Zasady dotyczące możliwości uzyskania rozwodu przez kobietę

Pytanie: Jeżeli para różni się w sposobie postrzegania Islamu, jedno z nich dorastało na zachodzie, drugie na wschodzie i nieustannie się kłócą i nie mogą dojść do porozumienia. W którym momencie talaq (rozwód) jest dopuszczalny? Czy jest dopuszczalne dla kobiety prosić męża o rozwód? Czy będzie ona ukarana w Dniu Sądu Ostatecznego? Czy Arsh (tron) […]

Rozwód

Trzy religie dzielą się co kwestii rozwodu. Chrześcijaństwo całkowicie go zabrania. Nowy Testament jednoznacznie zaleca nierozwiązalność małżeństwa. Przypisywana jest Jezusowi następująca wypowiedź “A ja wam mówię, że ktokolwiek rozwodzi się ze swoją żoną, za wyjątkiem małżeńskiej niewierności, powoduje że staje się ona cudzołożnicą, a ktokolwiek żeni się z kobietą rozwiedzioną popełnia cudzołóstwo” (Mateusz 5:32). Ten […]