś ciebie źle traktuje, odsuwaj to dobrze go traktując, jak to powiedział `Umar, „Nie ma lepszej kary wobec tego który nieposłuszny jest Bogu względem ciebie, niż twoje posłuszeństwo Bogu względem niego.” {Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak […]

Aspekt Moralny Islamu

Islam został objawiony po to, by udoskonalić system moralny. Prorok (SAAWS) powiedział: Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić szlachetne cechy moralności. (Hakim) Każda dobra cecha jest przez islam wychwalana a każda zła jest potępiana. Allah mówi: Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych! (7:199) Pewnego razu Prorok (SAAWS) zadał swym towarzyszom pytanie, […]

Filantropia – sposobem na powiększenie majątku

 Czasem przychodzi taka myśl, że dawanie jałmużny uszczupla nasz stan posiadania, zbliża do ubóstwa, odbiera ten rodzaj spokoju i pewności, której doświadcza się w blasku bogactwa. Myśl taka powstaje za sprawą szatana i wzrasta w umysłach płytkich i chciwej natury. Jest faktem, ze jałmużna to środek uzyskania pożywienia i rozwoju. To zdawanie bogactwa jest długą […]

Społeczne zachowania muzułmanina – relacje małżeńskie

Moi drodzy to jest dar Boga, że jesteśmy wyznawcami tej pięknej religii. Islam uczy nas wszystkiego, nie ma rzeczy, jakiej by Allah zapomniał nas nauczyć. Aktualnie kontynuujemy temat „zachowania społeczne muzułmanów”, ogólne maniery, etyka, zachowanie muzułmanów, jak my jako muzułmanie powinniśmy się zachowywać.  Relacje między mężem i żoną. Spójrzmy na Adama (pokój z nim), kiedy […]

Rosnąca tendencja, by piętnować muzułmanów jako niewierzących.

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!   Cała chwała przynależna jest tylko Bogu, Panu wszystkich światów, a pozdrowienia i honory niech spoczywają na najszlachetniejszym z Proroków i Posłańców, naszym Proroku Muhammadzie, oraz na jego Rodzinie i Towarzyszach! Zadziwiające zjawisko. Niewłaściwy osąd Ostatnimi czasy w społeczności muzułmańskiej rozpowszechniło się zjawisko określania innych wierzących muzułmanów jako niewierzących […]